Performanța școlară determinată de impactul educaţional

Asociația Obștească „PRODOCS”, la finele anului 2017, a decis schimbarea strategiei de intervenție a Proiectului „Incluziunea socio-școlară a copiilor în situație vulnerabilă în mediul școlar”, implementat cu suportul financiar al Fundației pentru copii „PESTALOZZI” din Elveția.

Obiectivul principal a fost de a extinde aplicarea proiectului în regiunile din afara mun. Chișinău, fiind orientați spre zona de Nord și Sud a Republicii Moldova. Scopul proiectului anterior menționat este îmbunătățirea calității educației copiilor din centrele de plasament prin realizarea schimbului de bune practici în domeniul adaptării mediului școlar la necesitățile copiilor în situație vulnerabilă.
În procesul identificării noilor parteneri, asociația a analizat profilul centrelor de plasament și specificul beneficiarilor asistați și a mizat pe implicarea autorităților publice locale în implementarea proiectului.
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Direcția Educaţie și echipa Centrului de plasament temporar pentru copii „Căldură Casei”, Drochia, au fost deschiși spre colaborare, fapt ce a determinat semnarea Acordului de colaborare pentru un termen de 2 ani (2018 – 2019).
Este necesar de remarcat faptul că, datorită implicării şi responsabilităţii tuturor actorilor drochieni în domeniul protecției copilului, impactul proiectului a fost unul vizibil, copiii-beneficiari reușind să-și îmbunătățească performanța școlară, iar mediul școlar devenind mult mai incluziv în raport cu copiii din centrele de plasament. Pe parcursul celor doi ani de implementare de asistența proiectului au beneficiat 30 de copii aflaţi în situație vulnerabilă, 70 de colegi de clasă, 26 de părinți și 25 de profesori de la Liceul „Ștefan cel Mare”, Drochia.
Activitățile organizate au ținut de domeniile: suport școlar, activități de socializare și comunicare, activități de sensibilizare, sesiune de mentorat şi training. Drept rezultat, copiii și-au îmbunătățit performanțele școlare, și-au redus absențele nemotivate cu 30%.

Implicarea activă și modul de colaborare a echipei drochiene pe parcursul anilor 2018-2019 a determinat A.O. „PRODOCS” de a include Centrul de plasament temporar pentru copii „Căldură Casei” și instituțiile de învățământ, unde studiază copiii din centru, în noul proiect „De la Vulnerabilitate la Incluziune”, implementat în perioada 2020-2022, cu suportul financiar al Fundației pentru copii „PESTALOZZI” din Elveția. Noul proiect va fi axat pe fortificarea capacităților echipelor multidisciplinare pentru a asigura monitorizarea post plasament a copiilor și a preveni instituționalizarea copiilor în situație vulnerabilă, oferirea suportului părinților acestor copii și orientarea spre asigurarea unui mediu școlar incluziv.
Inovativ pentru acest an a fost dotarea centrului de plasament cu tehnică pentru a facilita accesul la educație la distanță realizată în timpul epidemiei.
Recent, Centrul „Căldura casei” a primit în folosință patru lăptopuri, Liceul „Ștefan cel Mare” – trei tablete, iar Liceul rus nr. 3 a primit două tablete pentru a putea desfăşura lecțiile la distanță.
Centrul pentru copii separați de părinți „Căldura casei” din or. Drochia, precum și mai mulți copii – colegi (din familii social-vulnerabile) de la IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” or. Drochia, IP Liceul Teoretic rus or. Drochia au fost asigurați cu laptop-uri și tablete, în valoare totală de 42,0 mii lei.
Tehnica a fost oferită, în urma evaluării necesităților, de către Asociația Obștească „PRODOCS” din mun. Chișinău, finanțată de către Fundația pentru copii „PESTALOZZI” din Elveția.
Donația este una binevenită și necesară, constituind în această perioadă dificilă un suport esențial pentru desfășurarea lecțiilor şi comunicărilor la distanță.
În acest context, administraţia raională, preşedinte Alexei Vasilean, exprimă gratitudine și apreciere Asociației Obștești „PRODOCS” pentru susținere și suportul acordat. Mai mult, Consiliul raional Drochia a aprobat Acordul de cooperare cu Asociația Obștească Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie „PRODOCS”.
De asemenea, datorită sprijinului Fundației „PESTALOZZI”, în perioada lunilor mai-august 2020 vor fi elaborate suporturi metodologice (1 ghid și 9 materiale video) privind promovarea stării de bine a copiilor/părinților prin utilizarea poveștilor terapeutice.
Iar proiectul „De la Vulnerabilitate la Incluziune”- focus pe dezvoltarea abilităților de viață a copiilor din centrele de plasament, implementarea căruia este prevăzută pentru perioada 2020-2022, abia prinde viaţă.

Marin GRIGORAŞ,
director, Centrul de plasament temporar pentru copii
„Căldură Casei”, Drochia

Lasă un răspuns