Împreună – apă mai bună pentru oraș și orășenis

apa

Din octombrie 2020, în orașul Drochia, în curs de implementare se află proiectul „Abilitare, Participare, Transparență” (APT), el fiind implementat de către AO „Centrul de resurse Univers”, ca beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene.

 

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Perioada proiectului este de 12 luni, la momentul actual ne aflăm în luna a șasea de implementare. În această perioadă am reușit să realizăm multe lucruri utile în cadrul acestui proiect.  Unul din succesele noastre este procurarea unui echipament specializat și unul IT pentru ÎM „Apă-Canal” din or. Drochia, suma totală a achiziției fiind de 253 589.00 MDL.

Echipamentul specializat procurat este compus din aparat de electrofuziune pentru sudare, aparat de sudare cap la cap, mașina de tăiat beton, generator, ciocan demolator, aparat de sudat combinat, mai compactor pe benzină. Datorită acestei dotări, intervențiile efectuate de ÎM „Apă-Canal” vor fi mai rapide, mai eficiente și de o calitate mai înaltă.

Echipamentul IT procurat constă dintr-un server, APC Back-UPS, HDD-2TB, 2.5” SSD, TP – LINK. Datorită dotării ÎM „Apă–Canal” din or. Drochia cu acest echipament IT performant, va fi posibilă atât stocarea datelor, cât și prelucrarea lor, fapt ce va eficientiza activitatea întreprinderii.

Acum în oraș are loc împlementarea unui proiect de proporții, ce vizează îmbunătățirea alimentării orașului cu apă potabilă de calitate, dar și refacerea rețelelor de canalizare. În acest context, locuitorii or. Drochia sunt rugați să fie receptivi, pentru ca lucrările ce se efectuează să fie executate de comun acord, conform planificării. Este foarte important, iar orășenii deja cunosc acest lucru, că pentru implementarea cu succes a acestui proiect este necesară contribuția locuitorilor urbei. În programul de implementare nu pot fi admise abateri sau rețineri de la graficul de bază, astfel, că devine prioritară achitarea contribuției de către beneficiari pentru a asigura cu succes desfășurarea lucrărilor.

Conform Deciziei Consiliului local Drochia, persoanele, care se conectează pentru prima dată la apeduct, vor achita câte 2000 lei pentru conectare, restul cheltuielilor de conectare vor fi suportate de către UE în cadrul proiectului investițional. Persoanele care vor fi reconectate vor achita contribuția aproximativ estimată la o valoare de 500 lei, care urmează a fi aprobată la următoarea ședință a Consiliului orășenesc, ea reprezentând aproximativ 15% din costul renovării apeductului și reconectării beneficiarului. Diferența, la fel, va fi acoperită de către UE în cadrul proiectului investițional.

Impelentarea la timp și calitativă este doar în beneficiul cetățenilor, locuitorii orașului Drochia vor avea acces la servicii de apă îmbunătățite, iar circa 17 300 locuitori vor fi conectați la sistemul de alimentare cu apă, rețelele de alimentare cu apă fiind extinse cu 8,9 km. Astfel, doar împreună, cot la cot, vom obține eficiența dorită în procesul de alimentare cu apă potabilă în oraș.

Silvia BOTNARI,

coordonator de proiect

Lasă un răspuns