Contractul Colectiv de Muncă – program amplu de protecție a salariaților

 

Без имени-1

La 5 matie se împlinesc 78 de ani de la fondarea Sindicatului Educației și Științei, în prezent – Federația Sindicală a Educației și Științei.

 

Dumitru ENI,

președinte, Consiliul raional Drochia a Federației Sindicatului Educației și Științei:

– Pe parcursul anilor FSEȘ a acumulat o vastă experiență în domeniul negocierilor colective în cadrul dialogului bipartit atât la nivel național, cât și la nivel local. La 31 decembrie 2020 a expirat Convenția Colectivă pentru anii 2015-2020. Respectiv, au expirat și Contractele Colective de Muncă (CCM) în colectivele educaționale. În noua convenție pentru anii 2021-2025 au fost negociate atât garanții sociale pentru salariați, cât și cele suplimentare prevăzute de Codul Muncii al R. Moldova. Negocierile dintre sindicat și administratori ne-au convins, că perteneriatul social este o formă benefică pentru asigurarea unei stabiltăți sociale.

Întâlnirea noastră are drept generic tema: Contractul Colectiv de Muncă (CCM) – program amplu de protecție a salariaților. Invitații la Clubul Presei „Dialog” sunt președinți ai comitetelor sindicale din organzațiile sindicale primare. Prezența președinților comitetelor sindicale, reprezentante ale colectivelor de femei, este prilejuită și de sărbătoarea primăverii 8 Martie.

 

Tamara EȘANU,

președinte, comitetul sindical, IPLT „Mihai EMINESCU”:

CCM este un program de acțiuni coordonate ce țin de reglementarea condițiilor de muncă și de studii,  asigurarea garanțiilor social-economice și protecția drepturilor și intereselor legitime ale salariaților liceului nostru. CCM își produce efectele de la data semnării părților: administrația și sindicatele. Părțile semnatare recunosc egalitatea și împuternicirile  partenerilor sociali, asigură executarea obligatorie a înțelegerilor și își asumă responsabilitatea pentru toate obligațiile, stipulate în acest document colectiv pentru viitorii cinci ani. Beneficiarii sunt salariații și angajatorii, membri de sindicat. Persoanele care nu sunt membre, la solicitare pot beneficia de garanțiile stipulate în CCM, doar în cazul achitării a 1% din salariul lunar calculat sindicatului de ramură, confom art. 390 din Codul Muncii al RM. Prevederile CCM sunt considerate minime, dar de la nivelul acestor prevederi începe negocierea Contractelor Individuale de Muncă (CIM), ele pot prevedea înlesniri și avantaje pentru salariați, precum și condiții mai favorabile de muncă în raport cu legislația în vigoare.

 

Rodica CUCUIETU,

președinte, comitetul sindical, IPLT „B.P.Hasdeu”:

– Parteneriatul social reprezintă un sistem de raporturi stabilite între salariați, angajatori și autoritățile publice respective în procesul determinării și realizării depturilor și intereselor sociale și economice ale părților. Principiile de bază ale Parteneriatului social sunt legalitatea și egalitatea părților. Prioritate au metodele și procedeele de conciliere și efectuarea obligatorie de consultări ale părților și ale politicilor sociale și renunțarea la acțiuni unilaterale. Parteneriatul social presupune negocieri colective, consultări reciproce, iar interesele salariaților sunt reprezentate de organul sindical. Conform prevederilor CCM, reprezentanții sindicatului sunt aleși în componența organelor și comisiilor de luare a deciziilor: comisiile de administrare, de atestare a cadrelor didactie și manageriale, de organizare a concursului  pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere, a Concursului „Pedgogul anului”, dar și a  comisiilor de etică, de atestare a personalului, de tarifare, pentru stabilirea sporurilor pentru performanțe, a comitetul pentru securitate și sănătate în muncă. Ambele părți își asumă responsabilități și obligațiuni.

 

Natalia GARAM,

președinte, comitetul sindical, Instituția de Educație  Timpurie nr. 1, Drochia:

– În scopul realizării acțiunilor coordonate, ce țin de reglementarea condițiilor de muncă, asigurarea garanțiilor social-economice și protecția drepturilor și intereselor legitime ale salariaților încheiem Contractul Colectiv de Muncă. Administrația IET nr. 1 „Florile dalbe” împreună cu reprezentanții sindicatului, au semnat un nou CCM, ce a intrat în vigoare în acest an. Un rol important în procesul de negocieri l-a jucat FSEȘ Drochia, în frunte cu Dumitru Eni, care a optat pentru schimbările solicitate de membrii de sindicat. Am găsit limbă comună cu administrația instituției, am ajuns la consens. Asfel, după mai multe intervenții, am obținut achitarea premiului anual și a 7 zile suplimentare la durata concediului de odihnă anual. Urmează să obținem oferirea și achitarea lor și pentru alte categorii de salariați. După încheierea CCM, el a fost prezentat colectivului.

