Cum salariatul ar putea să scape mai uşor de erori

carnet-de-munca-eDomnule Eni, ce trebuie să facă concret salariatul acum, până la excluderea carnetului de muncă, ca să nu piardă anumite date din el?
— Carnetul de regulă se află la angajator şi salariatul, respectiv, nu cunoaşte exactitatea tuturor înscrierilor din el. Este foarte necesar ca documentul să fie inspectat, iar proprietarul să-şi amintească şi să evaluieze toate locurile de muncă până la etapa dată. Cele ce lipsesc să fie restabilite. Respectiv, la momentul ieşirii la pensie nu va avea de căutat acte şi certificate suplimentare.
Există recomandări de ordin general pentru angajaţii din sistem, ca să-şi uşureze ieşirea la pensii când nu vor mai exista carnetele de muncă?
— În primul rând, ei trebuie să-şi păstreze toate actele şi documentele, contractele de muncă şi modificările lor, certificatele de salarii etc., ce vor putea la necesitate să confirme profitul persoanei, perioadele de angajare etc.
 — Dacă omul un timp a activat în condiţii nocive de muncă?
— Să-şi ia de acolo un certificat, ce ar adeveri caracterul şi condiţiile de muncă, termenul, salariul.
— Deseori se întâlnesc inexactităţi în înscrierea funcţiei.
— Aceasta tot poate avea o influienţă nefastă asupra calculării pensiei. Unele profesii sau funcţii cu statut deosebit sunt fixate în liste speciale ce sunt luate în consideraţie  la calcularea pensiei. Ar fi bine ca persoana să deţină un certificat suplimentar, ce ar completa informaţia despre activitatea profesională în perioada dată.
Se întâlnesc cazuri, când nu sunt făcute toate înscrierile, nu este citibilă ştampila, lipsesc semnăturile persoanelor responsabile. Ce se poate de făcut după trecerea anilor?
— De verificat şi de căutat urmele instituţiei sau întreprinderii cu pricina, chiar dacă ea a fost desfiinţată sau reprofilată. Există arhivă unde se păstrează documentele, mai sunt colegi de serviciu.
— Deci, e bine de avut datele de contact ale lor.
— Desigur. În caz de ceva mai grav ei pot chiar şi în instanța de judecată confirma, că au activat împreună, în aceeaşi organizaţie.
— Cum ar trebui să procedeze foştii studenţi sau soldaţi?
— Dacă lipsesc înscrierile respective în carnetele lor de muncă să se asigure şi ei cu certificate necesare de la instituţiile de învăţământ sau de la Comisariatul militar. Toate acestea să le păstreze şi când va veni timpul să se pensioneze, să le prezinte ca dovadă împreună cu alte documente.
— Eu nu cred că sunt frecvente astfel de erori sau inexactităţi.
— Poate că şi nu, dar când omul începe a aduna pachetul de documente şi după 30-25 de ani nu poate intra în posesia unui certificat, credeţi-mă, că nu-i este uşor să caute colegi, ştampilă, fost manager, organizaţie etc.

A dialogat
Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns