Fiind susținută de sindicat am fost restabilită în funcție

Legislația RM este una destul de favorabilă pentru angajat.Un contract colectiv de muncă (CCM), un contract individual de muncă (CIM), alte regulamente interne, bine chibzuite, fiind respectate cu strictețe  toate clauzele  incluse în ele, crează atmosfera  amiabilă, creativă, ingenioasă în activitatea cadrului didactic. Însă nerespectarea  acelor stipulări măcar de una din părți provoacă atmosferă de disconfort, nervozitate, eliberări ilegale, din ambiție, din funcție, adresări în alte instanțe, inclusiv, judiciare.

foto la Eni

Activez în calitate de educatoare la grădinița „Licurici” din s. Pelinia, r-nul Drochia din 1976. Mai mult de 25 de ani, concomitent, am fost președintă a comitetului sindical (CS).După ce la Consiliul raional  al sindicatului de ramură ni se aduceau la cunoștință modificările în legislația muncii, în alte documente referitoare la învățământ, de fiecare dată informam membrii colectivului, ieșind astfel în apărarea lor și, totodată, învățându-i cum să-și apere drepturile. Se înțelege că acest lucru nu prea convenea conducerii grădiniței, dar și angajaților primăriei din localitate, fondatorul instituției noastre.Când am împlinit vârsta de pensionare în 2016, am fost concediată, începând cu 31 august 2016, conform art. 86, al.(1), lit.y (prim) din Codul Muncii (CM) – deținerea  de către salariat a statutului de pensionar pentru limita de vârstă. Cum de fiecare dată președinții CS sunt activi, angajați și ca educatori, dar și ca apărători ai drepturilor salariaților, sunt persoane incomode, conducerea instituțiilor se străduie să se debaraseze de ei. Astfel și eu am nimerit într-o situație incomodă. Nici astăzi nu pot găsi răspunsul la întrebarea de ce ordinul nr. 8  „Cu privire la concediere” din funcție este emis la  30 iunie 2016, dar sunt eliberată, în baza acestui ordin, tocmai peste 2 luni, adică de la 31 august 2016? Chiar dacă sunt o persoană deranjantă, la 1 septembrie a aceluiași an, de comun acord cu conducerea grădiniței, am încheiat un  CIM, fiind angajată ca educatoare  în baza art. 55, lit.f) a CM, pe perioadă determinată, până la 25 august 2017. CM admite încheierea unui asemenea contract cu persoanele pensionate, neîncadrate în câmpul muncii, pe o perioadă de până la 2 ani, care, la expirare, poate fi  prelungit până la 5 ani.

După vreo 6-7 luni de activitate în baza contractului încheiat, directoarea instituției s-a apropiat de mine și a solicitat semnătura mea, cică, pentru reînnoirea contractului încheiat anterior, căci  așa a cerut primarul. Cu toate că vedeam încălcările comise de angajator, am semnat pe o foaie, pe care nu era scris nimic. Abia mai târziu, în proces de judecată, am aflat că, după primul CIM, încheiat la 1 septembrie 2016 ca pensionară, aveau să apară alte 2 contracte, nesemnate de mine, și care nu mi-au fost prezentate ca și cel anterior. Primul cu nr. 38 din 28 august  2017 stipula că  sunt angajată până la 26 iulie 2018. Al doilea, tot cu același nr. 38, sublinia, că am fost angajată până la 31 mai 2018. Și acum încearcă să ghicești până când am fost angajată: până la 26 iulie 2018 sau  până la 31 mai 2018?

Dar asta încă nu-i tot. La 1 iunie 2018 – zi de duminică, pe când sărbătoream Ziua Internațională a drepturilor copiilor în centrul satului, cu copiii din grupa mea, din nou fără a fi înștiințată, se întocmește un alt Acord adițional – nr.1 sau nr.4, că în instanță au apărut cu 2 numere diferite de înregistrare, care de asemenea, a modificat CIM nr 38. Potrivit deja acestui acord, perioada de activitate mi se prelungea de la 01 iunie până la 25 iulie 2018. Acest acord adițional era semnat de directoarea  instituției și de alți doi angajați ai grădiniței.

Conform înscrisurilor din subsolul acestui acord, eu aș fi dat consimțământul la încheierea lui, în mod verbal, deși nimeni nu mi-a cerut părerea.

