Piaţa muncii devine mai competitivă

Recent, pe piața muncii din Republica Moldova, au intrat în vigoare noi măsuri legale active, menite să ajute persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Interlocutoarea noastră este Galina Zavorotnâi, şefă, Direcția ocuparea forţei de muncă Drochia.

Galina ZAVOROTNÂI
Galina ZAVOROTNÂI

— Doamna Galina, modificările în legislaţie sunt făcute în favoarea cetăţenilor?
— În noul cadru legislativ un accent mai mare se pune pe măsurile active de ocupare: formarea profesională, subvenționarea locurilor de muncă, stimularea mobilității forței de muncă, suportul pentru crearea și adaptarea locului de muncă.
— Aceasta va contribui la crearea locurilor noi de muncă?
— Da, şi, mai cu seamă, în mediul rural. Va avea un bun efect şi la diminuarea decalajului între cerere și ofertă pe piața muncii.
— Prin ce se deosebeşte documentul nou de cel vechi?
— El oferă o nouă abordare privind ocuparea forţei de muncă pe piaţa muncii: prin implicarea şi participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi a angajatorilor.
— Sunt prevăzute forme şi metode mai eficiente la ocuparea forţei de muncă?
— Vor fi aplicate noi măsuri active de ocupare a forței de muncă.
— În ce mod şi prin ce metode?
— Prin formarea profesională diversă a șomerilor, întroducând instruirea la locul de muncă pentru șomerii fără calificare, dar şi a stagierii profesionale pentru șomerii fără experiență de muncă, în special pentru persoanele mai tinere.
— Cum vor fi cointeresaţi agenţii economici?
— Angajatorilor care angajează șomeri, celor care adaptează locurile de muncă necesităților persoanelor cu dizabilități, întreprinderilor, care creează locuri de muncă și angajează la aceste locuri de muncă șomeri și celor care inițiază afaceri proprii și își creează loc de muncă li se vor acorda subvenții.
— Formarea profesională este un element primordial în pregătirea şomerilor?
— Desigur, deoarece din totalul șomerilor înregistrați, 63% îl constituie persoanele fără nicio profesie. Statul asigură plata pentru procesul de instruire a șomerilor. Șomerii înmatriculați la cursurile de formare profesională beneficiază de o bursă lunară neimpozabilă, în cuantum de 15% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent (967 lei pentru anul 2019); de cazare, în proporţie de 20% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pentru fiecare lună de închiriere (1289 lei), de transport, în cazul direcționării șomerului la cursuri de formare profesională în altă localitate decât cea în care își are domiciliul.
— Angajatorului, la fel, îi revine un rol însemnat în formarea profesională a şomerilor?
— Da, în noua lege este prevăzut, că angajatorul care asigură instruirea la locul de muncă a șomerului-cursant și stagiul profesional al șomerului-stagiar, beneficiază, pe toată durata instruirii, de o subvenție egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru 2018 (1934 lei).
— Dar în cazul când relaţia de muncă între ei se aprofundează şi angajatorul oferă locuri de muncă?
— Angajatorul, care angajează pe o perioadă nedeterminată șomeri, primeşte subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer angajat. Angajatorul este obligat să menţină raporturile de muncă cu persoana angajată pe o perioada de cel puţin 12 luni. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat.
— De acest privilegiu beneficiază toţi şomerii, fără excepţie?
— Beneficiarii de subvenție sunt angajatorii, care angajează șomerii ce necesită suport suplimentar pe piața muncii, și anume: tinerii cu vârstă cuprinsă între 16 și 24 de ani, persoanele care nu dețin o profesie/meserie, persoanele cu dizabilități, șomerii de lungă durată, persoanele cu vârstă de 50 de ani și peste, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane, după reabilitarea psihologică și socială, persoanele care se luptă cu consumul de substanțe stupefiante ori psihotrope, după reabilitarea socială și psihologică, victimele violenței în familie în scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii.
— Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi înregistrate la direcţie, vor primi în continuare ajutor de şomaj?
— Desigur, doar că el se va calcula altfel: pentru 5 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între cel puțin 12 luni și până la 10 ani; pentru 7 luni calendaristice, stagiu de cotizare între 10 şi 15 ani; pentru 9 luni calendaristice, cu un stagiu de cotizare de peste 15 ani. Dreptul la ajutor de șomaj îl au șomerii care au un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimile 24 de luni premergătoare datei înregistrării în calitate de șomer, nu refuză un loc de muncă corespunzător, nu refuză măsurile active propuse de direcție.
— Procedura de înregistrare a şomerilor a rămas aceeaşi?
— S-a simplificat. Șomerul este înregistrat în baza cererei, însoțită de buletinul de identitate sau permisul de ședere valabil, de actele de studii şi de calificare deținute şi de declarația pe propria răspundere. Nu se cere niciun certificat confirmativ, ceea ce era prevăzut anterior.
— Ce scop urmăreşte legislaţia înnoită?
— Prevenirea şomajului, creşterea şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, dar şi sporirea competitivității pieței muncii, creșterea numărului persoanelor cu dizabilități angajate, consolidarea dialogului social pe piața muncii prin prevederea instituirii Consiliilor tripartite pe lângă Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă.

A înregistrat
Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns