Dialogul social reglementează transparența în luarea deciziilor

Dialogul social

reglementează transparența în luarea deciziilor

Încrederea cetățenilor în administrația publică este unul dintre aspectele fundamentale ale democrației. Dar aceasta depinde de experiențele personale legate de corectitudinea administrării, dar și de oportunitățile de a participa și de a influența procesele de luare a deciziilor.

 

Instituţiile de administrare publică locală activează pe banii publici şi resursele publice, astfel, că cetăţenii deţin dreptul la informație, garantat de Constituția Republicii Moldova, iar Legea privind accesul la informație le permite accesul la date publice. Aşa că autoritățile administrației publice locale au un rol important în implementarea “dreptului de a cunoaște” a cetăţenilor la nivel local.

La finele săptămânii precedente, postul Drochia TV a  organizat dezbateri publice cu tematica „Transparență în procesul decizional în cadrul APL de nivelul unu”. La eveniment au participat reprezentanţi ai societăţii civile, Vitalie Postovan, viceprimar de Drochia, mass-media și expertul API. În cadrul dezbaterilor a fost pus în discuţie nivelul de transparență decizională în activitatea APL Drochia, unde, cum şi în ce mod sunt administrate resursele publice.

La întrunire, pe lângă reprezentantul primăriei, au paticipat: Serghei Stanovschi, antreprenor indivdual, Veaceslav Prisacaru, administratorul Grupului „Drochievceanca”, Eduard Caramov, directorul Clubului Sportiv „Vulturi”, Vera Bulgaru, directoarea TV Drochia, Diana Enache, expert API şi moderatoarea Victoria Conea.

Primăria Drochia, după cum a fost menţionat, foloseşte formele şi metodele moderne de informare a cetăţenilor despre activităţile instituţiei, cum ar fi: pagina web, panouri informative, reţele de socializare şi mass-media. În ziarul „Glia Drochiană” şi la TV Drochia, pe pagina Grupului „Drochievceanca” primăria anunţă pentru discuţii largi cu orăşenii: Audieri publice ale Bugetului anual, publică proiectele de decizie ale Consiliului orăşenesc, diverse anunţuri, informaţii rapide, reclamă, etc.

Eforturile primăriei de a consolida democrația și a facilita implicarea cetățenilor în elaborarea politicilor la nivel local sunt asigurate de Legea nr. 436 privind Administrația publică locală, – a specificat Vitalie Postovanu. – Iar dialogul social reglementează transparența în luarea deciziilor, prevede, ca autoritățile publice să se consulte cu societatea, dar și cu unele agenții interesate, dacă e să ne referim la diverse tendere sau concursuri.

Vorbitorii au menţionat, că deşi primăria, în linii generale, respectă legislaţia şi face paşi siguri spre dialogul social, spre informarea cetăţenilor asupra celor mai stringente probleme, totuşi, lacune mai sunt: încă nu s-a ajuns la un sistem bine conturat, la un program bine determinat de interacţiune a instituţiei publice cu societatea civilă, această colaborare aflându-se în proces de desăvârşire. Şi din acest considerent se mai întâmplă depăşiri de termeni, inexactităţi în adrese sau lincuri. Acest fapt stopează sau face dificilă participarea cetăţenilor, duce la întreruperi în administrarea paginei web etc., toate creând incomodităţi şi neclarităţi în procesul de transparență, responsabilitate, implicare a orăşenilor. Astfel de cazuri subminează încrederea cetățenilor în corectitudinea APL. Or, acum, pe timp de epidemie de COVID-19, dialogul cu societatea se face on-line, proces ce necesită calitate şi operativitate. Iar exactitatea promovează o mai mare încredere a publicului în procesul de luare a deciziilor importante.

Persoanele prezente la dezbateri s-au mai referit la oferirea posibilităţii pentru cetăţeni de a înainta o cerere sau de a contacta un specialist pentru mai multe informații, la actualizarea informațiilor, la furnizarea de linkuri/referințe prin intermediul pag. web, includerea unei rubrici pentru comentarii din partea cetățenilor și oferire de reacții la acele comentarii. Reprezentanţii societăţii civile au propus mai multe idei, soluții pentru îmbunătățirea situației în localitate și crearea unui parteneriat durabil între societatea civilă și administrația primăriei Drochia prin asigurarea unei transparenţe mai sigure în luarea deciziilor.

Diana Enache, experta Asociaţiei Presei Independente, a menţionat, că Primăria Drochia este obligată de legislaţia în vigoare să promoveze asigurarea unei bune şi eficiente guvernări, a transparenţei în cheltuirea banilor publici, o atitudine conscventă în informarea cetățenilor. Astfel societatea va deveni mai  bine informată şi va participa mai activ în procesul decizional.

    Valentina CEBOTARI

 

Lasă un răspuns