Se încarcă...
Ești aici  Acasă  >  Social  >  Articol curent

Poliţia urmăreşte pas cu pas infractorii

Prin   /  15 martie 2019  /  Nici un comentariu  /   21

Inspectoratul raional de poliţie a făcut totalurile activităţii angajaţilor în 2018 şi a trasat planuri concrete, elaborând un program nou pentru 2019. Interlocutorul nostru este Maxim BERNIC, şef, IP Drochia, care ne-a detalizat unele aspecte ale muncii poliţiştilor drochieni.

Maxim BERNIC, șef, IP Drochia

Maxim BERNIC, șef, IP Drochia

– Domnule Maxim Bernic, pentru a eficientiza activitatea instituţiei a fost nevoie de o restructurizare?
– În urma reformei, bazată pe Ordinul MAI nr. 103 din 27.03.2018, raionul Drochia este  împărţit în 4 sectoare de poliţie, ele incluzând 21 de posturi de poliţie, ce deservesc sectorul administrativ: nr. 1 Drochia, nr. 2 Pelinia, nr. 4 Mândâc şi nr. 5 Chetrosu.
– În activitatea cotidiană colectivul inspectoratului se conduce după ce obiective?
– Activitatea IP este îndreptată spre consolidarea şi sporirea eficienţei forţelor poliţieneşti la prevenirea şi combaterea criminalităţii, dar şi la investigarea şi descoperirea infracţiunilor, la urmărirea şi tragerea la răspundere a infractorilor,  organizarea şi desfăşurarea activităţilor speciale, la activizarea societăţii civile. Tot din anul trecut  au fost constituite echipe de patrulare şi reacţie operativă, ce activează în regim non-stop.
– Serviciul de Gardă este cel care primul recepţionează apelurile de la populaţie?
– În 2018 la Serviciul de Gardă au parvenit 6458 informaţii. Timpul de reacţionare a grupelor operative  pe teritoriul oraşului constituie în medie 7,2 minute, iar pe teritoriul r. Drochia – 19,8 minute, acesta fiind un indiciu bun.
– Ce tendinţe în evoluţia fenomenului infracţional au fost atestate în 2018?
– La IP Drochia, în perioada de referință, au fost înregistrate 587 infracțiuni, sau cu 55 crime mai puține, comparativ cu perioada similară al anului precedent, astfel indicându-se o descendență a infracționalității cu 8,6%. Din totalul infracțiunilor înregistrate 378 cauze penale au fost transmise procurorului cu raport de finisare a urmăririi penale, procentul descoperirii constituie 64,4% sau cu 5,92% mai mult comparativ cu media pe țară.
– Cum sunt clasificate infracţiunile comise?
– Conform gradului prejudiciabil constatăm, că în 12 luni cauzele penale au fost clasificate astfel: 5 infracțiuni excepțional de grave, 5 infracțiuni deosebit de grave, 94 infracțiuni grave, 367 de crime mai puțin grave, 116 de infracțiuni ușoare.
– Descoperirea lor la ce nivel se află?
– De exemplu, infracțiuni excepțional de grave au fost  cu 2 mai mult în comparaţie cu anul precedent. Ca urmare a măsurilor speciale de investigații și procesual-penale declanşate, în patru cazuri făptașii au fost identificați, însă, din cauza volumului impunător de lucru, precum și a numirii unui șir de expertize suplimentare necesare la documentarea cazurilor, nu s-a izbutit finisarea urmăririi penale, ea rămânând pentru anul curent. În pofida măsurilor de profilaxie întreprinse  în teritoriul administrativ deservit au fost înregistrate şi 3 cazuri de omor, în toate aceste cazuri autorii au fost identificaţi.
– Ce activităţi întreprindeţi în domeniul combaterii traficului de substanţe narcotice?
