Revitalizarea zonelor rurale

În august 2021, în cadrul NORD-FORUM-ului, organizat de GAL „Calea Dropiei” și GAL „Colinele Nistrene”, cu suportul fondurilor europene, au fost realizate activități, ce presupun un schimb de experiență și diseminare a bunelor practici între GAL-urile din Republica Moldova, contribuind totodată la întărirea capacităților instituționale și operaționale, la promovarea abordării LEADER.

1

LEADER – acronim din limba franceză, ce înseamnă legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale – este o metodă a Uniunii Europene de susținere a dezvoltării rurale la nivel local în scopul revitalizării zonelor rurale și creării locurilor de muncă.
Reieșind din faptul, că proiectele susținute de GAL-uri sunt proiecte implementate de reprezentanții a trei sectoare – public, civic și antreprenorial, s-a pus accent deosebit pe dezvoltarea economică a teritoriului GAL, tema forumului fiind: „Turismul ca oportunitate de dezvoltare economică în cadrul GAL”.
În acest context, Forumul a fost organizat ca traseu turistic. Oaspeții au fost întâmpinați în satul Mândâc de Ion Lupașcu, președintele GAL-ului „Calea Dropiei”, antrenat într-un frumos eveniment – Festivalul Pâinii și Portului Popular, unde a fost organizat și un târg de produse locale.
Următorul obectiv turistic a fost muzeul „Ivan Polizov” din satul Zgurița și prisaca Familiei Bejan, unde oaspeții au avut parte de un prânz deosebit. Mai apoi, au fost întâmpinați cu pâine și sare de președintele Oleg Rozimovschi și managerul Angela Artin, GAL „Colinele Nistrene” din satul Rublenița. A urmat participarea la Târgul-expoziție al meșterilor populari și la diverse ateliere tematice în satul Egoreni, pensiunea „Zăvoiul Nistrului”.

Au participat repre-zentanți din 8 GAL-uri și o inițiativă de GAL din Republica Moldova. Reprezentanți ai APL s-au expus în cadrul Atelierului primarilor, reprezentanții societății civile în cadrul atelierului „Bune practici în implementarea proiectelor LEADER. Provocări și soluții”., antreprenorii locali și tinerii au lucrat împreună pentru a defini oportunități de dezvoltare prin intermediul GAL-urilor.
Ulterior, toți participanții s-au întrunit în ședință comună pentru schimb de opinii și concluzii.
Evenimentul a fost finalizat cu un atelier de confecționare a lumânărilor din ceară, moderat de antreprenorul Alexei Zagnitco din satul Maramonovca.
A doua zi a fost una de totalizare cu vizită la câteva obiective turstice din zonă.
În viziunea noastră, în cadrul Forumurilor Regionale se creează și se dezvoltă sinergia pozitivă dintre GAL-uri, se realizează transferul de experiență prin enunțarea bunelor practici, dar și se descoperă unele momente negative, provocări întâmpinate de activiștii sau locuitorii din teritoriul GAL-urilor. Prin comunicare, dezbateri, discuții, întrebări și răspunsuri se dezvoltă un mediu lucrativ, catalizator de dezvoltare.
În cadrul Forumului Regional participanții au reușit să treacă etapele de cunoaștere: schimb de opinii, evaluare reciprocă, deschidere, încredere, percepere, transfer util de experiență, valorificarea tangențelor, unirea eforturilor în scopul de realizare a dezvoltării locale prin abordarea LEADER.
Această experiență e remarcabilă și va facilitata dialogul dintre reprezentanții sectoarelor public, civic, antreprenorial și, la sigur, tinerii sunt cei care vor asigura sustenabilitatea eforturilor de dezvoltare locală.
Schimbul de bune practici, analiza provocărilor și etapelor de succes a altor participanți, care au reușit să miște lucrurile spre bine chiar și în perioade de restricție, sunt elemente declanșatoare de idei noi, mecanisme ce motivează spre noi începuturi cu impact pozitiv.

Angela CROITOR

 

Lasă un răspuns