„Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă…”

Colectivul de angajaţi a Oficiului Stării Civile, în frunte cu neobosita Elena Grosu, a dat start unei frumoase iniţiative, care, mai apoi, cu anii, a prins temeinice rădăcini, trecând într-o tradiţie frumoasă – omagierea cuplurilor jubiliare. Această iniţiativă a fost preluată şi de multe primării săteşti, care, în ultimii ani, organizează astfel de ceremonii.

„Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă...”
„Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă…” © Glia Drochiană

De ziua familiei OSC Drochia a pregătit şi a organizat o sărbătoare de suflet – înregistrarea festivă a 10 cupluri familiale jubiliare. Gabriela şi Nicolai Cibotari, Stela şi Ion Revenco au avut jubileul de 10 ani; Lucia şi Mihail Râmiş, Aliona şi Oleg Molodoi, Ala şi Mihail Lihodei, Angela şi Igor Nihtii – de 25 de ani, Tamara şi Valentin Mileşco, Ada şi Oleg Cibotari, Valentina şi Vasile Maluda – de 35 de ani, Lidia şi Boris Scripnic au omagiat 40 de ani de căsnicie. Fiecare în felul său a ajuns la această dată jubiliară cu anumite performanţe. Dar toţi – cu ramuri aurite – cu copii şi nepoţi, cu diamante şlefuite cu măiestrie în atelierul vieţii de familie timp 10, 25, 35, 40 ani – cu succese deosebite sau în curs de realizare.

Calea ce duce spre fericire e atât de îngustă, încât pe ea nu încap doi, dacă ei nu formează un tot întreg. În anii ce s-au scurs, cuplurile omagiate au demonstrat acest adevăr.

După ce Elena Grosu, în prezenţa martorilor, adică a rudelor apropiate, a copiilor şi nepoţilor, şi în faţa lui Dumnezeu, i-a întrebat pe fiecare în parte despre continuitatea vieţii de familie, trăinicia sentimentelor, ocrotirea focului din vatră, în continuare, atât mirii cât şi miresele au răspuns câte un ferm şi verificat deja „Da!”.

Drept confirmare a celor spuse, Elena Grosu i-a invitat să semneze în Cartea de Onoare a căsătoriilor jubiliare.

După care fiecare familie a primit câte un Certificat de căsătorie jubiliară.

Apoi a urmat dansul mirilor, legănându-i nu atât în tactul melodiei, cât a amintirilor plăcute de cândva, copleşindu-i de emoţii.

Căsătoria nu este o plimbare uşoară în doi. Ea presupune obligaţiuni reciproce, dar faţă şi de cei dragi şi apropiaţi. Cuplurile ce au fost omagiate la 15 mai 2015 au demonstrat că familia este nucleul societăţii, că o familie trainică, cu urmaşi destoinici asigură continuitatea arborelui genealogic al neamului.

Se zice, că odată Dumnezeu a întins mâna în univers şi a luat 3 coarde din lira Planetei Pământ: struna codrilor verzi, a apelor străvezii şi a stelelor strălucitoare, le-a topit în fierea suferinţelor, le-a amestecat cu mierea dragostei şi a făcut ceva uimitor – a creat FAMILIA, continuitatea rodului pe pământ.

Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns