Echipa (incompletă) Direcţiei Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei, Drochia. În centru, Tudor GOLBAN, șeful instituţiei
Echipa (incompletă) Direcţiei Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei, Drochia. În centru, Tudor GOLBAN, șeful instituţiei

Stimaţi angajaţi din domeniul protecţiei sociale!

A devenit o frumoasă tradiţie de a consemna anual, în a treia duminică a lunii septembrie, sărbătoarea profesională a angajaţilor din domeniul protecţiei sociale a cetăţenilor Republicii Moldova.

Cu acest prilej am onoarea de a vă adresa, în numele meu personal și al Direcţiei Asistenţă Socială și Protecţiei Familiei, cele mai sincere și cordiale felicitări, urări de bine și prosperitate. Această zi însemnată pentru noi toţi ne oferă posibilitatea de a face o retrospectivă a evoluţiei activităţii noastre pe parcursul unui an, precum și de a stabili noi priorităţi întru asigurarea securităţii și siguranţei sociale și sporirea nivelului de trai al populaţiei raionului.

Deși activitatea în domeniul protecţiei sociale este una dificilă, care zilnic necesită mult efort, dăruire, compasiune, profesionalism și generozitate, majoritatea dintre dumneavoastră vă faceţi cu sfinţenie datoria. Sunteţi receptivi și știţi să susţineţi speranţa semenilor noștri care s-au pomenit în situaţii dificile.

 

Stimaţi colegi!

Sper că realizările obţinute pe parcursul acestui an deloc ușor ne vor mobiliza și ne vor motiva în continuare pentru a activa profesionist, onest și responsabil.

Vă aduc sincere mulţumiri și îmi exprim recunoștinţa tuturor pentru dăruire și efort deosebit, competenţă profesională și operativitate în implementarea cu succes a reformelor din domeniul protecţiei sociale. În același timp, vă doresc multă sănătate, pace, prosperitate, să vă aibă Dumnezeu în pază și să vă îndemne numai la fapte frumoase.

Tudor GOLBAN,
șef, Direcţia Asistenţă Socială și Protecţia Familiei, Drochia

Lasă un răspuns