În lumea magică a celor mai frumoşi ani de şcoală

La Sofia dăinuie o frumoasă şi trainică tradiţie – absolvenţii instituţiilor de învăţământ din sat, după anumite perioade de timp, organizează întâlniri.

Ulterior instituțiile au evoluat în diferite forme, cu diferit statut, ca astăzi satul să se lipsească de fosta şcoală de 8 ani, iar în locul liceului, ce fusese fondat în baza școlii medii, să activeze Gimnaziul „Viorel Cantemir”.
Deşi denumirile şi statutul instituţiilor de învăţământ variază, tradiţia, înrădăcinată de decenii, continuă să adune promoţii din diferiţi ani pentru a se întâlni, revedea şi a-şi aminti multe din anii de şcoală, dar şi de a se „minuna” de pecetea lăsată de ani peste fiecare din absolvenţii de cândva.
La apel, la 13 iulie 2019, s-a întâlnit promoţia 21, adică absolvenţii anului 1969, promoție formată din 2 clase „de la iarmaroc”, unite în una, diriginte – regretatul Vitalie Filip, și 2 clase „de la curte”, unite în una, dirigintă Eugenia Pâslaruc, care s-au revăzut după cinci decenii. Bucuria întrevederii a fost generată și de cei 11 pedagogi, căre au venit şi ei la sărbătoare, deși unii în baston, alţii cu mersul încetinit, dar toţi emoționați de reîntâlnire, de faptul, că fostele promoţii de discipoli îi mai ţin minte, vin de pe unde i-a dus destinul, și vor să-și vadă, să-și bucure profesorii cu succesele şi realizările proprii.

