Profesoară talentată şi folcloristă pasionată

Silvia Reşetnic este una din doamnele care te surprinde prin multe şi rafinate calităţi şi te încântă prin frumoasa ei pasiune pentru pedagogie şi tot ce ţine de popular: port, stil, obicei, muzică, dans, tradiţii…

Am văzut-o în cadrul lecţiilor, unde ştie să se facă auzită şi înţeleasă de elevi. Are un fel al ei aparte de a ţine în atenţie discipolii. Şi nu doar prin cunoştinţele-i profunde, prin materialul extraşcolar căutat şi adus „pe tavă”. Nici prin vocea-i melodioasă şi cu accente pe locul potrivit. Nu insistă se se facă linişte în timpul orelor. Ascultarea vine de la sine, de la interesantul ce îl aduce elevilor pentru asimilare.
Am privit-o în timpul evoluărilor în scenă, unde se face una cu cântecul şi se dizolvă în melodioasa unduire a colectivului folcloric. Cântă cu mare drag, are o voce cristalină şi şi-o potriveşte cu grijă alături de cea a colegelor la fel de pasionate de activitatea „Busuioc”-ului.
Am urmărit-o în stradă, păşind uşor, mărunt, săltăreş şi energic, mereu zâmbind luminos şi salutând cu mult respect trecătorii.
Silvia Reşetnic este o adevărată doamnă: frumoasă, delicată şi pozitivă.

Liuba BULGARU

Silvia REŞETNIC, o profesoară talentată şi o împătimită a valorilor naţionale: folclor, cântec, dans şi costum popular, obiceiuri, datini şi tradiţii strămoşeşti
Silvia REŞETNIC, o profesoară talentată şi o împătimită a valorilor naţionale: folclor, cântec, dans şi costum popular, obiceiuri, datini şi tradiţii strămoşeşti

Lasă un răspuns