De fiecare dată, când apăreau detalii „noi” referitor la problema mea, mă sfătuiam cu președintele CR Drochia al FSEȘ. Tot el, nu o singură dată, văzând aroganța, infailibilul cu care se cercetau apelurile mele, mi-a subliniat, că problema nu se va putea soluționa pe cale amiabilă, a concilierii, ci doar în instanță de judecată. Și a avut perfectă dreptate. Dar, până a ajunge acolo, m-a sfătuit să mai pășesc pragul Inspecției Teritoriale a Muncii, să mă adresez ministerului de resort, Direcției Educație Drochia, că în instanță o să-mi prindă bine. Ex-ministra Monica Babuc a cerut Direcției Educație să  creeze „un grup de lucru pentru verificarea calității managementului la grădinița nr.4 Pelinia, r. Drochia”. Răspunsul, pe care l-am primit de la acel „grup de lucru”, din care făcea parte șeful direcției, dar și specialistul superior pe problemele edicației preșcolare, el fiind și șeful serviciului  management al resurselor umane de pe lângă Direcția Educație Drochia, numai nu despre  calitatea managementului vorbește: „Relațiile de muncă ale Galinei Ghilescu, educatoare, cu administrația Instituției de Educație Timpurie (IET)  nr.4, s. Pelinia se                                                                                                                                               caracterizează prin incheierea  CIM nr. 38 din 28.08.2017, pe o perioadă determinată până la 31.05.2018… Acordul adițional nu este semnat de către dna Ghilescu (refuz)…” Dar niciun cuvânt nu se spune despre câte la număr CIM cu nr.38  au fost întocmite, câte  acorduri adiționale (cu nr.1 sau cu nr. 4) au fost semnate la 01.06.2018. Nu se comunică nimic despre faptul, că niciun contract n-a fost semnat de mine. Sunt mușamalizate, trecute sub tăcere date denaturate, formulări imprecise în documente, acte neînregistrate.Toate acestea se datorează implicării ilegale a primarului în procesul de activitate a instituției, dar și lacunelor ce persistă în managementul grădiniței. Art.88, al. (1) al Codului Administrativ prescrie, că   „participanții la procedura administrativă…urmează…să prezinte documentele pe care le dețin.” Aici  s-au trecut cu vederea și clauzele art.56. al.(3) al CM: „CIM se întocmește în două exemplare și se semnează de către părți…În cazul în care angajatorul este  autoritate publică (dar grădinița este autoritate publică-n.n.) pe CIM se aplică ștampila acesteia. Un exemplar al CIM se înmânează salariatului”.De ce niște xerocopii ale acelor documente, cercetate de ei, nu mi-au fost prezentate? Căci de la directoarea instituției eu nu le-am putut căpăta. Unele documente pentru adresare în judecată le-am primit în cabinetul primarului, fiindu-mi-le înmânate chiar de primar, dar nu de directoarea grădiniței. Oare aceste carențe, imperfecțiuni, nerespectări ale clauzelor contractelor nu vorbesc de o calitate proastă a managementului? Anume aceasta a cerut Monica Babuc în scrisoarea dânsei, amintită mai sus. Astăzi nu sunt sigură, că grupul de lucru a cercetat toată documentația instituției, referitor la obiecțiile mele.Aceste lucruri ar fi fost vizibile și scoase în vileag. Dar la noi documentația nu se păstra în grădiniță. Când aveam nevoie de careva documente, directoarea  ne spunea că CIM se află ba la primar, ba la contabilitate, ba la dânsa acasă. De aceea am urmat sfatul Monicăi Babuc și al Inspecției Muncii să depun o cerere în instanță de judecată, conform art. 355 al CM, cerând să fie considerate nule multitudinea de ordine și contracte, nesemnate de mine, și care nu corespundeau realității. Aici aș veni și cu o propunere: instituțiile preșcolare să fie trecute sub jurisdicția direcțiilor de învățământ, asemeni școlilor și liceelor.

Prin horărârea judecătorească din 9 iunie 2020, Judecătoria Drochia, sediul Central, cererea mea a fost respinsă. Dar, fiind susținută de sindicatul de ramură din raion, de președintele Consiliului raional al FSEȘ, căci era la curent cu toate încălcările comise de administrația grădiniței, el depunând chiar mărturii în instanța judecătorească, am depus un apel la Curtea de Apel Bălți, solicitând emiterea unei noi hotărâri. Colegiul Civil și de Contencios administrativ, conform art. 354 al CM, a considerat legale cerințele apelului, le-a studiat profund și a luat o nouă decizie, în favoarea mea. Prin această decizie au fost anulate ordinele de angajare din  august 2017, de la 25 iulie 2018, cât și Acordul adițional de la 01 iunie 2018. Am foat restabilită în funcția de educatoare la IET nr. 4 „Licurici” din s. Pelinia, r. Drochia. Mai mult ca atât, judecata a decis încasarea  de la grădinița (primăria) în care lucrez salariul pentru lipsa forțată de la serviciu în mărime de peste 91260 lei și prejudiciul moral în mărime de 5000 lei.

Însă decizia  definitivă putea fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de justiție de IET și primărie. Punctul final a fost pus de Curtea Supremă de Justiție, după ce directorul grădiniței și primarul satului au depus cerere de recurs pe motivul lipsei de finanțe. Recursurile înaintate de primărie și directoarea IET  au fost declarate inadmisibile. Prin urmare au fost îndeplinite deciziile Curții de Apel Bălți.

