Pensii mai mari – din 1 ianuarie 2021

Pensii mai mari – din 1 ianuarie 2021

 

Din primele zile ale anului viitor ia start următoarea etapă a procesului de reexaminare a pensiilor. Despre condițiile și regulile impuse de legislație discutăm cu Anastasia POSTOLACHI, șefă, Direcția generală, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Drochia.

 

– Doamna Anastasia, reexaminarea pensiilor se face pe etape. Cine are dreptul să depună actele de la 1 ianuarie 2021?

– De la 1 ianuarie 2021 dreptul la reexaminarea pensiei pentru limita de vârstă îl obțin beneficiarii de pensii, stabilite după 1 ianuarie 1999, care, în următorii ani, au realizat un stagiu de cotizare de la 7 până la 10 ani.

– În perioadele precedente toți au reușit să solicite reexaminarea pensiei?

– Sunt pensionari, care întrunesc condițiile enunţate, dar, din diferite motive, până la moment, încă nu au reușit să beneficieze de reexaminarea pensiei în etapele precedente, ei îşi pot realiza acum dreptul legal la reexaminare.

– Ce acte trebuie să depună cetățeanul care solicită reexaminarea pensiei?

– Doar cererea și Buletinul de identitate (original și copie).

– Anterior era necesar de prezentat și Cărțile de muncă.

– Acum solicitantul de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă va da acordul de a fi utilizate datele despre stagiul de cotizare din documentele despre activitatea realizată, ce se conțin în dosarul de pensionare și în informația din contul personal de asigurări sociale, semnând confirmarea.

– Cu fiecare etapă numărul solicitanților crește. Intuiesc, că această situaţie se va menţine şi de la 1 ianuarie 2021.

– Dreptul de reexaminare a pensiei îl vor solicita un număr cu mult mai mare de persoane decât în etapele precedente, deoarece stagiul de la 7 până la 10 ani este mai frecvent întâlnit și îl întrunesc mai mulți pensionari.

– Cum veți face față fluxului sporit de cereri?

– În primul rând, vreau să explic câteva momente importante. Beneficiarii de pensii, care vor să depună cerere, nu trebuie să se îmbulzească la ghișeele CTAS chiar din primele zile ale lunii ianuarie. Concretizăm faptul, că toate cererile recepționate pe parcursul lunii ianuarie 2021 vor fi puse pe rol din februarie. Adică, noile drepturi la pensie se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă la CTAS cererea și actele necesare.

– Dar tehnologiile informaționale pot fi utilizate?

– Desigur. Cererea de reexaminare a pensiei pentru limită de vârstă va putea fi depusă și în format electronic, adică on-line prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice, al portalului guvernamental al cetăţeanului ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.  În acest context, vin cu un apel către Administrațiile publice locale: în orice primărie sau la bibliotecă sunt calculatoare cu internet și orice funcționar public poate acorda, după posibilități, un serviciu persoanelor din teritoriu, care vor întruni dreptul de reexaminare a pensiei pentru limita de vârstă, să depună cererea on-line pe una din adresele menționate. Acest gest ar fi foarte binevenit acum, în perioadă dificilă creată de COVID-19, ce ne limiteză în deplasări, în deosebi, aceasta se referă la persoanele cu vârsta 63+.

Toți solicitanții beneficiază de majorări la pensii sau aveți refuzuri?

– Avem și refuzuri, deoarece unii beneficiari nu întrunesc condiţiile pentru majorare după stagiu, alţi beneficiari au realizat un venit mediu lunar mai mic decât la calcularea iniţială a pensiei. Menţionez faptul, că în cazul când cuantumul reexaminat este mai mic, Casa Teritorială de Asigurări Sociale va emite decizie de respingere a cererii de reexaminare şi va menţine suma pensiei aflată în plată.

– Aceștea sunt factorii de care depinde majorarea pensiei?

– Majorarea pensiei se află în dependență directă de durata stagiului de cotizare și de mărimea salariului din care au fost achitate contribuțiile de asigurări sociale.

– Colectivul CTAS Drochia, pe lângă stabilirea pensiilor pentru persoanele ce întrunesc vârsta standard de pensionare şi stabilirea altor drepturi sociale, pe parcursul anului 2020 au mai asigurat documental 2 etape de reexaminare, 1 ianuarie și 1 iulie, dar și 2 etape de indexare a pensiilor. Aceasta, de fiecare dată, a generat o muncă colosală cu mii și mii de dosare aflate deja în arhivă de mai mulți ani. Cum reușiți?

– Volumul de muncă este foarte mare, ba chiar enorm, însă colegii din CTAS Drochia formează o echipă profesionistă, sunt specialişti bine pregătiți, muncitori, onești și responsabili. Astfel de examene există nenumărate în fiecare an. Angajații noștri participă permanent la stagieri și seminare, la ateliere de formare și de informare. Acum, în perioadă complicată, provocată de noul coronavirus, cursurile  și seminarele se desfășoară on-line. Pe această cale, vreau să le mulţumesc colegilor pentru munca depusă și să-mi exprim recunoştinţa pentru atitudinea onestă față de realizarea calitativă, la timp și exigentă a atribuțiilor și sarcinilor.

– Întreaga republică trece prin grele încercări, la tot pasul sunt interdicții și restricții  din cauza COVID-19.

– Din acest considerent și colectivul CTAS Drochia muncește conform unui grafic modificat, respectând cu strictețe regulile epidemiologice. Ne adresăm și către cetățenii, care au dreptul să depună cerere pentru reexaminarea pensiei, să respecte distanţa socială, să nu se îmbulzească la ușile CTAS. Noi vom recepţiona toate cererile, le vom examina şi, desigur, persoanele care întrunesc toate cerinţele necesare, vor beneficia de pensia recalculată.

A dialogat Valentina CEBOTARI

IMG_20201215_073948

Lasă un răspuns