Precizări cu privire la indexarea depunerilor

Guvernul RM a aprobat modificări în Regulamentul privind indexarea și modul de plată a sumelor indexate pentru drepturile bănești ale cetățenilor în BEM.

Una din prevederi se referă la modul de plată a sumelor indexate pentru cazurile când depunerile au fost lăsate moștenitorilor. Aceste sume vor fi plătite de către ÎS „Poșta Moldovei”, în baza cererii depuse, conform graficului anunțat de Guvernul RM pentru indexări. Prin modificările operate, guvernul împuternicește „Poșta Moldovei” nu doar să achite sumele indexate, dar și să le calculeze în cazul în care există mai mulți moștenitori. Acest lucru se va face în baza cererii moștenitorului, la care se va anexa certificatul de moștenire sau copia legalizată notarial a certificatului de moștenire.

Poză simbol
Poză simbol

În 2019, potrivit deciziei Guvernului RM, au primit sumele indexate deponenții BEM născuți până în 1981, pentru prima etapă de indexare, și cei născuți până în 1947 -pentru etapa a doua de indexare.
Indexarea depunerilor populației la Banca de Economii a început în 2003. Legea prevede indexarea, la prima etapă a primei mii de ruble a soldului cumulativ la toate conturile deținute de un deponent în raport de 1 rublă: 1 leu. În etapa a doua, soldul ce depășește prima mie de ruble este indexat în raport de 2,5 ruble:1 leu.

Sursa: IPN

Lasă un răspuns