Abilitare, Participare, Transparență

Recent a fost finisat proiectul „Abilitare, Participare, Transparență” (APT), implementat de AO „Centrul de resurse Univers” din orașul Drochia, finanțat de către Uniunea Europeană. Partenerii proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED.

Semnarea acordului
Semnarea acordului

La 5 septembrie, curent, s-a desfășurat Conferința de totalizare a proiectului „Abilitare, Participare, Transparență”. Silvia Botnari, coordonatoare de proiect, a făcut o prezentare succintă a proiectului, cu o valoare de 864 000 MDL și un termen de implementare de 12 luni.
Scopul APT a fost abilitarea cetățenilor și implicarea în procesul de monitorizare a investițiilor, iar obiectivele au prevăzut consolidarea capacităților și abilitarea Comitetului Local de Cetățeni (CLC) pentru monitorizarea achizițiilor și implementarea proiectului investițional; informarea și implicarea locuitorilor orașului în procesul de monitorizare participativă a investițiilor și dezvoltarea infrastructurii locale; facilitarea relațiilor furnizorilor de servicii de apă și canalizare cu beneficiarii de servicii și îmbunătățirea calității serviciilor prin dotare tehnică.
Pe parcursul implementării au fost realizate 4 module de instruire și 6 ședințe lucrative pentru membrii CLC. Au fost organizate activități de salubrizare a zonei fântânilor arteziene din or. Drochia, fiind montate: 12 seturi de mese cu câte două scaune, 6 scrânciobe duble, masă de tenis din metal, 3 tomberoane de gunoi, 4 carcase din metal pentru plăci informative, plasă de volei cu suport. Zona fântânilor arteziene a fost amenajată cu mobilier stradal în valoare totală de 117 150 MDL.
Pentru elevii din cadrul instituțiilor de învățământ din localitate au fost realizate 20 de sesiuni informative, iar 17 activități tematice – pentru copiii din IET Drochia și părinții acestora, care au fost informați cu privire la importanța serviciilor publice de AAC, investițiilor și rolul cetățeanului în îmbună-tățirea calității serviciilor publice.
Tinerii din or. Drochia au organizat un flashmob „Un strop de apă pentru tine”, o activitate distractiv-informativă, în cadrul căreia au sesizat, în mod practic, calea parcursă de apă de la pompare până ajunge la consumatorul final.
În cadrul proiectului APT a fost procurat echipament specializat pentru ÎM „Apă Canal” Drochia, în valoare totală de 253 589 MDL, datorită căruia intervențiile în cazuri de accidente tehnice sunt mai eficiente și mai calitative.
În teritoriu au fost realizate întruniri cu locuitorii și cu reprezentanții APL, ÎM „Apă Canal”, managerul proiectului investițional, șeful de șantier în cadrul proiectului investițional cu scopul de a stabili un dialog constructiv și productiv. La fel, în cadrul proiectului a fost realizat un sondaj de opinii, în două etape: în faza inițială și finală de implementare a proiectului, în scopul măsurării rezultatelor și impactului proiectului, cât și a identificării persoanelor active, dornice de a se implica în proiect, a potențialului de contribuție a populației la dezvoltarea rețelei de apă/canalizare. În ambele etape au fost completate 1000 de chestionare.
În cadrul conferinței au informat publicul prezent diferite categorii de cetățeni, implicați în acest proiect: Comitetul Local de Cetățeni, tineri, voluntari, părinți, educatori. A completat prezentările Angela Croitor, asistentă de proiect. Despre conlucrarea APL Drochia cu societatea civilă a relatat Nina Cereteu, primară de Drochia, iar despre mersul lucrărilor în cadrul proiectului investițional, despre etapa implementării și rezultatele obținute a vorbit Ruslan Babin, managerul proiectului.
La final a urmat o rundă de întrebări și răspunsuri, dar au răsunat și propuneri constructive pentru o conlucrare mai eficientă între structurile importante ale societății.
În cadrul conferinței de totalizare a fost semnat un Contract de transmitere către primăria Drochia, cu titlu gratuit, a mobilierului stradal instalat în zona fântânilor arteziene și Lacul orășenesc instalate în cadrul proiectului.
Valentina CEBOTARI

Lasă un răspuns