 

Valentina ONICA,

președinte, comitetul sindical, Instituția de Educație Timpurie nr . 5, Drochia:

– Angajatorul, cu acordul organului sindical și al administrației publice locale, stabilește regimul de muncă în instituția preșcolară. În CCM este stipulat timpul de muncă și timpul de odihnă al salariaților, el fiind exprimat în 8 ore pe zi sau 40 de ore pe săptămână cu 2 zile de repaos. În ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare, durata zilei se reduce cu 2 ore, iar în ajunul sărbătorilor religioase mari – cu 3 ore. Femeile gravide beneficiază de timp liber pentru examenul medical, iar tinerele mămici – pentru alimentarea copilului. Acest timp liber se include în timpul de muncă plătit. Sunt stipulate în CCM concedii suplimentare plătite pe motive de familie, exprimate în zile lucrătoare: căsătoria salariatului sau copilul salariatului – 3 zile, înfierea unui copil – 2 zile, decesul rudelor – 3 zile (sau 5, după caz), părinții cu elevi în clasele I-IV – câte o zi la început și sfârșit de an școlar, încorporarea, jubilee, aniversări, pensionare – câte 1 zi. În perioada epidemică am fost asigurați cu toate cele necesare, fapt ce ne-a protejat munca. Iar, prin decizia Consiliului orășenesc din 2016, angajaților auxiliari li se adaugă10% din salariul de bază.

 

Angela CHETRARU,

președinte, comitetul sindical, Instituția de Educație Timpurie nr. 8, Drochia:

– Angajații IET nr. 8 beneficiază de concediu de odihnă anual, concediu anual suplimentar plătit, concediu neplătit, concedii sociale. Concediul anual plătit este în dependență de categorie: educatori, cadre didactice de sprijin, conducătorii muzicali, metodiștii – câte 42 de zile, ajutorii de educatori, spălătoreasa, lengereasa, lucrătorii auxiliari, paznicii, magazionerul, asistentul medical – 28 de zile. Angajații beneficiază și de alte concedii plătite: 4 zile calentaristice pentru activitate în condiții vătămătoare, nevăzătorii, tinerii pănă la 18 ani, unul din părinți, care au 1 sau mai mulți copii până la 14 ani sau un copil invalid; 7 zile calendaristice – pentru personalul de conducere și de specialitate, a cărui muncă implică eforturi psiho-emoționale sporite; 7 zile lucrătoare de concediu suplimentar – pentru educatori, ajutorii de educatori, dădacele, conducătorii muzicali, cadrele de sprijin, metodiștii, lengereasa, asistentul medical, intendentul, bucătarul-șef, 3 zile lucrătoare – salariații, care pe parcursul anului calendaristic precedent nu au beneficiat de concediu medical, cu excepția concediului de maternitate, 14 zile calendaristice pentru tatăl copilului nou-născut, 4 zile lucrătoare pentru președintele CS.

Angela DICHI,

președinte, comitetul sindical, Instituția de Educație Timpurie nr. 8, Drochia:

–În baza CCM angajatorul și angajatul încheie Contract Individual de  Muncă cu durată deteminată sau nedeterminată. Orice CIM se încheie în limba română, după semnare un exemplar râmăne la angajator, altul, însoțit de Fișa de post, este înmânat angajatului. Fiecare CIM stabilește drepturile și obligațiunile atât a angajatorului, cât și a angajatului. CIM prevede și anumite clauze, unele obligatorii, altele facultative, ce pot fi negociate cu angajatul. Se întâmplă, că pot fi și abuzive și ele trebuie evitate, pentru că angajatul poate să le refuze sau să ajungă în judecată. În funcție de specificul postului în CIM pot exista și clauze opționale, pe care angajatul le poate negocia. Dacă în CIM se restrâng parțial sau total drepturile salariatului atunci clauzele sunt abuzive și actul devne nul. CIM poate fi suspendat de drept prin acordul părților sau prin decizia uneia dintre ele.

 

Svetlana DOLGHIERU,

președinte, comitetul sindical, Centrul de Creație a Copiilor, Drochia:

– CCM este foarte necesar pentru angajații Centrului de Creație a Copiilor. În colectivul nostru activează mulți pensionari și contractele individuale, încheiate cu ei de la 1 septembrie până la 31 mai nu  erau convenabile, deoarece le erau încălcate drepturile la concediu, mai apoi – la reexaminarea pensiilor. Sindicatele au reușit să ajute această categorie de angajați, acum contractele respective se încheie  pentru un an calendaristic. O altă reușită este posibilitatea de a utiliza pentru tratamentul balneosanatorial zile din concediu din contul anului următor. Persoanelor trimise la programe de studii pedagogice li se stabilește frecvența redusă a timpului de muncă, li se acordă concedii suplimentare, iar celor care s-au înmatriculat din proprie inițiativă li se păstrează locul de muncă și salariul medui lunar. Și pentru lucrătoarele tehnice adaosul de 7 zile la concediu este o motivație foarte bună.

 

Dumitru ENI,

președinte, Consiliul raional Drochia a Federației Sindicatului Educației și Științei:

 

Stimate FEMEI!

Vântișorul călduț de primăvară, razele mângâietoare ale soarelui, firișorul plăpând de iarbă ne vestesc sosirea celei mai dorite sărbători de primăvară – 8 Martie. Cu prilejul ei Vă dorim multă sănătate, inspirație, energie și forță pentru ceea ce vă doriți. Să fiți înconjurate de cei dragi sufletului, iar norocul și buna dispoziție să meargă mână în mână cu gândurile și scopurile propuse. Păstrați-Vă farmecul feminin, energia efervescentă și răbdarea – necesare pentru cei din jur. Multe zâmbete, multe flori și aprecieri în această zi cu farmec pentru voi, stimate doamne și domnișoare!

Lasă un răspuns