Trăim aceeaşi viaţă cu natura

Este un mare noroc pentru copiii noştri, că destinul a făcut să crească, să fie educaţi şi instruiţi anume în această instituţie preşcolară de învăţământ – grădiniţa nr. 9 „Mărţişor”.

Trăim aceeaşi viaţă cu natura © Glia Drochiană

Este un mare noroc pentru copiii noştri, că destinul a făcut să crească, să fie educaţi şi instruiţi anume în această instituţie preşcolară de învăţământ – grădiniţa nr. 9 „Mărţişor”.

Pe lângă faptul că corpul didactic de la „Mărţişor” este unul profesionist, cu capacităţi selecte în instruirea atât a preşcolarilor, cât şi a copilaşilor de vârstă mică şi medie, educatoarele manifestă un viu şi permanent interes şi pentru conlucrarea cu părinţii discipolilor de la instituţie. Astfel, de comun acord cu noi, la grădiniţă sunt organizate frecvent multe manifestări care vin să fie interesante şi pentru copii, dar şi pentru noi, părinţii.

Una dintre sărbătorile recente, ce a avut genericul „Trăim aceeaşi viaţă cu natura”, a fost organizată de Nina Pampărău, Vladimir Moraru şi Eugenia Corbu.

Desigur, că în pregătiri au fost implicaţi toţi copiii, ei, conform puterilor şi abilităţilor, realizând multe lucruri frumoase. Totodată, în parteneriat cu părinţii a fost pregătită o extraordinară expoziţie la tema „Natura – pictorul universal”.

Copiii din grupa „Luceafărul” s-au prezentat cu minunate poezii, pe care s-au străduit să le recite foarte expresiv, utilizând cu mult har intonaţia, mimica, gesturile, care făceau să completeze textul şi să lase urme deosebite în sufletele spectatorilor. Evident, mult au muncit educatoarele pentru a obţine succesele înregistrate în cadrul acestei manifestări.

A fost bine, a fost frumos, a fost emotiv. Dar principalul lucru care se cere menţionat este, desigur, străduinţa şi truda educatoarelor. Ultimele au ştiut a găsi fiorul din fiecare copilaş, au reuşit să scoată în evidenţă dramul de talent al fiecăruia.

Cuvinte aparte merită Rodica Mutruc, şefa instituţiei preşcolare „Mărţişor”. Or, anume dânsa este catalizatorul, motorul, energia în flux continuu al acestui colectiv. Şi este deosebit de minunat că aceste calităţi, aceste porniri aşe şefei sunt prinse din zbor şi susţinute de către colegele dânsei.

Suntem siguri, de aici, de la armonia ce domneşte în acest colectiv pornesc şi se înmulţesc toare bunele rezultate ale instituţiei, ale copiilor. Tot de aici vin şi bucuriile noastre, ale părinţilor, care, pe acestă cale, aducem mulţumiri corpului didactic de la grădiniţa nr. 9 şi îi urăm noi succese.

Andrei TARTACOVSCHI

Lasă un răspuns