– Ofiţerii de investigaţii a SII a IP Drochia au iniţiat multiple măsuri speciale de investigaţie a fenomenului dat, în urma cărora au fost depistate substanţe narcotice/psihotrope,  cu 45,45% mai puţin comparativ cu perioada analogică a anului precedent. Toate acţiunile de urmărire penală au fost finisate, iar cauzele – transmise  procurorului, procentul descoperirilor constituie 83,33% sau cu 1,85% mai mult ca media pe ţară.
– În domeniul economic sunt abateri de la legislaţie?
– Serviciul investigaţii fraude economice, ce face parte din Secţia investigaţii infracţiuni, în 2018 a înregistrat pe linia de activitate 41 de infracţiuni, cu 19 mai puţin ca în anul precedent, procentul descoperirii fiind de 78.
– Presupun, că și colaboratorii Secţiei de urmărire penală au avut suficient de lucru anul trecut?
– În perioada de referinţă au fost înregistrate 587 cauze penale, însă numărul total de cauze aflate în gestiunea ofiţerilor de urmărire penală pe perioada raportată a constituit 861, or, 274 cauze erau rămase din anii precedenţi. Pentru o eficiență mai mare lunar sunt organizate şedinţe în comun cu procuratura raionului, unde se discută complexitatea cauzelor şi termenii de finisare.
– Statistic, care este situaţia criminogenă în localităţile raionului?
– Pe parcursul perioadei de raport în Sectorul de poliţie nr.1 Drochia au fost înregistrate 270 de infracţiuni, în sectorul nr. 2 Pelinia – 81, nr. 4 Mândâc – 66 şi în Sectorul de poliţie nr.5 Chetrosu – 150 infracţiuni. În toate sectoarele a fost atestată o minimalizare a acestui indicator: în nr. 1 – cu 21 de cazuri, nr. 2 – cu 31, nr. 4 – cu 22 şi în nr. 5 – cu 15 cazuri mai puţine. Aici un rol mare îl au sectoarele „Supraveghere de vecinătate”.
– Ce măsuri întreprinde conducerea IP Drochia pentru a crea condiţii de muncă mai favorabile pentru angajaţi?
– Inspectoratul de poliție Drochia a fost dotat cu 12 unități de transport noi, inclusiv cu un laborator criminalistic mobil asigurat cu toate instrumentele moderne de ridicare a probelor de la fața locului. Sectorul de poliție nr.1 Drochia se află în proces de construcție și modernizare. La fel, au fost finisate procedurile de achiziții și proiectare pentru sectoarele de poliție nr. 2 Pelinia și nr. 5 Chetrosu. Au fost reparate 6 birouri de serviciu, cât și sediul Serviciului de Gardă, a fost renovat frontispiciul și terenul din fața Inspectoratului de Poliție Drochia. A fost procurată uniformă de serviciu și mobilier de birou de 96 de mii de lei, surse finaciare ce au fost alocate de Consiliul raional  Drochia.
– Activitatea colectivului IP Drochia pentru 2019 va fi eficientizată în continuare? Ce măsuri preconizaţi?                                   
– Ne planificăm să efectuăm şi în continuare instruirea ofiţerilor de investigaţii în vederea sporirii gradului de pregătire profesională, să atragem la căutarea infractorilor masele largi ale societăţii, să dotăm ofiţerii de investigaţii cu tehnică specială şi de calcul, să finisăm în termeni restrânşi cauzele penale primite în gestiune, să sensibilizăm comunităţile şi să promovăm bunele practici, să asigurăm dialogul prietenos cu cetăţenii, analiza şi evaluarea fenomenului delicvenţei juvenile şi multe alte măsuri îndreptate la eficientizarea activităţii colectivului IP Drochia.
A dialogat
Valentina CEBOTARI

  • Publicat: 2 luni in urma 15 martie 2019
  • De:
  • Articole actualizate: martie 15, 2019 @ 11:39 am
  • Filed sub: Social

Lasă un răspuns

Puteţi, de asemenea, ca...

Среди первых посетителей Елена РУССУ и Лидия МАНЗЮК

Окунувшись в атмосферу 40-х…

Citeşte mai mult →