Garant al siguranței și liniștii cetățeanului

La 18 decembrie, curent, Poliţia Naţională a marcat cea de-a 29-a aniversare de la creare. Aproape trei decenii ea este un garant al siguranţei şi liniştii pentru cetăţeni şi societate.

Inspectoratul de poliţie Drochia a demarat sărbătoarea cu depuneri de flori la Complexul memorial în amintirea poliţiştilor Vladimir Boiarniţchi, Vasile Gangal şi Boris Coşciug, căzuţi în luptele de pe Nistru pentru apărarea Suveranităţii şi Integrităţii Republicii Moldova, comemorare inițiată printr-un minut de reculegere de Constantin Cotenco, preşedintele Consiliului Drochia al veteranilor din organele afacerilor interne.
Apoi în incinta Inspectoratului de poliţie a demarat solemnitatea dedicată acestui eveniment din viaţa angajaţilor din poliţie. Maxim Bernic, şef, IP Drochia, a adresat un mesaj de felicitare efectivului în activitate, mulţumindu-le colegilor pentru munca depusă, pentru faptul, că „totdeauna sunt la datoria sfântă de apărare a Patriei”, veteranilor muncii, dar şi familiilor lor. Cu felicitări sincere li s-au adresat oaspeţii Ion Dascăl, vice preşedinte al raionului, Nina Cereteu, primar, or. Drochia, Ion Trăistaru, primar, comuna Palanca, Anatol Bugai, şef, Centrul de Poştă Drochia, iar cu omagii muzicale au venit în faţa celor prezenţi chiar copiii poliţiştilor.
Munca şi străduinţa unui grup impunător de colaboratori ai inspectoratului au fost menţionate cu diplome de gratitudine, parvenite din partea Ministerului Afacerilor Interne, a Consiliului raional, a primăriei, a Inspectoratului de poliţie Drochia. O parte din angajaţi au fost decoraţi cu insigne şi medalii, Crucea „Pentru merit”, clasa I şi clasa a II-a, Crucea „Meritul poliţienesc”, alte distincţii ce preţuiesc serviciul impecabil, meritele în combaterea criminalităţii, munca cu abnegaţie la apărarea ordinii publice.

Valentina CEBOTARI
Foto Nelly CIOBANU

Lasă un răspuns