Moderatoarea sărbătorii Ala Bugai a dat tonul unei petreceri de suflet, cu multe idei frumoase şi ingenioase. La întâmpinarea oaspeţilor, alături de Lidia Golban şi Valeriu Patraşcu, absolvenţi ai promoţiei date, o „mână de ajutor” le dădeau două surori de gemene, nepoatele Lidiei: Ana-Maria servea publicul cu dulciuri, iar Delia-Elena le înmâna câte o medalie jubiliară.
După salutări, îmbrăţişări, lacrimi şi cuvinte puțin bâlbâite de emoţii, a fost luată decizia de a merge la Muzeul de istorie şi etnografie din sat, ce este amplasat în fostul Conac boieresc. Pe timpuri, în acest edificiu se afla Şcoala medie nr. 1. Elevii din promoţia dată, până în clasa a IX, au frecventat şcoala amplasată în conac. Şi doar ultimul an de studii l-au finisat în clădirea nouă a şcolii, fiind aici prima generaţie de absolvenți ai şcolii medii în edificiul nou. Tradiţional, deşi întâlnirea are loc în şcoală, atoate promoțiile merg la muzeu, clădire ce a găzduit mai mulţi ani instituţia de învăţământ și devenită apropiată.
Oaspeții au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare de Alexandra Nelipovschi, custode, dânsa făcându-le o excursie prin sălile muzeuilui, unde sunt exponate adunate cu mare grijă de Iacob Babira, fost profesor de istorie, apoi ulterior completate. După ce şi-au lăsat semnăturile în Cartea de vizită a muzeului, foştii elevi au mers la Sf. Biserică, unde erau aşteptaţi de Valeriu Radu-Tătaru, parohul Bisericii „Sfânta Treime” din localitate. După blagoslovire, oaspeţii sosiţi la baştină de pretutindeni au avut ce vedea, or, cu străduinţa preotului şi cu aportul enoriaşilor, în ulrtimii ani se fac lucruri frumoase şi inedite pe teritoriul lăcaşului sfânt, acesta devenind un muzeu creştinesc sub cerul liber.
Reveniţi la casa părintească, la propriu şi la figurat, căci unii mai au în sat casă părintească, alţii – întreţin relaţii cu rudele, dar sunt persoane care au pierdut orice legătură şi doar şcoala unde au învăţat zece ani le-a rămas ca o casă părintească ce-i așteaptă mereu. Astfel, că atât casa părintească, cât şi şcoala natală este cuibul spre care ne duc paşii când trecem hotarul satului.
Gimnaziul „Viorel Cantemir” şi-a deschis larg uşile şi a primit cu mare ospitalitate această promoţie de elevi ai fostei şcoli medii, care, în decembrie 1968, şi-au ocupat locurile în băncile noi, pe când sălile de clasă încă mai miroseau a vopsea şi a mobilă nouă. Şcoala, îmbrăcată în haină de sărbătoare, ca o măicuţă albită de ani, îşi aştepta în prag fiicele şi feciorii plecaţi în lumea mare acum 50 de ani, care au venit în Casa Mare a sufletului, în şcoala dragă pentru a-şi reaminti clipele frumoase, petrecute aici împreună cu colegii de clasă. Au revenit la şcoală cu recunoştinţă, cu lacrima dorului şi a regretelor după anii ce s-au scurs atât de repede. În schimb, au adus cu sine amintiri emoționante, succese şi realizări, performanţe şi valori acumulate peste ani.
Oaspeți de onoare la eveniment au fost şi preotul Valeriu Radu-Tătaru, care se îngrijeşte de sufletul sofienilor, susţindu-i în pornirile bune, și Aurelia Mocanu, directoare, Gimnaziul „V. Cantemir”.
Fiecare din cei prezenţi păstrează în suflet un colţişor cu amintiri, mai cu seamă, a celor legate de adolescenţă, de şcoală, de pedagogi şi de colegi. După primele salutări și îmbrățișări, a sosit momentul de a da frâu liber amintirilor, care curgeau gârlă. Cartea amintirilor a început a fi răsfoită cu mari emoții, la iveală erau scoase aduceri aminte din anii de şcoală: multe, frumoase, tăinuite, amuzante, deosebite, secrete şi amoroase, căci aşa le era vârsta atunci.
O pagină aparte a fost dedicată profesorilor, care au depus acea muncă titanică, caracteristică şcolii sofiene, ca din fiecare promoţie de elevi să facă oameni demni. Şi le reuşea. Din fiecare promoție numărul de studenţi era tot mai mare, apoi de specialişti, de oameni de ştiinţă, de medici, pedagogi etc. Nu degeaba Sofia este localitatea cu cel mai mare număr de doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţă. Nu întâmplător Sofia se mândreşte cu academicianul de talie internaţională Ion Tighineanu, președintele Academiei de științe a RM, cu medicii Liviu Maniuc, Gheorghe Brânză, Boris Curajos şi cu multe alte personalităţi marcante. Şi la această întâlnire au răsunat cuvinte de recunoştinţă, de mulţumire pedagogilor prezenţi şi celor care nu mai sunt printre cei vii pentru munca depusă şi efortul conjugat de a obţine rezultatele scontate:
Ducând povara anilor
în spate
Ne învăţaţi pe toţi
să facem carte
Şi pentru firul cel de păr
cărunt,
Noi astăzi ne-nchinăm
pân-la pământ.
Printr-un minut de reculegere a fost cinstită memoria pedagogilor trecuţi la cele veşnice: Anatolie Chişlaru, Simion Guzgan, Alexandru Filip, Alexandru Toma, Ecaterina Stepanov, Gheorghe Hăbăşescu, Tamara Babără, Ion Cebanu, dar şi foştilor colegi de clasă, care acum sunt în lumea fără de dor.
Cu un cuvânt de felicitare au venit: Aurelia Mocanu, absolvenţii Valeriu Gâscă, Lidia Golban, Valeriu Patrașcu, Lidia Guzgan, Andrei Conișescu, profesorii Emilia Borș, Lucia Toma, Petru Vrabie, Victor Edu, Nina Pintilei etc.
Conform unui orar convenţional, au fost organizate activităţi la limba română, matematică, geografie, istorie, muzică, la fel cu mult umor şi ingeniozitate a decurs şi lecţia vieţii, şi ora dirigintelui. Astfel poezia din copilărie „Cucoşel cu gâtul gol” a fost cântată, sub aplauze, în stil popular, de leagăn, de bocet şi de marş.
Atât organizatorii, cât și oaspeții au rămas plăcut surprinși și pe măsură satisfăcuți de masa de sărbătoare pregătită și servită cu mult drag de colectivul bucătăriei de la Casa parohială.
Împreună, foștii elevi cu profesorii, au răsfoit amintirile din perioada adolescenţei. Și tot împreună, pentru câteva ore, s-au transferat în lumea magică a acelor ani frumoşi de şcoală, pe care fiecare absolvent, de-a lungul vieţii, îi poartă în cel mai tainic colţ al suletului.

Valentina CEBOTARI,

absolventă, școala medie Sofia, promoția XX

Lasă un răspuns