Un exemplu de colaborare benefică și fructuoasă

Conform Legii nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, o dată la 36 de luni, conducătorii de instituţii, de orice tip de proprietate n-ar fi, preşedinţii comitetelor sindicale ( CS) trebuie să fie instruiţi privind problemele securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM). Lacunele  acestor  chestiuni se evidenţiază, mai ales, în ultimul timp, când, atât în republică, cât şi în întreaga lume, au loc diverse accidente de muncă, incendii etc., în care îşi pierd capacitatea temporară de muncă ori chiar viaţa zeci şi sute de oameni.

Zilele trecute, în incinta LT „B. P. Hasdeu” din or. Drochia a avut loc un seminar instructiv pentru preşedinţii CS din instituţiile educaţionale din raion. Ca obiectiv au fost profilate sensibilizarea asupra nivelului de răspundere în caz de nerespectare a actelor normative ce reglementează SSM, participarea preşedinţilor CS la elaborarea instrucţiunilor pentru completarea/aplicarea reglementărilor de SSM, derularea activităţilor de formare a deprinderilor în domeniu la locurile de muncă. Seminarul a fost o colaborare a Consiliului raional Drochia al Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei  (FSEŞ) şi al Institutului Muncii al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM). La instruirea preşedinţilor CS a participat Inspecţia Muncii a zonei de nord a CNSM.

Ivan Vartic, în prelegerea sa, s-a referit la cadrul juridic general al activităţii de SSM, la noile reglementări şi cerinţe legale minime, enumerând şi dezbătând actele legislative în domeniu. Tot dânsul s-a referit şi la responsabilizarea disciplinară, contravenţională, penală şi civilă a conducătorilor de instituţii pentru încălcarea actelor normative privind SSM. N-au fost lăsate în umbră nici cerinţele minime de pregătire în domeniu, modul şi formele de instruire a angajaţilor, constituirea şi funcţionarea comitetelor pentru SSM în fiecare colectiv. Inspectorul muncii Nicolae Prepeliţă a relatat despre noţiunile privind factorii de risc profesional, generaţi de condiţiile de muncă, pericolele de muncă din sistemul educaţional, temeiul juridic al identificării riscurilor profesionale şi etapele de evaluare a  lor. Nina Rusu, medicul în patologii profesionale al spitalului raional, secţia consultativă, s-a referit la acordarea primului ajutor în caz de accidente la locul de muncă. Participanţii la seminar, sub egida lui N. Prepeliţă, au simulat redactarea procesului verbal privind cercetarea accidentului de muncă cu  incapacitate temporară de muncă.

Evaluarea şi testarea participanţilor la seminar a fost dirijată de Dorin Suruceanu, şeful Departamentului educaţie şi cercetare a Institutului Muncii. Preşedinţilor atestaţi li s-au înmânat certificate de pregătire/ perfecţionare de nivelul I în SSM. Acest certificat îi permite deţinătorului de a participa activ la atestarea locurilor de muncă cu condiţii nocive. Seminarul instructiv a avut loc graţie susţinerii financiare de FSEŞ şi CNSM.

 

Dumitru Eni, preşedinte,

CR Drochia al FSEŞ

 

Lasă un răspuns