Asistenţa socială şi rolul ei pentru populație

Domeniul social include o varietate

uriaşă de procese multidimensionale, dar,

cu certitudine, putem afirma, că persoanele

care au ales o carieră profesională în asistenţa socială au realizat o profundă explorare a

valorilor individuale şi morale.

colectivul Asist. Sociala

 

În a treia duminică a lunii septembrie vom consemna ca sărbătoare în Republica Moldova ziua profesională a lucrătorilor din sfera protecţiei sociale. Pentru noi toţi este o sărbătoare deosebită, dar şi un bun prilej pentru a medita, a reflecta în mod obiectiv şi echidestant asupra problemelor cu care noi, cei din acest domeniu, ne confruntăm zi de zi.

În această ordine de idei cu un bagaj de 10 ani de experienţă în calitate de șef al DASPF Drochia, unde activiază peste 300 de angajaţi, doresc să-mi expun părerea personală, viziunea mea asupra rolului şi necesităţii asistenţei sociale.

Aşa dar cu toţi cunoaştem, că pe tot parcursul vieţii noastre noi ne creăm relaţii bazate pe încredere şi afecţiune, însă în diferite perioade apar şi diverse probleme şi tensiuni şi odată cu amplificarea şi intensificarea lor fiinţa umană de odată se regăseşte în situaţie dificilă şi în imposibilitatea de aşi soluționa problemele de unul singur. Astfel, ca un răspuns la toate aceste situaţii problematice cu care oamenii se confruntă, s-a dezvoltat şi a apărut Asistenţa Socială, care, prin intermediul unor persoane competente şi cu ajutorul unor instrumente specifice, este capabilă să asigure soluționarea dificultăţilor pe care unii oameni, familii şi întreaga comunitate le întâmpină. Aşa a apărut profesia de asistent social care, pe lângă responsabilitate şi o chemare venită din interior, „cunoaşterea vieţii sociale ne face a o simpatiza, ne îndeamnă a ne solidariza cu tot ce se întâmplă în cadrul ei şi ne invită a ne instala în mijlocul ei pentru a o ajuta,” cum spunea marele sociolog Dimitrie Gusti.

La ziua de azi Asistenţa Socială are mai multe compartimente precum cele de suport şi consultanţă, de apărare, de cercetare şi administrare, de evaluare şi alte servicii sociale, îngrijirea şi protecţia copilului şi a familiei, servicii destinate tinerilor, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, asistenţă socială în centre şi instituţii de tip familial, etc. Însă indiferent de domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, rolul asistenţei sociale este acelaşi conform domeniului de competenţă să ajute oamenii în dificultate şi să evidenţieze problemele sociale cu care aceştia se confruntă şi să identifice soluţii pentru rezolvarea lor.

Misiunea principală astăzi a asistentului social în localităţile noastre este să contribuie la bunăstarea oamenilor şi să faciliteze satisfacerea necesităților de bază ale tuturor oamenilor în dificultate, acordând o atenţie deosebită trebuinţelor şi participării celor vulnerabili, discriminaţi şi săraci; în această categorie intrând inclusiv persoanele cu dizabilităţi, familii, grupuri, organizaţii şi comunităţi.

Scopul principal al acestei activităţi este acela de a asista persoanele aflate în dificultate, implicându-se în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor sociale.

Prin rolul său asistentul social trebuie să-şi încurajeze beneficiarii să înceapă să se bazeze pe propriile lor resurse, să depăşiască  criticile şi învinuirea, pentru a putea vorbi direct despre ceea ce ei simt şi ceea ce ei doresc, şi să înveţe să vadă propriul lor rol în viaţa zi de zi. Chiar dacă la început beneficiarul, omul în dificultate nu are încredere în sine, este de datoria asistentului social, să îi explice cât de important este să nu omită unele informaţii sau să le prezinte trunchiat, distorsionat, deoarece acestea trebuie să fie utilizate eficient în demersul de rezolvare a problemei.

De asemenea trebuie de avut în vedere şi creşterea responsabilităţii persoanei, aceasta trebuie ajutată să conştientizeze problemele cu care se confruntă, să-şi asume responsabilităţile ca fiinţă umană, ca membru al unei familii ce face parte dintr-o anumită comunitate, de aici decurgând şi îndatoriri obişnuite pentru un cetăţian, în acord cu legile şi tradiţiile unei comunităţi. Este necesară stimularea omului pentru a adopta soluţia eficientă şi implicarea lui activă şi responsabilă, la toate acestea adăugându-se obligaţia asistentului social de a-i prezenta toate riscurile şi consecinţele posibile ale fiecărei opţiuni. Rolul asistentului social în problemele legate de familie şi copil nu se reduce numai la acele de inginer al relaţiilor de familie (demolarea şi reconstrucţia lor sau a reprezentărilor despre ele), ci el devine din ce în ce mai mult un adevărat personaj socio-cultural în calitate de tămăduitor al sufletului şi al relaţiilor interumane.

Şi, în sfârşit, una din cele mai importante deprinderi ale asistentului social este cea de a împiedica problemele sale personale să influenţeze judecăţile şi activitatea sa profesională, având datoria, faţă de sine şi faţă de familie, de a avea capacitatea de diferienţiere a problemelor din sfera activităţii profesionale, de viaţa personală şi a familiei sale.

Nu în zadar se spune că asistentul social este actorul social de bază în satele noastre.

