Promovarea bunelor practici este o pistă sigură pentru viitoarele proiecte

Trăim timpuri complicate, în toate ramificaţiile. Însă şi acum, cât de dificil nu ar fi, cine vrea, acela poate. Nu există „nu pot”, frecvent poate fi substituit cu sintagma „nu vreau”. O echipă de entuziaşti şi voluntari drochieni, de persoane ambiţioase şi cu scopuri bine conturate, sub bagheta dirijorală a coordonatoarei Angelei Croitor, au demonstrat, nu o dată, că cine doreşte să facă o schimbare în societate, o va face neapărat.

Interlocutoarea noastră este Angela CROITOR, autoare şi coordonatoare a mai multor proiecte în raion. Recent a mai fost finalizat unul de succes – C.I.L.S. (Colaborare pentru Identificarea Soluțiilor Locale), finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Fundația Konrad Adenauer Stiftung, implementat de AO „Viitorul din Maramonovca”.

– Angela, pe lângă funcţia de bază pe care o deţii, eşti foarte activă, te observ mereu între tineri, abordaţi probleme, vă odihniţi. Cum le reuşeşti pe toate?

– Este foarte dificil, trebuie foarte bine să-mi structurezi programul, ca în el să încapă toate ideile, faptele, planurile, schiţele, etc. Ca să-mi realizez cele planificate şi să implementăm sau să extindem proiectele, într-adevăr, am nevoie de o echipă bună, pregătită, de nădejde, pe care mă pot baza ca pe sine. Dar să stau „cu mâinile în sân” pentru mine este şi mai dificil.

– Pentru a obține ceva, probabil, este nevoie, în primul rând, de propria convingere, că poți și dorești să te implici, în afara atribuțiilor de serviciu.

– Știți, noi, cei ce ne implicăm de ceva timp, avem un credo: dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? În fiecare an, de 365 de ori, adică în fiecare zi ni se oferă câte o șansă, pe care trebuie s-o folosim. Să nu existăm doar pentru televizorul din casă.

– Acum ce proiect aţi finalizat?

– Noi cu Natalia Rotari, în rol de managere ale Grupurilor de Acţiune Locală (GAL) „Valea Cuboltei”, şi „Calea Dropiei”, am decis să implicăm la maxim localitățile raionului în ceea ce noi numim dezvoltare locală prin implicare.

– Şi v-a reuşit?

– După o muncă minuţioasă, dar foarte bine ajustată la cerinţele finanţatorului, am reuşit să obţinem finanţare la proiectul C.I.L.S., cu durata de 12 luni. Ne-am propus să găsim primari, tineri, activiști locali, voluntari, bibliotecari, manageri ai instituțiilor educative, să-i consolidăm în echipe locale, să formăm grupuri ce se vor ocupa de dezvoltarea dialogului local și atragerea investițiilor. Într-un cuvânt, să mobilizăm fiecare comunitate. Bazându-ne pe acest scop prioritar, împreună cu echipa, ne-am deplasat în localităţile raionului, am găsit persoanele-cheie, tineri, şi nu numai, am identificat  probleme, am căutat căi pentru soluţionarea lor.

– Cu alte cuvinte, aţi activizat populaţia ca să-şi scoată în evidenţă priorităţile şi să caute căi „spre mai bine”.

– Exact. Pentru aceasta a fost nevoie de echipă curajoasă, insistentă, optimistă, cu putere de convingere. Și de multă muncă, foarte multă. Dar ne-a reușit! Şi acum, la expirarea termenului de implementare a proiectului, putem concluziona, că munca noastră s-a încununat cu succes. În această perioadă am pregătit şi am desfăşurat peste 100 de activităţi, aproape câte una la trei zile. Principalul, am încercăt să consolidăm societatea, să dezvoltăm parteneriatul. Am mizat mai mult pe tineri.

– Au fost activi, ingeni-oși, cu inițiativă tinerii?

– În cadrul proiectului am anunțat un concurs de mini-proiecte pentru grupurile locale, dorind să evidențiem problemele comunităților, dar și soluțiile eficiente în viziunea tinerilor. Grupurile de iniţiativă din localităţi nu doar au lansat idei frumoase, dar au pus umărul la realizarea lor. Entuziaştii din satele Ochiul Alb, Fântâniţa, Chetrosu, Maramonovca, Sofia, Cotova, Zguriţa, Hăsnăşenii Noi, Pelinia, Mândâc, satul Drochia şi altele, susţinuţi de administraţia publică locală, convingând locuitorii, au reuşit să realizeze idei frumoase şi utile pentru comunitate. Și mai continuă s-o facă.

– E vorba de iniţiative locale?

