Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Social  >  Articol curent

A început campania națională de salubrizare a localităţilor

Prin   /  16 martie 2018  /  Nici un comentariu  /   21

Conform unei dispoziții emise de Inspectoratul Ecologic de Stat, între 1 martie şi 22 mai, se va desfășura „Campania națională de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților”.

poza simbol

Acțiunea are scopul de a îndemna comunităţile să cureţe, să îmbunătăţească şi să protejeze mediul, fapt ce presupune realizarea de acţiuni care pot varia de la salubrizarea unor zone, plantarea de arbori şi arbuşti, la proiecte care contribuie la conservarea resurselor naturale.

Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor, precum şi creşterea generală a nivelului de trai al populaţiei antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri. Agravarea problematicii deşeurilor, în special a deşeurilor menajere solide, este generată de modul defectuos în care sunt soluţionate în prezent diferitele etape de procesare a deşeurilor.

Colectarea deşeurilor menajere este responsabilitatea administraţiilor publice locale, care prin mijloace proprii sau prin concesionarea serviciului de salubrizare către un operator autorizat, asigură colectarea (inclusiv colectarea separată), transportul, tratarea, valorificarea şi eliminarea finală a acestor deşeuri. Este important ca mediul natural să nu fie poluat prin depozitări necontrolate de deşeuri. Trebuie să fie întreţinute spaţiile verzi, să fie menţinută curăţenia stradală etc. Este necesar ca cetăţenii să fie mai conştienţi de faptul că păstrând curăţenia oriunde: la locul de muncă, în gospodării şi cartiere de locuit, în zone de agrement şi distracţii, pieţe, în alte locuri publice, în mijloacele de transport comun, la şcoală, se contribuie la menţinerea unui mediu curat şi implicit pentru protejarea sănătăţii.

Pentru a preveni efectele negative ca urmare a poluării cu deşeuri de orice fel, a resurselor de apă, aer, sol, subsol, Inspectoratul Ecologic de Stat vine cu un apel către autorităţile publice locale şi societatea civilă, către tineri şi adolescenţi, chemându-i să se implice activ în intensificarea acţiunilor pentru salubrizarea şi amenajarea localităţilor, în eliminarea deşeurilor depozitate necontrolat în localităţile rurale şi urbane, în curăţarea rigorilor stradale şi a malurilor cursurilor de apă. Totodată, chemăm rtoată populaţia să păstreze curăţenia, spaţiile verzi din domeniul public şi zonele în care locuiesc.

Luând în considerație cele expuse, Inspecția Ecologică Drochia solicită implicarea autorităților responsabile pentru implementarea  următoarelor măsuri:

  • lichidarea gunoiştilor neautorizate şi recultivarea terenurilor eliberate de deşeuri;
  • salubrizarea fâşiilor şi zonelor de protecţie a resurselor acvatice;
  • amenajarea depozitelor (gunoiştilor) urbane şi rurale existente conform cerinţelor sanitare şi ecologice;
  • efectuarea lucrărilor de curăţare şi amenajare a terenurilor din spaţiile verzi şi fâşiile forestiere de protecţie, plantarea arborilor şi arbuştilor, completarea golurilor apărute în plantările din anii precedenţi şi ajutorarea regenerării naturale în păduri.

Alexandru GROSU,

inspector principal IE Drochia

  • Publicat: 10 luni in urma 16 martie 2018
  • De:
  • Articole actualizate: martie 16, 2018 @ 9:55 am
  • Filed sub: Social

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

(De la stânga) preot Ioan NOVAC, paroh al bisericii „Acoperemântul Maicii Domnului”, s. Ţarigrad, Tatiana LEŞANU, director-adjunct pentru instruire, gimnaziul Sofia, Ala STELMAN, şefă-adjunctă DÎTS, Ion RECEAN, şef DÎTS, Pavel VULUŢĂ, protopop de Drochia, protoiereu-mitrofor

Hristos se naşte, slăviţi-L!

Citeşte mai mult →