GAL – fundamentul dezvoltrii rurale

Programul LEADER a fost iniţiat în statele membre ale UE, iar din 2013, metoda LEADER, întitulată „Dezvoltarea locală inovativă condusă de comunităţi”, a fost extinsă şi în zonele rurale din Republica Moldova, fiind implementată cu asistenţa UE şi a altor parteneri de dezvoltare.

După mai multe vizite de studiu, studierea experienţei înaintate şi dezvoltarea iniţiativei proprii, „carul s-a mişcat din loc” şi la Drochia. Recent a avut loc înregistrarea oficială a GAL (Grup de Acţiune Locală) „Valea Cuboltei”, membre ale căruia sunt 7 localităţi învecinate: Dominteni, Petreni, Hăsnăşenii Mari, Moara de Piatră, Hăsnăşenii Noi şi Sofia, cât şi Cubolta, r. Sângerei.
Acest eveniment a fost precedat de altele 9, desfăşurate consecutiv în fiecare localitate-candidată de a fi membră a GAL-lui. În cadrul acestor şedinţe au fost discutate detaliat mai multe aspecte de organizare şi lansare a programului de activitate:
Toate aceste idei au fost adunate în Planul Strategic de Acţiuni, în el fiind incluse activităţi în diferite sectoare: economic, de mediu, social, cultural etc., şi care cuprind toate cele şapte localităţi-membre. Or, activitatea în comun, bazată de principiul transparenţei şi încrederii reciproce, presupune divizarea responsabilităţilor, asumarea răspunderii şi dreptul de a decide.
GAL-ul este un parteneriat tripartit între autoritățile și instituțiile publice locale, agenţii economici și societatea civilă, scopul fiind identificarea în comun a problemelor și resurselor satelor, ce au decis să se coopereze, elaborarea unei strategii participative și acționarea împreună pentru realizarea celor planificate. Astfel, 43 de persoane: reprezentanţi din cultură, învăţământ, antreprenoriat, administraţia publică locală, ONG-uri au semnat Acordul de Parteneriat Teritorial, devenind membri cu drepturi egale ai GAL-lui „Valea Cuboltei”. Apoi au fost alese organele de conducere ale GAL-lui şi aprobate Planul Strategic de Acţiuni şi Regulamentul de funcţionare. Preşedinte a devenit Veaceslav Magaleas, primar de Sofia.
La întrunire a mai fost discutat şi apropat regulamentul pentru cei doritori de a deveni ulterior membri ai Reţelei Naţionale LEADER din RM. Mentorii de bază şi susţinătorii iniţiativei reprezentanţilor celor 7 localităţi, în toţi paşii de acţiuni, au fost Ana Cerneva de la „Solidarity Fund PL Moldova” şi Vitalie Jereghi de la Reţeaua Naţională LEADER, ce sprijină democrația în țările aflate în tranziție.
În final, membrii GAL „Valea Cuboltei” au discutat posibilităţile de aplicare a primei cereri de finanţare, identificând şi priorităţile de distribuire a fondurilor.
Grupul de Acţiune Locală „Valea Cuboltei” îşi propune să contribuie la dezvoltarea durabilă a microregiunii prin valorificarea patrimoniului cultural, atragerea investiţiilor, crearea parteneriatelor pentru dezvoltare şi asigurarea unui climat favorabil pentru dezvoltarea economiei locale.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns