Consiliul raional de parteneriat social în domeniul formării Profesionale AgroindVET Drochia: fapte şi rezerve

La 17 iulie curent, a avut loc Conferinţa de evaluare a activităţii Consiliului raional Drochia de parteneriat social în domeniul formării Profesionale AgroindVET, care a examinat rezultatele activităţii în perioada decembrie 2019 – iulie 2020. Au fost respectate toate restricţiile sanitare de moment.

Potrivit lui Anatolie Leahu, coordonator teritorial, echipa Consiliului a examinat şi a prezentat opiniile asupra tuturor proiectelor de documente înaintate de Comitetul Sectorial. Doar la sfârşitul anului 2019 au fost avizate Cinci Standarte Ocupaţionale (Agronom, calificare medie), Agronom, cultivator de legume şi fructe, Inginer-ameliorator, Tehnician hidroamelioraţii) şi şase Standarde de calificare (Cultivator de legume şi fructe (nivel 3 CNCRM), Apicultor), Agronom), Tehnician Hidrotehnic, Horticultură), Inginerie şi managment pe ramuri (hidroamelioraţii)).
La solicitarea Comitetului Sectorial, Consiliul a eliberat avize la două proiecte de curicule pentru profesia electromecanic şi mecatronică, ambele fiind elaborate de specialiştii de la Colegiul agricol din Soroca.
În perioada de raport, în condiţii de pandemie, echipa de coordonatori a Consiliului: Ecaterina Arefti, Anatolie Leahu, Anatolie Nicu, Victor Cibotari, Galina Zavorotnâi, a organizat examinarea şi analiza proiectelor a 3 Profiluri Ocupaţionale (Tehnician în industria alimentara, Tehnician asigurarea calității, Operator la linie în industria alimentarâ şi proiectele a 3 Standarde Ocupaţionale (Tehnician în industria alimentară, Tehnician asigurarea calității, Operator la linie în industria alimentară, toate din domeniul industriei alimentare. În cadrul Consiliului nu avem specialişti în domeniul dat, de aceea am solicitat opinia unor specialişti calificaţi de la Combinatul de pâine „Milina Nord” din or. Drochia, o subdiviziune a companiei interraionale IUGinterTRANS. Pe această cale, aduc sincere mulţumiri lui Igor Doschinescu, directorul combinatului dat, pentru receptivitate şi operativitate. Cu o bunăvoinţă neprefăcută, dânsul a delegat cei mai buni meseriaşi din domeniu de care dispune: Oxana Vrabie, maistru în industria alimentară, Deonis Gavriliuc, brutar, Ecaterina Eni, maistru în industria alimentară. Aceştea, în afara orelor de program, au examinat şi s-au pronunţat sincer asupra proiectelor. De altfel, comunicarea s-a făcut la distanţă, fără contacte directe.
E adevărat, că nu am fost singurii care s-au expus asupra proiectelor în cauză. Reprezentanţii Consiliului raional Drochia AgrpoindVET au făcut parte din cele trei grupuri de lucru, create de Comitetul Sectorial de parteneriat social în domeniul formării Profesionale AgroindVET din RM (Director Leonard Palii, vicepreşedinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie). În cele trei grupuri de lucru au fost incluşi specialişti de cea mai înaltă calificare de la întreprinderile mari din industria alimentară a Republicii Moldova: SA „JLC”, SA „Bucuria”, „Franzeluța” SA: toate din municipiul Chişinău, „Orhei-Vit”, filiala Căușeni, „Sudzucker Moldova” SRL, Drochia.
Ar fi un neadevăr dacă am spune, că nu suntem mulţumiţi de rezultatul muncii specialiştilor locali, or, Comisia naţională, care a evaluat şi a validat proiectele documentelor (Vasile Șarban, șef Direcție Politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării teritoriului şi Mediului RM, președinte al comisiei şi membrii comisiei: Vasile Mămăliga, președinte, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”, Iurie Malanciuc, vicepreședinte, Federaţia Naţională a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară, Nicolae Nicolaescu, administrator SC „Nicol Flora” SRL, Corina Bulat, secretar coordonator Comitetul Sectorial „AgroindVET”), a ţinut cont şi a luat în consideraţie toate opiniile şi propunerile concrete ale membrilor grupurilot de lucru. Astfel, textele finale ale Profilurilor Ocupaţionale, cât şi ale Standardelor Ocupaţionale, exprimă cât se poate de real cerinţele şi necesităţile pieţei muncii.
Din păcate, pe lângă faptul că suntem la început de cale în ceea ce ţine de parteneriatul social în domeniul formării Profesionale, schimbarea frecventă a guvernelor, starea de urgenţă provocată de pandemia COVID–19, au dat peste cap mai multe angajamente ale Consiliului. Aşa s-a făcut, că a rămas în afara câmpului de activitate una din sarcinile primordiale asumate de Consiliu pentru anul 2020, de a reactiva, în anul academic 2020 – 2021, grupul de pregătire al mecanizatorilor la Şcoala Profesională Drochia.
Potrivit Ecaterinei Arefti, directoarea Şcolii profesionale, în prezent instituţia finalizează acreditarea, dar problema majoră rezidă în lipsa unui specialist capabil să elaboreze curiculla şi să fie interesat în deschiderea grupei. Acest fapt rămâne pe ordinea de zi şi urmează a fi abordată cu mai mare insistenţă şi îndârjire în perioada imediat următoare.
În context, Galina Zavorotnâi, şef, ATOFM Drochia, coordonator CR AgroindVET, a declarat, că există posibilitatea pregătirii unui grup de mecanizatori printr-un parteneriat: întreprindere-Şcoala Profesională-ATOFM sub conducerea şi cu finanţarea totală din partea Agenţiei.
În aceeaşi ordine de idei, Petru Flocosu, (GŢ „Petru Flocosu”, s. Cotova), membru activ al Consiliului, a sugerat administraţiei Şcolii Profesionale Drochia să contacteze reprezentantul pe zona de Nord a RM a proiectului DIZ (pregătirea mecanizatorilor pentru tractoare, combine şi utilaje în instituţiile locale), Svetlana Calineac cu sediul în municipiul Soroca. Reamintim, că prin acest proiect, deja se finanţează două grupe de mecanizatori deschise la Soroca şi la Ocniţa.
Iurie Ostavciuc, vicepreşedinte al raionului Drochia, prezent la conferinţă, a apreciat înalt activitatea Consiliului raional AgroindVET şi a Învăţământului Profesional din RM, venind cu un exemplu din practica personală. Dânsul a povestiti, că pe un şantier de construcţii din Franţa, pe care l-a vizitat, lucrau mulţi sudori – armaturişti din Moldova. Patronul firmei era foarte mulţumit pentru universalitatea lor, spre deosebire de cei din alte ţări. Ai noştri mai repede se pot orienta în situaţie şi pot îndeplini activităţi auxiliare profesiei. E lucru ştiut, că la noi şcolile profesionale pregătesc cadre muncitoreşti de lungă durată, dar patronii vor urgent. Un muncitor calificat universal în termen scurt nu se pregăteşte, este nevoie de ceva timp pentru asimilarea materialului şi studierea altor discipline şcolare, îndeosebi, calculatorul.
La finalul şedinţei, participanţii la activitate au militat pentru comunicare continuă cu Comitetul Sectorial prin orice mijloace de comunicare posibile.

Anatol LEAHU, coordonator

Lasă un răspuns