Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Social  >  Articol curent

Un an de activităţi, succese şi noi perspective

Prin   /  27 aprilie 2018  /  Nici un comentariu  /   34

Recent, în cadrul  Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul de sănătate „Anatolie Manziuc”, orașul Drochia, s-a desfăşurat o şedinţă, unde a fost prezentat Raportul analitic privind activitatea instituției pentru anul 2017.

Emilia LOPATENCO

Emilia LOPATENCO

Trebuie să menţionez, că pe parcursul anului de dare de seamă colectivul de lucrători de la instituţia noastră şi-a onorat obligaţiunile de serviciu, fiecare angajat îndeplinindu-şi partea sa de muncă cu responsabilitate. În această perioadă la Centrul de sănătate  „Anatolie Manziuc” au activat 146 angajaţi, între care 25 medici, inclusiv 18 medici de familie, dar şi 68 persoane în calitate de personal medical mediu, din care 40 asistenți medicali ai medicilor de familie. Personalul medical inferior însumă 23 persoane. Calificarea personalului medical superior este la un nivel înalt. Medicii cu categorie superioară şi prima categorie de calificare reprezintă 84 la sută (în 2016 – 82%), din numărul total de medici, care activează în CS Drochia. Menţionez, că acest indice este superior celui pe raion și chiar pe republică. Aceeaş superioritate o deţinem şi la capitolul „personal medical cu studii medii„ şi „categoria superioară de calificare”. Totodată, de categorie dispun şi 51 asistente medicale sau 75,0% (2016 – 68,8%).
Din cele expuse putem conchide, că pe parcursul anului 2017 a  crescut gradul de calificare a lucrătorilor medicali și asta datorită faptului, că ei toţi sunt implicați în cursuri de instruire medicală continuă, atât în teritoriu, cât și în Centrele de instruire medicală continuă.
Dacă e să ne referim la angajarea în muncă a tinerilor specialişti, apoi, spre regret, enunţăm plasarea în câmpul muncii doar a unei asistente medicale.
Reiterez, că asistenţa medicală primară este cea mai eficientă din punct de vedere al costului şi are cel mai mare impact asupra indicatorilor de sănătate, oferind accesibilitate şi continuitate. Anume faptul acesta o face să fie considerată prioritară, cu atât mai mult, că ocupă o poziţie de „avanpost” al sistemului de sănătate.
Amintesc, că raionul Drochia cuprinde 40 de localităţi, dintre care  39 localităţi  rurale. Asistenţa medicală primară în raionul Drochia este asigurată de CS Drochia „A. Manziuc” de nivelul I, categoria a II-a şi  12 Centre de Sănătate autonome.
IMSP „Centrul de Sănătate Drochia” are funcţie de coordonator organizator–metodic pentru toate instituţiile de asistenţă medicală Primară din teritoriu, inclusiv, IMSP privată SRL „Vladeliza”. Centrul de Sănătate Drochia are în obligaţiune prestarea asistenţei medicale primare, acordarea suportului consultativ metodic Centrelor de Sănătate autonome. Întru ca aceste activităţi să fie îndeplinite calitativ şi profesionist, IMSP CS Drochia a organizat un şir de conferinţe tematice medicale.
Scopul principal al activităţii Centrului de Sănătate Drochia „A. Manziuc” este ameliorarea sănătăţii populaţiei prin acordarea asistenţei medicale de calitate,  prin realizarea măsurilor de prevenire, de promovare a sănătaţii şi modului sănătos de viaţă.
În subdiviziunea IMSP  CS Drochia, pe perioada anului 2017 au funcţionat: Secţia Medicină de Familie or. Drochia; patru Oficii ale medicului de familie (Miciurin, Cotova, s. Drochia,  Popeştii de Sus); cinci Oficii de Sănătate (Şurii Noi, Baroncea Nouă, Palanca, Șalvirii-Noi, Măcăreuca.
Condiţiile de muncă ale angajaţilor devin tot mai bune, faptul acesta fiind evident. La moment se află în reparaţie capitală şi clădirea CS Drochia, unde va urma montarea acoperişului sarpant, schimbarea ferestrelor, a ușilor externe, renovarea pereților, toate acestea fiind efectuate în cadrul Proiectului „Renovarea Centrului de sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”, prin eficientizare energetică, finanţat din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională.
Desigur, în activitatea instituţiei există loc şi de mai bine, deaceea munca noastră asiduă va continua, or, toate le facem în numele sănătăţii populaţiei, deci, întru prosperarea ţării.
Emilia Lopatenco,
șefa Instituției Medico-
Sanitare Publice „Centrul de sănătate „Anatolie Manziuc”, orașul Drochia

  • Publicat: 7 luni in urma 27 aprilie 2018
  • De:
  • Articole actualizate: aprilie 27, 2018 @ 12:04 pm
  • Filed sub: Social

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Vasile MOROȘAN, Constantin RUSNAC, Rodica LOZOVAN, Serghei CIUHRII, Igor GROZAVU

„Dorul de casă – eternă chemare”

Citeşte mai mult →