Astăzi activez ca educator în grădinița în care mi-am făcut debutul profesional.

Aici am mai putea evidenția un moment de mare importanță – rolul sindicatului în misiunea de apărare a angajatului.

Într-o notă informativă a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova cu nr. 04-18/341 de la 07.09.2020, solicitată de CR Drochia al FSEȘ, se sublinia, că „dispoziția al.(1) al art. 87 CM stabilește obligativitatea angajatorului pentru consultarea opiniei organului sindical din cadrul unității în cazul concedierii membrului de sindicat, o garanție legală, valabilă pentru concedierea oricărui salariat, membru de sindicat”. Anume din această cauză în procesul de judecată a fost antrenat președintele CR Drochia al FSEȘ.

După cum vedem, la eliberarea, din inițiativa angajatorului, a membrului de sindicat, conducătorul trebuie să consulte, în scris, opinia organului sindical, indiferent dacă salariatul este de vârstă pensionară sau nu. Foarte mulți membri de sindicat nu cunosc acest fapt. Din cauza necunoașterii a unor lucruri, se dezic, înrăiți, de sindicat, îl blamează încinși la maximum, îmbătați de ură îl acuză chiar. Dar tocmai aceasta este funcția lui principală de apărare a drepturilor membrului de sindicat, cu consimțământul lor.

În cazul meu, ca președinte al CS, admi-nistrația  grădiniței era obligată, potrivit clauzelor al. (2) și (3) ale art. 87 CM, să solicite  „în prealabil, opinia consultativă a organului ierarhic superior, printr-o notificare”, în care să-și argumenteze intenția. Administrația grădiniței n-a respectat nici Acordul adițional nr.3 al Convenției Colective (nivel de ramură) pe anii 2016-2020, încheiat între MECC și Consiliul General al FSEȘ din 26 iunie 2018, în care  se canoniza că încetarea CIM cu angajații-președinți ai CS în condițiile art. 86. al.(1), lit. y (prim) poate fi efectuată la expirarea mandatului de alegere în funcția sindicală.Însă această cerință a fost considerată inutilă: se pregăteau „minuțios” pentru proces.

După ce am fost eliberată din funcție, toată documentația sindicală, pe care o păstram în masa de lucru la grădiniță, a fost distrusă. Iar în cadrul ședinței judiciare primare, la indicația avocatului,  „se străduiau” să demonstreze, că organizația sindicală n-a funcționat, că eu n-aș fi fost aleasă chiar președinte al CS. Dar s-au găsit documente în original, care au dovedit faptul, că activam ca președinte al CS: Contractul colectiv de muncă, semnat de mine ca  reprezentant al salariaților, și directorul instituției. S-au depus unele eforturi pentru a mă prezenta ca un infractor al ordinii publice, nu un apărător al drepturilor salariaților. După eliberarea din funcție am venit la grădiniță pentru a-mi lua unele obiecte ce-mi aparțineau. Căci așa suntem obișnuiți noi, educatorii: dacă nu suntem asigurați cu cele necesare, mai ducem și ceva de acasă: niște cărți cu povești, diverse rechizite, îndrumări metodice etc. Când m-am prezentat la grădiniță să-mi iau lucrurile  ce-mi aparțineau și să transmit documentația sindicală secretarului organizației sindicale, de urgență s-au prezentat primarul și polițistul de sector, întocmindu-mi un proces-verbal și amendându-mă. Cică am fost eliberată din funcție și n-am dreptul să intru în grădiniță. Au mai fost încă câteva asemenea încercări, dar le-am neutralizat.

Prin intermediul unor persoane influente, am contribuit la alocarea unor surse financiare din partea României pentru renovarea grădiniței. Îndată după renovare, primarul a închis grădinița la reparație. Activitate alogică. Am organizat un grup de părinți, care s-au împotrivit. Am scris o scrisoare la Oficiul Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat. Am stat de vorbă cu unii consilieri locali. Primarul și-a anulat decizia. Și în aceste momente înjositoare, la care eram supusă, de fiecare dată simțeam susținerea Sindicatului Educației și Științei.Anume aici am învățat, că atunci când lupți pentru adevăr, ai grijă cu cine vorbești. Să nu stai de vorbă cu răul și să crezi în bine. Cel mai grozav este atunci când stai și aștepți schimbări. Dar pentru a schimba ceva, trebuie să lupți. Iar Sindicatul Educației și Științei este un apărător fidel al drepturilor noastre și te va susține în orice situație. Și-a demonstrat eficacitatea în anii de activitate.

 

Galina Ghilescu, educatoare, grădinița nr.4 „Licurici”, s.Pelinia

Lasă un răspuns