Vineri prăznuim sărbătoarea Înălţării Cinstitei şi de viaţă dătătoarei Cruci,sărbătoare ce face parte din ciclul celor 12 sărbători bisericeşti mari (14/27 septembrie) şi este zi de post.

Poză-simbol
Poză-simbol

Sărbătoarea se datorează Împăratului bizantin Constantin cel Mare şi mai ales maicii sale Elena. După biruinţa ce a avut-o asupra lui Maxentie împărat roman păgân, prin puterea sfintei cruci, ce se arătaseră împăratului pe cer ziua în ameaza mare de stele închipuită, şi glas din ceruri se auzisera: „Cu acest semn vei birui’’, mai apoi împăratul a ars de dorul de a afla Sfânta Cruce. Trimiţând cu alai pe maica sa Elena la Ierusalim, după mai multe căutări, a fost aflată Sf. Cruce, ce mai intâi a fost dusă la palat, iar apoi pusă spre închinare în Ierusalim. In ziua de 14 septembrie a. 312 Crucea a fost înălţată de către patriarhul Macarie al Ierusalimului CEA în văzul poporului care astepta cu nerăbdare să se închine Sfintei Cruci. Fiind Inălţată de către mâinile cele sfinte tot poporul striga „Doamne miluieşte!”, şi de atunci în fiecare an se sărbătoreşte Înălţarea Sfintei Cruci, numită în popor Ziua Crucii.
Sfânta Cruce a fost altarul pe care Hristos S-a adus jertfă adevărată, pentru oamenii din toate timpurile.Domnul Iisus Hristos a fost atât jertfa cea adevărată, cât şi Arhireul, care a adus-o, câştigând prin ea mântuirea noastră precum ne spune Sf. Scriptură (vezi evr. 9,11-14). Pentru aceasta cinstim noi, creştinii ortodocşi, Sfânta Cruce. Noi o venerăm, însemnându-ne trupul cu semnul ei, în tot locul şi în tot timpul, căci este lăsată nouă ca o armă nebiruită împotriva deavolului şi ca un semn dumnezeesc, după cum scrie „Data-i celor ce se tem de Tine semn, ca să fugă de la faţa arcului’’ (Ps. 9,4). Şi iarăşi: „Însemnatu-s-a peste noi lumina feţii Tale, Doamne’’ (Ps. 4.6). Cinstind crucea, noi ne aducem aminte de iubirea şi jertfa Mântuitorului însuşi. Pentru credincioşi Crucea este semnul biruinţei binelui asupra răului, a luminii asupra întunericului, a vieţii asupra morţii. Pentru crestini „Crucea este puterea lui Dumnezeu’’, de care credinciosul are nevoie toata viaţa. Căci cuvântul Crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu (1 Cor.1,18). Prin Cruce a şters zapisul ce era asupra noastră, ce ne era potrivnic cu rânduielele lui, şi l-a luat din mijloc pironindu-l pe Cruce; dezbrăcând (de puteri) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin Cruce (Colos. 2,14-15).
Satana urăşte foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci este arma cea nebiruită, cu care Hristos L-a biruit şi i-a prădat iadul, şi de aceea îndeamnă pe toţi rătăciţii de la adevăr să hulească şi să vrăjmășească Crucea lui Hristos, căci după cum câinele fuge de băţul cu care a fost lovit, tot aşa şi dracul fuge de Crucea ce îi aminteşte că prin ea a fost bătut.

Gheorghe COJOCARI,
parohul Bisericii
din satul Gribova

Lasă un răspuns