Seminar util la „Ghiocel”

În conformitate cu documentele de stat privitor la procesul educaţional în instituţiile de educaţie timpurie, dar şi în raport cu planul de activitate al Direcţiei Educaţie, pentru perioada lunii decembrie, au fost planificate seminare de informare şi formare ale cadrelor didactice, din perspectivele proiectării integrate, axată pe competenţe specifice şi unităţi de competenţă.

Seminarele s-au desfăşurat pe diverse grupe de vârstă, începând cu 1,5-3 până la 5-7 ani şi divese teme globale, domenii de activitate şi dimensiuni.
Toate activităţile s-au desfăşurat în Instituţia de Educaţie Timpurie „Ghiocel” din satul Şuri. Atât cadrele manageriale, cât şi didactice s-au mobilizat, demonstrând un potenţial profesional de calitate.
Printre ele s-a evidenţiat tânărul specialist Doina Apetrea, actualmente studentă a Universităţii Pedagogice de Stat din Bălţi. Dânsa a demonstrat rolul implementării strategiilor de predare, dar şi de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor motrice ale copiilor de 5 ani. Totodată, a ilustrat eficacitatea şi specificul proiectării unităţii de competenţă în cadrul activităţii didactice, cât şi realizarea ei pe parcursul zilei. Acesta, de altfel, este şi argumentul implementării Curriculumului pentru Educaţie Timpurie, dar şi Standardele de Învăţare şi Dezvoltare a Copiilor de la naştere până la 7 ani.

Tatiana TACU,
specialist principal,
Direcţie Educaţie Drochia

Lasă un răspuns