În raionul Drochia la moment activează 37 de asistenţi sociali, pe umerii cărora sunt puse toate problemele şi greutăţile sociale. În condiţiile actuale cea mai dificilă şi grea sarcină pe care o are un asistent social în comunitate este lucrul cu familiile dezorganizate şi intervenţia lui în identificarea cauzelor determinante în posibila refacere a familiei.

Situaţia financiară precară în multe familii din raionul Drochia pot determina dezorganizarea parţială sau totală a familiei. Degradarea factorului economic face referire la deficitul bugetar al familiei şi la raportul inegal dintre venituri şi cheltuieli. În astfel de situaţii asistenţii sociali pot interveni, iar în urma identificării cauzelor reale, le pot oferi membrilor familiei ajutor pe baza serviciilor şi prestaţiilor din cadrul serviciului de sprijin familial pentru familii cu copii. Refacerea familiei, înlăturarea cauzelor abandonului, prevenirea separării copilului de familie, asigurarea unui cămin propriu, armonizarea grupului familial sunt principalele acţiuni pe care asistentul social trebue să le aibă în vedere până la rezolvarea difinitivă a cazului.

Descriind succint rolul asistentului social în comunitate, problemele cu care se confruntă zi de zi, doresc să menţionez, că în aceşti 10 ani de zile am avut parte de un corp de gardă stabil al asistenţilor sociali pe care m-am sprijinit şi cu care am soluţionat multe probleme pentru cetăţenii noştri. În continuare vreau doar să le doresc multă sănătate şi forţe suficiente pentru a fi alături de cei pentru care sunt sprijin şi speranţă, cărora bătrânii le împărtăşesc amarul şi înţelepciunea, iar copiilor rămaşi fără îngrijire părintească le împărtăşesc bucuriile şi tristeţile. Pentru familiile în dificultate ei le împărtăşesc nevoile zilnice dar şi lecţiile de viaţă despre rezistenţă şi preseverenţă.

Anul 2021 este pe departe cel mai surprinzător an al nostru, al tuturor şi, cu siguranţă, cel mai dificil. Pandemia ce a lovit întreaga lume ne-a pus pe toţi în situaţii inedite, ne-a obligat să ne reconsiderăm viaţa şi ne-a forţat să găsim soluţiile şi resursele necesare pentru a face faţă cu bine provocărilor acestui an.

Apoi, pentru cei care activăm în Asistenţa Socială, a fost unul dintre domeniile greu încercate în acest an, epidemia lovind în însăşi esenţa acestei profesii care se bazează pe empatie, pe apropiere, pe contacte sociale, pe mâna întinsă spre susţinere, pe zâmbete….

Totodată pandemia ne-a dat tuturor o lecţie, ne-a relevat adevăratele valori şi ne-a făcut pe toţi să apreciem mai mult ceea ce avem: familia, colegii, prietenii, libertatea de a decide şi de a face ceea ce dorim…..

În ciuda dificultăţilor, echipa DASPF Drochia a reuşit să se replieze şi să se adapteze schimbărilor de comportament şi profesionale inerente pandemiei, motiv pentru care suntem recunoscători fiecăruia pentru efortul făcut, pentru dedicarea şi implicarea dovedită în sprijinul celor vulnerabili, astfel încât să depăşim cu bine această situaţie de criză.

Vă mulţumim tuturor pentru sprijin şi înţelegere şi Vă asigurăm, că prioritatea noastră este grija faţă de oameni.

Cu prilejul sărbătorii profesionale, care este consemnată în Republica Moldova în a treia duminică a lunii septembrie, vă adresez cele mai sincere şi calde felicitări de bine, urări şi sănătate, bucurie şi respect. Să aveţi parte de multe şi frumoase realizări în consolidarea şi dezvoltarea domeniului protecţiei sociale. Cu toţi cunoaştem greutăţile cu care Vă confruntaţi zilnic şi încurajăm efortul depus de Dumneavoastră pentru domeniul în care activaţi. Suntem recunoscători şi mândri de competenţa profesională de care daţi dovadă în diferite situaţii de risc, de operativitate în ajutorarea persoanelor vulnerabile şi de dragostea şi omenia cu care contribuiţi la soluţionarea problemelor stringente ale populaţiei.

Dumneavoastră sunteţi cei care zi de zi încercaţi să aduceţi o rază de lumină în inimile şi casele celor nevoiaşi. Dacă în fiecare zi aţi reuşit să faceţi un copil mai fericit sau aţi ajutat un bătrân, înseamnă că nu aţi trăit degeaba, vorba basarabeanului.  „Pentru devotamentul, onestitatea, omenia şi spiritul de sacrificiu vă exprim gratitudine şi profundă recunoştinţă’’, dorindu-vă să fiţi mereu alături de dragostea apropiaţilor, de respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor, pentru binele cărora activaţi.

Stimaţi locuitori ai raionului Drochia! Angajaţii din domeniul asistenţei sociale sunt acei oameni invizibili care fac o muncă enormă pentru societate şi mai ales pentru cei mai trişti ca noi.

Indiferent de situaţia social-politică sau de sănătate, indiferent dacă există carantină sau nu sistemul de asistenţă socială trebue şi este unul funcţional, iar asistenţii sociali, lucrătorii sociali au rolul să acorde suport persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, să meargă în vizite în familii, la persoanele în etate şi la persoanele cu dizabilităţi, să acorde sprijin în rezolvarea problemelor de ordin financiar, social şi emoţional, inclusiv să ofere suportul necesar femeilor afectate de fenomenul violenţei şi copiilor în situaţie de risc.

Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Tudor Golban,

șef, DASPF Drochia

Lasă un răspuns