Persoanele cu dizabilităţi mereu se află în vizorul statului

Persoanele cu dizabilităţi mereu se află în vizorul statului

– Doamna Aliona, în viața de zi cu zi persoanele cu dizabilități se confruntă cu multiple obstacole, greutăți, probleme, impedimente etc. Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei dispune de un serviciu specializat întru susținerea lor?

– Da, există Secția protecție socială a persoanelor în etate și cu dizabilități.

– Dacă totuși duceți o evidență a drochienilor cu dizabilități, Ziua Internaţională a cărora fiind la 3 decembrie, ce număr de astfel de persoane avem înregistrate în raion?

– Un număr de 3905, dintre aceștea 271 sunt copii.

– Acești oameni, având diferit grad de dizabilitate, sunt speciali. Reiese, că necesită și asistență, îngrijire, supraveghere diferită. Cum repartizați serviciile sociale pentru aceste persoane?

– Avem două feluri de asistență: servicii sociale și prestații sociale, în cadrul cărora acordăm ajutor, susținere și supraveghere profesională beneficiarilor.

– Cine poate beneficia de asistență personală din partea statului?

– Doar persoanele cu dizabilități, grad sever, sunt incluși în serviciul de asistență personală.

– În detalii, ce înseamnă acest lucru?

– În raion avem 114 astfel de beneficiari, la fiecare dintre ei este întărit câte un asistent personal, care este salarizat de stat împreună cu pachetul social propriu. În atribuțiile lui intră acordarea serviciilor persoanei cu dizabilități timp de 8 ore, zilnic, și include absolut orice muncă prin gospodărie, procurarea de medicamente și produse, pregătirea hranei, adică o funcție deplină de menajeră.

– Următoarea categorie o constituie acordarea îngrijirii sociale la domiciliu. Care persoanele beneficiază de o astfel de asistență?

– Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii de deservire/îngrijire a bătrânilor singuratici, persoanelor solitare, neputincioase, familiilor de pensionari fără copii, sau dacă copiii sunt și ei pensionari sau au grad de dizabilitate, adică cetățenii cu un destin mai greu, care au nevoie de ajutor la domiciliu pentru a spori gradul lor de independență. La evidență în Serviciul de îngrijire socială sunt 758 de persoane, dintre care 111 – cu grad de dizabilitate.

– Ce presupune „îngrijirea socială la domiciliu”? Asistentul, probabil, este dator să presteze un anumit spectru de servicii acestei categorii de beneficiari.

– Acesta este un ajutor mai simplificat ca cel anterior. Lucrătorul social din cadrul Serviciului de îngrijire socială are în grija sa 8-10 persoane, pe care, conform legislației în vigoare, le vizitează de 2-3 ori pe săptămână. În obligațiunea lui intră servicii de consiliere, suport în procurarea produselor alimentare, a medicamentelor, a altor mărfuri, prepararea hranei, plata unor servicii comunale, îngrijirea locuinței etc., conform planului individualizat al fiecărui beneficiar. Însă, cel mai mult, aceste persoane au nevoie de comunicare.

– Dar aceasta nu îi împiedică pe lucrătorii sociali să-și realizeze programul?

– Nu, lumea la sat cunoaște toate noutățile și când lucrătorul social trece pragul beneficiarului, acesta așteaptă mai întâi știrile de ultima oră, apoi serviciile. Și rămâne foarte mulțumit de toate.

– Oricine poate pretinde să fie inclus în Serviciul de îngrijiri sociale la domiciliu, dacă se încadrează în condițiile legale?

– Nu chiar toți, doritorii trebuie să pregătească un pachet de documente, printre care și certificatul despre starea sănătății. Persoanele care au probleme cu alcoolul, narcomanii, cei cu dereglări psihice sau bolnavii de tuberculoză nu pot beneficia de acest serviciu.

– Am discutat până acum despre servicii sociale, dar ce prestații poate oferi statul persoanelor cu dizabilități?

– Avem mai multe, ca asigurarea cu încălțăminte ortopedică, cu premergătoare, cu încălțăminte specială, cu proteze, corsete sau bandaje, bilete de tratament sanatorial. Însă cea mai solicitată prestație este ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului.

– De aceste ajutoare poate beneficia orice persoană cu dizabilități?