– Şi nu doar de iniţiative. Ca ele să fie realizate este nevoie de consolidat forţele apte să  facă schimbarea. De exemplu, în Ochiul Alb, grupul de iniţiativă a lansat ideea să amenajeze o zonă de odihnă în centrul satului. Fiind susţinut de APL, de primarul Arcadie Juc, tinerii au reuşit să adune o parte de mijloace de la locuitorii satului, o parte le-am furnizat noi din proiect şi cu forţe comune au adunat 5400 de lei, cheltuiţi ulterior la instalarea câtorva bănci în centrul satului pentru odihna şi relaxarea sătenilor.

– Şirul exemplelor poate fi continuat?

– La Fântâniţa, activizând comunitatea şi administraţia publică, grupul de iniţiativă a reuşit să amenajeze staţiile de oprire şi fântânile din sat, dându-le un aspect atrăgător. La Palanca a fost realizat un mini-proiect, în cadrul căruia a fost amenajat un teren de agrement pentru săteni, unde doritorii se vor putea odihni, relaxa, juca volei etc. Şi la Antoneuca, la Ţarigrad, în alte localităţi s-au evidenţiat grupurile de iniţiativă nu doar prin idei novatoare şi utile, dar şi prin insistenţă, prin dorinţa de a le transpune în realitate.

– Ideile bune au prins rădăcini peste tot?

 – În satele Şuri, Moara de Piatră, Popeştii de Sus, Popeştii de Jos etc. planurile se află încă în stadiu de analiză, adică până se vor „coace” mai durează ceva timp.

– Cum aţi decis să interacţionaţi obiectivele şi scopurile proiectului cu posibilităţile satelor-membre ale GAL-urilor respective?

– Toate aceste localităţi au avut aceleaşi posibilităţi ca şi celelalte, noi am creat condiţii identice pentru toţi. Mai mult ca atât, în cadrul proiectului am procurat 10 imprimante pentru asociaţiile obşteşti din localităţile rurale pentru a le fortifica şi consolida, a le ajuta să se dezvolte mai uşor.

– Şi acum, iată-vă ajunşi la final. Sunteţi satisfăcuţi de munca depusă şi de rezultatele obţinute?

– Ne-a fost foarte interesant, am colindat mult, dar am făcut-o cu plăcere. Ne-am deplasat în toate localităţile, am discutat cu tinerii şi APL, am descoperit oameni noi, plini de idei, dornici să se afirme, să facă ceva pentru societate, pentru baştina sa.

Doar comunicarea ne crește. La final, ne-am adunat să discutăm despre  managementul proiectelor, despre bunele practici. Am invitat persoane cu un stagiu bogat în scrierea şi implementarea proiectelor, care au relatat celor tineri şi începători din experienţa lor bogată: Petru Flocosu, Cotova, Oxana Tcaci, Hăsnăşenii Noi, Mariana Brumă, Ion Izvoreanu, ambii din or. Drochia.

– Am obsevat şi câţiva primari, care au fost decernaţi cu diplome de menţiune.

– De astfel de diplome pentru susţinerea grupurilor de iniţiativă în activitatea lor s-au învrednicit Roman Caraseni, comuna Hăsnăşenii Noi, Arcadie Juc, Ochiul Alb, Vladimir Palii, satul Fântâniţa, care, fiind și ei tineri, „s-au molipsit” de ideile lansare de grupurile de inițiativă, le-au susţinut, le-au ajutat să le vadă realizate. Şi au crezut în ei, în finalul fericit şi în practicile bune.

– Unii tineri prezenţi la eveniment, au avut deja ce relata, au deja realizări.

– Da, unii tineri deja s-au manifestat, au lansat idei bune, s-au implicat activ în evenimente, demonstrând, că ei sunt forţa motrice a societăţii: Stas Ciubotaru, liceist, s. Şuri, Doina Pasat şi Svetlana Savin, ambele coordonatoare locale.

– Dumneavoastră, în calitate de coordonatoare a proiectului C.I.L.S., împreună cu Natalia Rotari, asistentă-manageră a proiectului C.I.L.S., cum credeţi, proiectul şi-a atins scopurile, a ajuns la beneficiari aşa precum v-aţi trasat?

– Evenimentul a fost orientat atât spre motivarea coordonatorilor şi reprezentanţilor autorităţilor publice locale spre sinergia ulterioară şi participarea în diferite proiecte, cât şi spre promovarea bunelor practici manifestate în cadrul proiectului: asociația parteneriatelor locale, transparenţa şi buna guvernare, managementul proiectelor, activităţi de fundraising.

– Da, pe bune, a fost un atelier original, interesant, cu implicarea interactivă a invitaţilor.

– A fost unul de totalizare, dar şi de promovare a bunelor practici, o pistă sigură pentru viitoarele proiecte – scriere, aplicare şi implementare. Adică, implicarea grupurilor de tineri în activități de consolidare a comunității și în procesul decizional la nivel de localitate. Iar scopul nostru final anume acesta a fost.

Pentru conformitate Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns