Instruire importantă și necesară pentru sindicaliști

 

Zilele trecute, Casa raională de Cultură și Biblioteca Publică raională Drochia au găzduit un ciclu de seminare pentru președinții comitetelor sindicale din sistemul educațional drochian.

 

Ele au fost organizate de Consiliul raional Drochia al Federației Sindicale a Educației și Științei, de comun cu Institutul Muncii al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și sectorul de Nord Bălți al Inspecției Muncii a CNSM.

Seminarele, ca obiectiv principal, au avut drept scop sensibilizarea sindicaliștilor privind nivelul de răspundere în caz de nerespectare a actelor normative, ce reglementează securitatea și sănătatea în muncă (SSM). Cadrul juridic general al activității de SSM a fost prezentat de  Alexandru Pascari, inspector, Zona de Nord Bălți a Inspecției Muncii a Confederației. El, cu tenacitate, a adus la cunoștința participanților la seminare actele legislative, alte acte normative din domeniul SSM. Tot dânsul s-a oprit asupra chestiunilor ce țin de răspunderea disciplinară, contravențională, penală și civilă în cazul când sunt comise mari încălcări ale legislației. O problemă de mare importanță în prevenirea accidentelor de muncă o are instruirea lucrătorilor în domeniul SSM, care, conform art. 9, al.(1) al Legii nr. 186-XVI din 10 iulie 2008, o face, în special, în instituțiile educaționale, managerul: „Angajatorul este obligat să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată”. Totodată, inspectorul a atenționat asupra instruirii angajaților la locul de muncă, cât și asupra conținutului instrucțiunilor, pe care singur le aprobă prin dispoziția personală a conducătorului instituției.

Factorii de risc profesional și evaluarea riscurilor profesionale au fost în obiectivul lui Ion Reicu, formator, Inspecția zonală a Muncii, mun. Bălți. Prelegerile dânsului au atenționat asupra cadrului juridic de evaluare a riscurilor profesionale și a etapelor de evaluare a lor. Au fost evidențiate pericolele din sistemul activității de muncă în instituțiile educaționale, factorii de risc generați de pericole, cât și formele și metodele de identificare a riscurilor. Nu s-a uitat nici de acordarea primului ajutor în cazuri grave.

S-au încheiat seminarele  cu certificarea cunoștințelor căpătate. Fiecărui participant, în urma testării pozitive, i s-a înmânat câte un Certificat de absolvire a cursurilor de pregătire în domeniul SSM, valabil pentru 3 ani. În baza acestor certificate, președinții comitetelor sindicale sunt membri ai comisiilor pentru atestarea locurilor de muncă cu condiții nocive  din instituțiile educaționale. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1335 de la 10 octombrie 2002, anexa nr. 4,  atestarea locurilor de muncă cu condiții nocive se face prin două metode: expres și cu ajutorul măsurărilor. Cu regret,  metoda expres este neglijată de managerii instituțiilor.

Prin organizarea acestor seminare am  răspuns și cerințelor unor manageri preuniversitari și preșcolari, care, încă prin luna martie, curent, ne-au atenționat, că  a expirat termenul de valabilitate a precedentei instruiri a președinților comitetelor sindicale.

Dumitru ENI, președinte

 CR Drochia al FSEȘ

 

 

Lasă un răspuns