Despre noi

Glia Drochiană

Istoria: Publicaţia Periodică „Glia Drochiană” a fost înregistrată la 27 septembrie 1999 la Ministerul Justiţiei al RM ca organizaţie neguvernamentală, neafiliată la structurile de stat.

Ziarul este învingător în mai multe concursuri republicane, a participat la numeroase seminare şi training-uri, la Congresele şi Conferinţele Uniunii Jurnaliştilor, s-a învrednicit de mai multe Diplome de menţiune.

colectivul GD

Redactor:

Valentina Cebotari

Fondatori:
4 persoane şi contabilul angajat.

În redacţia ziarului activează persoane cu o experienţă de muncă în jurnalistică de 35-45 de ani cât și jurnaliști tineri.

Adresa:
Republica Moldova,
or. Drochia, bd. Independenţei, 15,

Tel.: +373 (252) 22909; +373 (252) 23809

Statutul juridic:
PP „Glia Drochiană” este o persoană juridică.

Tirajul:
iniţial a fost de 250 exemplare, apoi a crescut în fiecare campanie de abonare şi acum suntem la nivelul de 4500 exemplare.

Se editează „Glia Drochiană” în variantă mixtă, în 8 pagini.