Consiliul raional de parteneriat social AgroindVET Drochia: un an de activitate

Recent, a avut loc Conferinţa de evaluare a activităţii Consiliului raional de parteneriat social în domeniul formării Profesionale AgroindVET Drochia (Consiliul raional AgroindVET).

Conferinţa a fost constructivă, discuţiile - profunde şi în cunoştinţă de cauză
Conferinţa a fost constructivă, discuţiile – profunde şi în cunoştinţă de cauză

Consiliul raional al Parteneriatului Social în domeniul Formării Profesionale din sectorul agroalimentar AgroindVET (Învăţământ Profesional Tehnic din Agricultură şi Industria Alimentară) Drochia, prezintă o structură organizatorică informală, o platformă de comunicare şi interacţiune între instituţiile din raion, interesate în dezvoltarea Învăţămîntului Profesional Tehnic Înitial şi Continuu, ca principala sursă de asigurare a Pieţei Muncii cu forţă de muncă calificată, este parte componentă a Comitetului Sectorial AgroindVET din Republica Moldova.
Moderatorul activităţii, preşedintele Uniunii teritoriale Drochia AGROINDSIND a sindicatelor din agricultură, a familiarizat prezenţa cu statutul Comitetului sectorial AgroindVET (nivel ramural naţional), cu legea cu privire la comitetele sectoriale pentru formare profesională, cu esenţa şi misiunea Consiliului raional în domeniul formării profesionale AgroindVET Drochia, cu rolul şi locul acestor structuri organizatorice în asigurarea întreprinderilor din ramură cu forţă de muncă calificată. A fost menţionat faptul, că instituţiile de învăţământ profesional pot comunica efectiv cu angajatorii în vederea participării în comun la pregătirea forţei de muncă calificată doar prin intermediul platformei VET.
Cu referire la realizări, s-a stipulat, că pentru primul an de activitate consiliul îşi propusese câteva sarcini „năstruşnice”. Între ele ar fi de subliniat pregătirea Şcolii Profesionale Drochia pentru pilotare ca Centru raional de Formare Profesională Continuă; încurajarea întreprinderilor pentru încadrarea în Sistemul Formare Profesională Continuă (FPC) și selectarea potențialilor benefeciari ai acestui serviciu; acordarea suportului metodico-organizatoric întreprinderilor în pregătirea lor pentru aderarea la Sistemul FPC; semnarea acordurilor între întreprinderi şi şcoala profesională, planificarea primelor activități la întreprinderile-pilot.
Desigur, sarcinile depăşesc posibilităţile Consiliului AgroindVET. Totuşi, cu suportul metodic și logistic al comitetului sectorial s-au izbutit multe. În primul rând, s-au făcut clarităţi asupra faptului „cu ce se mănâncă” acest sistem VET, care e locul şi rolul fiecărui actor.
De menţionat, că printre fondatorii Comitetului Sectorial se numără Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi a Mediului, Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, ce a făcut posibilă realizarea multor obiective asumate.
Eforturile echipei drochiene au fost înalt apreciate şi încurajate de conducerea Comitetului Sectorial în cadrul celor două Conferinţe de evaluare, desfăşurate la nivel naţional în lunile iulie şi noiembrie.
Ion Tighineanu, director adjunct Şcoala Profesională Drochia, a prezentat o informaţie despre posibilităţile instituţiei în ceea ce ţine de formarea profesioinală iniţială şi continuă, despre învăţământul dual, despre posibilităţile care se deschid pe calea reformării învăţământului profesional odată cu constituirea Comitetului Sectorial AgroindVET.
Vasile Grădinaru, director, SRL „Glia şurenilor”, a estimat, că în sate tinerii nu prea au unde munci angajatorii nu au posibilitate să le propună locuri de muncă, deoarece, în temei, munca manuală a fost substituită de cea mecanică. Astfel, un tractor sau o combină modernă înlocuiesc munca a 20-30 de persoane.
Vasile Grădinaru a mai constatat cu regret, că, de fapt, tineretul pleacă din ţară nu din cauza condiţiilor proaste de lucru sau a salariilor mici. La moment condiţii favorabile de muncă şi salarizare există. Tinerii de azi îşi doresc, întâi de toate, condiţii europene de viaţă: drumuri bune, localuri de agrement şi odihnă, teatre, cinematografe, siguranţă în spaţiul public şi viaţa privată, etc… Spre regret, părăsesc ţara şi tinerii din familiile înstărite. Nu-i opresc nici salariile mari.
Lilia Cibotaru, specialist la Agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, a comunicat, că prin intermediul instituţiei, statul pregăteşte cadre de muncitori calificaţi, însă, ulterior, majoritatea pleacă la munci peste hotare. Prin sistemul dual sau VET ar trebui ca angajatorii „să-i prindă de cumătri” pe cei care sunt instruiţi din contul agentului economic, ca ei să se întoarcă la lucru la întreprinderea care i-a achitat studiile.
Ion Babără, director, SRL „Valea Sofiei”, a stăruit să sublinieze, că angajatorii nu sunt protejaţi de o lege, prin care, specialistul pregătit din contul patronului să fie obligat să se întoarcă la lucru la acel agent economic, care a investit în el.
Valentin Zgardan, administrator, „WeTrade-agro” SRL a stipulat, că la moment nu ajung chiar şi agronomi şi a propus ca în raion să fie înfiinţată o instituţie de stat ce ar elibera permisuri de conducere a tractorului după studiile făcute prin sistemul VET sau Dual. În prezent, şcoala profesională nu dispune de acest drept. În acest sens, statul ar trebui să acorde nişte facilităţi întreprinderilor care pregătesc cadrele la locul de muncă, precum o face întreprinderea noastră.
Ion Prodan, întreprinzător, a menţionat, că trebuie pregătiţi mulţi tractorişti din rândurile absolvenţilor de gimnaziu, cum era cândva. Pentru că, din cei mulţi, o parte, neapărat vor rămâne să lucreze în sate.
Aceste idei au fost abordate şi de către Valerian Gherman, specialist, Direcţia Agricultură, Alimentaţie şi Relaţii Funciare a CR Drochia, Boris Filip, activist sindical, s. Sofia, Anatol Ţurcanu, reprezentatnt SRL „Petreanca-Agro”.

Anatol LEAHU, preşedinte, Uniunea Teritorială „Agroindsind”, coordonator de proiect
Foto Nelly CIOBANU

Lasă un răspuns