– Atât ajutorul social, cât și ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă anumitor categorii de persoane, în conformitate cu regulamentul ce prevede condițiile de calcul. În primul rând, au dreptul să-l solicite persoanele cu dizabilități, social-vulnerabile, dar și cele cu mulți copii și cu venituri mici. În dependență de mai mulți factori, cum ar fi statutul și componența familiei, veniturile reale, nivelul de trai etc. aceste sume sunt calculate absolut diferit și individualizat.

– Vă referiți la ajutorul social?

– Exact. Plățile constituie diferența între veniturile reale ale familiei și venitul lunar minim garantat stabilit prin legislație și se achită timp de 12 luni.

– Dar ajutorul pentru perioada rece a anului?

– Beneficiarii care întrunesc toate condițiile, primesc câte 500 de lei pentru lunile noiembrie-martie.

– Câte persoane beneficiază de aceste prestații?

– În tot raionul – 6600, dintre care 1240 de familii primesc ajutor social, restul – ajutor pentru perioada rece a anului.

– Mai există pentru aceste categorii de persoane și compensații pentru transport.

– Acestea sunt compen-sații pentru servicii de transport și a aparatului locomotor. Conform noului Regulament „Privind modul de stabilire și de plată a compensației pentru serviciile de transport”, dreptul la compensația respectivă îl au persoanele cu dizabilităţi severe, persoanele cu dizabilităţi accentuate, copiii cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, persoanele care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilităţi în vârstă de până la 18 ani, persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vârstă de până la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini având domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai. Pentru gradul de dizabilitate severă compensația lunară pentru serviciile de transport este de 46 lei, pentru gradul accentuat -23 lei. Iar compensația pentru persoanele cu dizabilitate a aparatului locomotor este de 800 de lei.

– Doamna Aliona, nu am divizat strict unde se limitează serviciile sociale pentru persoanele cu dizabilități și unde încep cele pentru persoanele în etate. E dificil de conturat aceste granițe, în mare parte ele se intercalează. Dar cum este menționată anul acesta Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități?

– Obișnuit, cu frumoase cuvinte de felicitare, de sănătate multă și de toate bune.

– Fără niciun suport financiar?

– Noi mai sus am enumerat o gamă largă de servicii pentru cetățenii cu dizabilități, pe care le-o oferă statul. De acord, pentru această categorie de cetățeni orice 100 de lei este o avere. Dar, cu părere de rău, statul nu are finanțe libere. Din 2018 a fost lichidat Fondul social de susținere a populației, prin care ni se atribuiau câte ceva fonduri pentru ajutor, deși nici atunci nu era suficient. Acum, însă, epidemia de coronavirus ne înghite toate resursele financiare și nu ne rămâne pentru astfel de ajutoare chiar nimic.

– Trebuie să susținem masiv sistemul medico-sanitar, care se află la limită.

– Desigur, și toți suntem conștienți de acest aspect în lupta cu COVID-19. Dar nu trebuie să uităm și de faptul, că persoanele care au o pensie mai mică, anul acesta au primit de la stat, în două rânduri, suport financiar: de 700 și, respectiv, de 900 de lei. Dacă în primul caz pensia trebuia să nu fie mai mare de 2000 de lei, atunci, în al doilea caz a fost majorat plafonul pensiei până la 3000 de lei. Acest moment a mărit considerabil numărul beneficiarilor, iar contribuția lunară suplimentară la pensia lor a ajuns la 130 de lei.

– Toată societatea este alături de persoanele cu dizabilități, multă lume acordă ajutoare necondiționat. Și nu doar la sărbătorile de Crăciun ori Sf. Paști.

– Societata noastră este mai sensibilă, compătimește persoanele cu dizabilități și le acordă un sprijin după puteri. Dar vin ajutoare și de peste hotarele țării. Recent, am achiziționat 23 de scaune cu rotile pentru cetățeni drochieni cu dizabilități locomotorii: 13 ni le-a acordat Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), iar 10 – Mitropolia Basarabiei împreună cu AO „Tighina”, în frunte cu medicul basarabean Alexei Paluță. Aceasta, la fel, este o substanțială susținere a persoanelor cu dizabilități.

Aliona BUNESCU

A intervievat Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns