Premiul anual va fi acordat celor care îl merită

Legea nr. 270 de la 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a trezit unele nedumeriri şi multe semne de întrebare în rândurile angajaților din instituțiile de Stat.

premiu anual

În urma aprobării legii menţionate mai sus a dispărut așa noțiune ca „premiul anual”. Odată cu aplicarea  clauzelor legii în cauză, angajații din sistemul educaţional au observat lipsa articolului  respectiv, prezent în legislația anterioară. În urma acestui fapt, dânşii au cerut cu insistență de la Federația Sindicală a Ministerului Educației și Științei să pună în fața Guvernului al RM, altor organe ierarhic superioare problema modificării Legii salarizării și revenirii la premiul anual. Ca urmare a  modificărilor Legii salarizării printr-o altă Lege nr. 175 din 19 decembrie 2019,  în Legea nr. 270 a apărut un nou articol, 21 (prim), prin care personalul  din unitățile bugetare beneficiază de un premiu anual în proporție de 50 la sută din salariul de bază pentru rezultatele activității în anul precedent.

Modificarea sus mențio-nată este în vigoare de la 1 ianuarie 2020. Dar, până nu demult nu era aprobată nici, cel puțin, modalitatea de acordare a premiului.

Negocierile privind solu-ționarea problemei  stimulării muncii angajaților a pornit încă prin luna iunie, anul curent, când FSEȘ a adresat Guvernului RM o scrisoare oficială, prin care se insista asupra revenirii la acordarea premiului anual. Această adresare, însă, a rămas mult timp fără răspuns.

La 25 august, la întâlnirea cu ex-ministrul MECC Igor Șarov, la solicitările președinților comitetelor sindicale din raion, de altfel, ca și din întreaga ţară, chestiunea a fost abordată din nou. Dar şi după asta a urmat o tăcere.

Biroul Executiv al FSEȘ a discutat aceeași întrebare la o ședință din luna octombrie. Ca cerințele noastre să fie mai ponderabile, s-a decis a atrage în soluționarea  acestei chestiuni și sindicatele din Federațiile Sindicale  „Sănătatea”, a lucrătorilor din cultură și a angajaților Serviciilor Publice din RM.

Astfel, printr-o scrisoare oficială, semnată de președinții sindicatelor de ramură, numite mai sus, s-a făcut un alt demers lui Ion Chicu. Prim-ministrul RM. Totodată, s-a hotărât a discuta chestiunea dată la adunările sindicale, iar deciziile luate să fie adresate organelor ierarhic superioare.

În continuare, numai din raionul nostru au fost trimise peste 50 de scrisori. Astfel au procedat și colegii noştri, membrii de sindicat din alte raioane.

Ca răspuns la presiunile organizațiilor sindicale ale FSEȘ, premierul Ion Chicu, la postul public de televiziune, a anunțat, că Guvernul va aloca 520 milioane lei pentru premii, care vor fi achitate bugetarilor la sfârșit de an.

„Am văzut executarea bugetului în octombrie și, pentru că am restabilit veniturile la bugetul statului, vom aloca cele 520 milioane lei, care reprezintă premiul anual pentru angajații din sectorul bugetar, și aici, principala categorie, sunt cadrele didactice, dar și angajaţii din sistemul public”, – a declarat premierul atunci.  Ion Chicu a mai spus, că premiile vor fi achitate odată cu salariul din luna decembrie.

La 11 noiembrie curent, prin hotărârea nr. 811, Guvernul RM a aprobat deja, „Regulamentul privind modul de calculare și plata premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019”.

„E anevoios urcușul spre adevăr”, – spunea undeva omul de știință, poetul  și dramaturgul german Goethe. Numai după ce ai obținut câte ceva din cele dorite, vezi cât de greu sunt   „convinși” guvernanții în a-şi onora obligaţiunile şi a-şi îndeplini responsabilităţile.

În cele expuse m-am referit mai detaliat expre la activitatea FSEȘ privind  aprobarea regulamentului, deoarece unii manageri de instituții, unii directori, nu susțineau ideea adresării acestor scrisori, semănând neîncredere, chiar discordii printre membrii de sindicat. Or, aceștea prea degrabă au uitat că, tot cu ajutorul sindicatului din Drochia, îndată după intrarea în vigoare a Legii nr. 270, valoarea de referință a salariilor lor a fost mărită de la  1500 lei la 1800. Conform Legii nr. 52 de la 30 ianuarie 2019, managerii,  care dețin gradele manageriale doi, beneficiază de un spor la salariu de 300 lei lunar, cei care au gradul unu – de 600 lei, iar cei care au gradul superior – de 1000 lei.

La insistența sindicatului de ramură, în baza Legii nr.132 de la 19 septembrie 2019, se permite conducătorilor instituțiilor de învățământ și cadrelor didactice cu funcție de conducere, să desfășoare activitate didactică în limita a 0,5 normă didactică. Iar acum vor primi și acest premiu anual. Aceste  modificări ale Legii nr. 270 au fost realizate cu ajutorul sindicatului educației aproape în doi ani.

Totuşi, mai sunt şi din cei care aduc acuzaţii și jigniri atunci când se încearcă a apăra o organizație sindicală sau chiar un membru de sindicat. Persistă prea multe emoții, isterie, agresiune, discriminare și intimidare directă. Din păcate, cei care au alte puncte de vedere sunt insultați, atacați verbal, drepturile lor nefiind recunoscute.

Astfel, se face absolut clar, că se urzește un plan diabolic de a distruge şi ultimul sprijin al angajaților – sindicatul. Aceasta este o urmare a călcării în picioare a tot ce a făcut bun sindicatul pentru angajatul său, a mutilării principiilor libertății. În locul cuceririlor prețioase: „Eu sunt liber, nimeni nu mă poate înjosi, umili” astăzi poți  auzi:  „Sunt liber, cui vreau îi pot scuipa în suflet, pe cine vreau îl pot ofensa și înjosi”.

Oare spre o astfel de libertate am tins? Oare astfel de drepturi ne dorim? Oare astfel de viaţă merităm?

Dumitru ENI, preşedinte,

Consiliul raional Drochia

al  Federaţiei Sindicale Educaţie şi Ştiinţă

Lasă un răspuns