Ajutor de şomaj întru susţinerea populaţiei

Perioada de criză, legată de răspândirea virusului de tip nou COVID-19, a dus la îngrădirea unor drepturi ale salariaților. Iar unele din ele, direct sau indirect, au dus la creșterea numărului de concedieri. Una din măsuri, ce au fost întreprinse pentru susţinerea persoanelor rămase fără un loc de muncă sau fără un salariu stabil, a fost ajutorul de șomaj, instituit de Guvernul RM în perioada dificilă dată. Despre acest aspect al intereselor cetăţenilor în perioada epidemiei am discutat cu Galina ZAVOROTNÎI, şefă, Direcţia ocuparea forţei de muncă.

— Doamna Galina, serviciul pe care-l conduceţi întotdeauna a activat în interesele cetăţenilor. Atunci când ei se pomenesc într-o situaţie de criză le săriţi în ajutor, ca un colac de salvare. Perioada Situaţiei Excepţionale, ce s-a încheiat la 15 mai, a fost una deosebită, a impus multe momente noi pentru toţi: angajatori, angajaţi, instituţiile statului etc. Un mare volum de muncă în această perioadă a căzut pe umerii angajaţilor servicilului DVS. Cum v-aţi descurcat?
— Noi cu munca suntem deprinşi, angajaţi avem puţini, dar volumul de lucru totdeauna este mare şi nu depinde de noi, aşa sunt condiţiile relaţiilor de muncă în societate.
Comisia pentru Situații Excepționale a RM, prin deciziile sale, a cuprins foarte multe domenii, printre ele şi grija faţă de persoanele rămase fără un loc de muncă.
Conform prevederilor Dispoziției nr.16 din 10 aprilie 2020 a CSE, persoanele, inclusiv cele revenite de peste hotare, înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, au avut dreptul să beneficieze de ajutor de șomaj în cuantum de 2775 lei lunar, de la data solicitării (pct.11).  Scopul acestor prevederi constă în susținerea populației fără o sursă de existenţă în perioada stării de urgență.
— Care persoane au avut dreptul să solicite acest ajutor de şomaj?
— a) Persoanele, care și-au pierdut locul de muncă drept consecință a stării de urgență, dar  înregistrate cu statut de șomer la STOFM. Aceste persoane nu erau obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală.
b) Persoanele, care și-au pierdut locul de muncă anterior declarării stării de urgență și nu confirmau stagiul de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni, prevăzut în art. 43, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 105/2018 Cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, înregistrate cu statut de șomer la STOFM în perioada stării de urgență. Aceste persoane erau obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă până la înregistrarea cu statut de șomer.
c) Persoanele revenite de peste hotare în perioada Stării de urgență, până a se înregistra cu statut de șomer la STOFM și a solicita ajutorul de șomaj, erau obligate să se asigure în mod individual în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală prin achitarea primei în sumă fixă.
d) Persoanele, înregistrate cu statut de șomer până la declararea Stării de urgență, la depunerea cererii de solicitare a ajutorului de somaj.
— În aceste categorii s-au încadrat mai multe persoane, care trebuiau să ia o consultaţie, să adune setul de documente, să prezinte actele etc. Iar în această perioadă, când era instituită Starea de urgenţă, cea mai mare parte de instituţii nu activa, iar bugetarii #Stăteau Acasă.
— Noi ne-am organizat munca în aşa fel, ca în termeni optimali să deservim populaţia, căci plata ajutorului de şomaj se calcula de la data depunerii actelor! Adică orice zi de întârziere reducea din suma de ajutor de şomaj. Înţelegând acest adevăr, echipa DOFM şi-a făcut un grafic de muncă şi din zilele de odihnă, a interacţionat cu primarii şi cu alte persoane responsabile.
— În urma acestei activităţi masive cine a mai beneficiat de dreptul la ajutor de șomaj?
— Dreptul la ajutor de șomaj a fost stabilit şi persoanelor, care și-au pierdut locul de muncă și confirmau stagiul de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni, înregistrate cu statut de șomer în perioada ştării de urgență. Acest ajutor nu are tangenţă sau concordanţă cu ansamblul de reguli, impuse de Situaţia de criză.
— În astfel de cazuri cum este acordat ajutorul de şomaj?
— Ajutorul de șomaj se acordă începând cu a 8 zi de la data înregistrării la DOFM pe o perioada până la 5, 7 sau 9 luni, în funcție de stagiul de cotizare.
— Câte persoane au beneficiat de ajutor de şomaj?
— Pe parcursul perioadei Stării de urgență 140 persoane cu statut de șomer au intrat în plata ajutorului de șomaj stabilit, conform Legii nr.105/2018. Majoritatea beneficiarilor de ajutor de șomaj au fost demisionați drept consecința a Stării de urgență. Pentru comparație: pe parcursul întregului an 2019 de ajutor de șomaj au beneficiat 64 persoane.
— Dar câte persoane au depus dosare în această perioadă?
— În perioada 01.04.2020 – 25.05.2020 specialiștii DOFM Drochia au prelucrat 1324 de dosare depuse de către cetățenii fără un loc de muncă. În urma acestei activităţi 801 persoane au fost înregistrate cu statut de șomer, în aceeași perioadă a anului 2019 au fost înregistrate doar 78 persoane.
— Dar decizii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj câte au fost?
— În total, au fost emise 770 de decizii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj conform Dispoziției CSE nr.16 din 10.04.2020, care au fost transmise, în baza conexiunilor intersistemice securizate, către Casa Națională pentru Asigurări Sociale pentru efectuarea calculului și plății ajutorului de șomaj.
— Refuzuri au fost înregistrate?
— Desigur. Nu toate dosarele au întrunit condiţiile stipulate în legislaţie, astfel, au fost emise 241 decizii de refuz a ajutorului de șomaj.
— Am îneles, că împreună cu colectivul, aveţi rezultate bune în această perioadă de luptă pe toate căile cu COVID-19.
— DOFM Drochia este una din cele 5 direcții din cadrul ANOFM, care au înregistrat un număr mare de șomeri. Populația a fost informată prin diferite metode: prin rețelele de socializare, telefoane, iar formulare pentru înregistrare au fost repartizate şi la intrarea în sediul direcției. Pentru colectarea documentelor a fost instalată o boxă speciala, sigilată. Totodată, multe persoane au utilizat poșta electronică pentru a transmite actele necesare.
— Aţi avut o conlucrare eficientă şi cu administrația publică locală?
— Un suport considerabil în informarea populatiei au adus colaboratorii administratiei publice locale. Am avut susținere din partea Comisiei pentru Situaţii Exepționale, în frunte cu preşedintele raionului Alexei Vasilean. Am apelat cu un demers în adresa primăriilor satelor și comunelor din raion, prin care am solicitat ajutor în informarea cetățenilor privind posibilitatea obținerii ajutorului de șomaj pentru perioada Stării de urgență. Cu toate că lucrătorii instituțiilor bugetare nu au activat în perioada carantinei, primarii au găsit soluții pentru a organiza completarea de către șomeri a formularelor și de a le transmite la direcție. Le suntem recunoscători pentru receptivitate și colaborare eficientă, din această relaţie au avut de câştigat doar cetăţenii.

A dialogat
Valentina CEBOTARI

Galina ZAVOROTNÎI
Galina ZAVOROTNÎI

Lasă un răspuns