Eroism pe timp de pace

La începutul epidemiei de coronavirus se scria și se promova mai multă informație, atât de protejare în cazul năpastei ce a dat peste toată omenirea, cât și de scoatere în evidență a oamenilor în halate albe, care, pe neașteptate, s-au pomenit pe linia întâia a frontul. Și luptă până azi (lupta devenind tot mai înverșunată) cu inamicul invizibil, dar agresiv și greu de învins. Am discutat cu Veronica POGREBAN, asistentă medicală superioară, Secția COVID-19, Spitalul raional „Nicolae Testemițanu”, Drochia.

– Doamnă Veronica, cum vă simțiți voi, medicii și întreg personalul medical, în această bătălie înverșunată împotriva coronavirusului de tip nou?

– Dificil. Acuș o să avem un an de când ne demonstrăm măiestria, profesionalismul, răbdarea, calitățile umane, însușim abilități noi și le aplicăm în practică, dar COVID-ul NU cedează. Tot personalul muncește până la istovire.

– Situația, ne dăm bine seama, este complicată și din cauza echipamentului special, pe care sunteți nevoiți să-l purtați.

– Scafandrele, cum le zicem noi, apoi măștile, vizierele, încălțămintea pe picioare, boneta pe cap, mănușile – un arsenal întreg, ce limitează deplasarea, mișcările, ele devenind mai greoaie, ne fură o jumătate din viteză.

– Și necesită timp mai mult la echipare.

– Desigur. Schimbul care vine, se echipează minuțios și doar la ora 9.00 poate intra în secție la bolnavi.

– Cât timp o persoană trebuie să reziste în costumul de protecție?

– Până la 14.30-15.00. Atunci fetele au o pauză, scriu, pregătesc medicamentele, trag puțin aer curat, iau masa și pe la 18.00, gata echipate din nou, intră a doua oară în secția dată, unde se află până la orele 23.00-24.00.

– Câți bolnavi revin unei asistente medicale?

– Conform statisticii, fiecare asistentă trebuie să supravegheze, să consulte și să administreze medicamente la 20 de pacienți. Dar în Secția COVID acest număr demult este depășit, avem la moment 80 de pacienți în loc de 60 programați.

– Cu echipament de protecție, care se consumă ca „peștele proaspăt”, sunteți asigurați în cantitate suficientă?

– Administrația noastră are grijă de noi, de personal, fiindcă noi sne aflăm pe prima linie în această luptă inegală după puteri. Dacă nu ar exista echipamentul necesar și respectiv, nimeni nu ar intra în această zonă, vă asigur.

– Cu toate regulile de protecție, cazuri de contaminare cu coronavirusul se întâmplă și printre personalul medical?

– Altfel cum, noi avem contact direct cu persoanele infectate, deși suntem foarte și foarte prudente, oricum, cazuri sunt, spre marele nostru regret. Noi am selectat personalul și am adus în Secția COVID asistentele și infirmierele cele mai tinere, adică care nu se află în vârsta de risc sau bolnave. Cele cu vârstă mai înaintată au rămas și muncesc în Secția Terapie, unde se tratează bolnavi cu boli obișnuite. Cu toate că și acolo persistă riscul de infectare.

– Colectivul DVS demonstrează zilnic o muncă eroică, nu pe timp de război, ci acum, când e pace în jur.

– DVS, dacă nu vedeți virusul, vi se pare că e pace. Noi credem, că este un război crunt de luptă între viață și moarte, în sensul adevărat al cuvântului. Și dacă medicii, personalul instituției fac totul ca să minimalizeze riscurile îmbolnăvirii, societatea nu este cooperantă, nu dorește să se protejeze singură și nu contribuie, nu ajută medicina să învingă această infecție agresivă, violentă, invazivă.

– Cu eforturi comune vom putea plafona curba infectărilor, apoi vom reduce-o.

– Sigur, doar printre angajații, ce luptă pentru sănătatea și viața pacienților, sunt rudele, copiii, apropiații DVS. Ni-i supuneți suplimentar riscului, protejați-vă voi și ne protejați și pe noi! Virusul există și el este deosebit de perfid.

A dialogat

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns