Din 2019 Carnetele de muncă vor fi anulate

La 7 iulie 2017, Parlamentul RM a adoptat Legea nr.123 prin care din Codul muncii au fost excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă şi instituirea unei platforme unice de raportare on-line, la care vor fi conectate: Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. La acest subiect am discutat cu Dumitru Eni, preşedinte, Consiliul raional Drochia al Federaţiei Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei (FSES).

dumitru eni
Dumitru Eni

Domnule Eni, sindicatele din învăţământ sunt pregătite de acest eveniment împortant din viaţa fiecărui cetăţean angajat?
— Noi vorbim la acest capitol de mai mult timp. Nimic nu este nou. Încă în 2003 în Codul muncii al RM a fost stipulată ideea Contractului Individual de muncă (CIM) şi de atunci angajarea în bază de CIM devine obligatorie.
— Dar până la 2003 cum se făcea?
— În baza cererii salariatului şi a ordinului emis de angajator.
Şi mai apoi?
— În 2005 Ministerul Educaţiei a elaborat o mostră de CIM, recomandată instituţiilor educaţionale. Şi nu s-a revenit la acest document până în 2015, când ME prin ordin a elaborat o mostră de CIM pentru tinerii specialişti. Şi iată, anul 2018 a fost declarat Anul Contractului individual de muncă.
— De ce?
— E simplu: acesta e anul, când a venit timpul de făcut ordine în actele legislative respective, în carnetele de muncă şi în modalitatea de prezentare a informaţiei financiare şi statistice.
Şi cum va decurge procesul?
— Toate carnetele de muncă vor fi colectate şi expediate la Chişinău pentru a fi scanate, iar informaţia ce se deţine în ele – depozitată pe contul fiecărui angajat. În continuare, din 01 ianuarie  2019, carnetele de muncă nu vor mai fi utilizate, iar toată informaţia respectivă în cifre va fi depusă la Inspectoratul fiscal de stat.
Respectiv, informaţia din carnetele de muncă, la fel, va fi utilizată.
— Altfel cum? Din acest considerent şi se pune accent prioritar pe aducerea în ordine deplină a tuturor înscrierilor din acest document. Noi instruim cadrele noastre în ce priveşte verificarea, completarea şi înscrierea în carnetele de muncă a informaţiei depline, referitoare la fiecare angajat. Astfel, la 3 martie curent am organizat un seminar la temă cu managerii instituţiilor de învăţământ, iar la 20 martie – cu managerii instituţiilor de educaţie timpurie. Acum fiecare salariat trebuie să meargă la discuţii cu angajatorul şi împreună să verifice toate înscrierile din carnet ca să le poată verifica, corecta şi completa dacă va fi nevoie.
— Dar sunteţi sigur că aceste documente conţin erori şi inexactităţi?
— Spre regret, funcţia inspectorului de la Secţia resurse umane nu întotdeuana este deţinută de oameni competenţi şi responsabili. Echipa FSES centrale în cadrul vizitei de lucru la Drochia a depistat un şir de neajunsuri, erori, inexactităţi, omiteri în completarea carnetelor de muncă. În unele cazuri au fost depistate omiteri ale înscrisului şi, respectiv, câţiva ani nu erau contabilizați, astfel, că persoana a pierdut aceşti ani la stagiul de muncă. Un alt caz descoperit a fost, că nu era înscris ordinul de eliberare de la locul de muncă anterior, etc. În timpul rămas este neapărată nevoie ca toate carnetele de muncă să fie inspectate şi aduse în ordine deplină.
În continuare cum se va fixa relaţia între angajator şi salariat?
— Doar Contractul individual de muncă stabileşte relaţia între salariat şi angajator în raport cu interesele instituţiei. Atât că trebuie perfectate şi elaborate aceste documente în strictă conformitate cu legislaţia, cu art. 9 şi 10 din Codul Muncii al RM, unde sunt stipulate drepturile şi obligaţiunile fiecărei părţi, dar şi a Fişei de post. Salariatul trebuie să înveţe a negocia dacă nu este de acord cu ceva. În CIM trebuie să fie stabilite clauzele fiecărei persoane, salariile de bază şi suplimentare, locul şi condiţiile de muncă etc. Salariaţii trebuie să fie insistenţi, deoarece mai târziu va fi mai complicat sau imposibil de intervenit.
Care este scopul acestor modificări revoluţionare?
— Pentru a exclude dublarea informației prezentate de agenții economici la instituțiile publice. De colectarea informaţiei financiare se va ocupa Inspectoratul fiscal de Stat.
De când demarează procesul ca atare?
— E vorba procesul de scanare a Cărţilor de muncă să înceapă din mai 2018.

Lasă un răspuns