În lumina reflectoarelor – procesul educativ inspirat al Gimnaziului „Viorel Cantemir”, satul Sofia

Școlile din Sofia, în toate timpurile, au fost proslăvite de abiturienții lor, care împânzeau instituțiile superioare și medii de specialitate, ulterior, devenind specialiști de înaltă calificare în diferite domenii. Sofia este unica localitate, ce are în palmares cel mai mare număr de savanți și doctori în știință, profesori universitari, medici cu renume mondial, pedagogi, scriitori, pictori, jurnaliști, artiști, raportați la numărul de populație. Cel mai tânăr doctor în științe la nivel republican a fost tot din Sofia – acest titlu științific i-a fost conferit unei absolvente sofiene la numai 28 de ani. Foarte mulți sofieni își onorează obligațiunile cu cinste și „acasă”, adică în raion sau în localitate, or, din victorii mici cresc performanțele și succesele remarcabile.
„Forjeria de cadre” din Sofia, Gimnaziul „V. Cantemir”, cel mai numeros din raionul Drochia, este o instituție de înaltă valoare. Iar într-o instituție cu tradiții frumoase, cu o istorie și o experiență foarte bogată în domeniul educației, nu pot exista pedagogi indiferenți de calitatea studiilor, de pregătirea discipolilor, de viitorul societății. Tradiționala școală sofiană, cea de azi, inclusiv, are mereu noroc de dascăli aleși, competenți, bine pregătiți, care valorizează potenţialul elevilor prin promovarea talentelor, care cultivă si dezvoltă valorile cultural-artistice ale discipolilor. Iar cei care poartă numele de „sofian”, se mândresc și depun efort să-l îndreptățească. Discuția noastră cu Aurelia MOCANU, managera IP Gimnaziului „Viorel Canemir”, a argumentat cele descrise mai sus, confirmând impactul educaţional şi motivaţional puternic al colectivului didactic profesionist, cu care se mândrește.

Doamnă directoare, ați moștenit o instituție cu un bogat potențial, cu tradiții și perspective. DVS Vă revine onorabila și responsabila misiune să duceți „Făclia cunoștințelor” și faima Sofiei mai departe. Aveți pe cine conta?
– Ne dorim să pastrăm tradiţia şcolii, ancorată în programele educaţionale, devenite de succes, derulate, în curs sau viitoare. Pot miza pe colegi, avem un colectiv profesionist, bine instruit, tânăr și plin de aspirații, care vrea să-și vadă discipolii bine pregătiți și de folos țării. Cei 345 de elevi sunt instruiți de 27 de cadre didactice și deserviți de 15 lucrători tehnici. Dintre ei 150 de copii din clasele I-IV și cei din familii vulnerabile zilnic primesc prânzul cald, gustos și asortat cu legume, fructe și vitamine. Bugetul anual al gimnaziului este repartizat gospodărește de contabila Olga Grosu, împreună cu administrația, ca să ne ajungă pentru toate categoriile de cheltuieli. În contextul reformei educaţionale se impune realizarea unui parteneriat activ, viabil între şcoală-familie şi comunitatea locală, având în centrul preocupărilor elevul, subiect al formării şi dezvoltării lui în vederea încadrării în societate. Împreună cu partenerii dezvoltăm și instituția.
– Din câte cunosc, sunteți activi în scrierea și aplicarea proiectelor, aveți și rezultate demne de invidiat.
– Implementând proiecte, creăm fonduri extrabugetare, obținem succese frumoase, elevii noștri beneficiază atât de mijloace financiare suplimentare, cât și de condiții mai bune pentru dezvoltare. Exemplu: Proiectul „Fotbalul în școli”, susținut și dezvoltat de FMF prin contribuții financiare și echipament, dar și instruire specială, instructor fiind Nadejda Tighineanu.
Acum în vogă este tendința spre un mod sănătos de viață, fundamentul fiind pus încă din grădiniță sau din școală.
– Gimnaziul nostru implementează încă un proiect necesar pentru tânăra generație – „Sănătatea în școli”, debutat acum cinci ani de MS, MEC în pareneriat cu Suiedia și cu Centrul „Ana”, Drochia. Acest proiect promovează un mod sănătos de viață printre elevi și tineri. Organizăm lecții de igienă, seminare, în hol și ospătărie avem suporturi informaționale.
– Robotica devine o ocupație frecventă a tinerilor.
– Am fost printre primii, am riscat la acel moment, dar am procurat primii roboței de o sumă de 10000 de lei. A fost cu 6 ani în urmă. Finanțatorii de la TEKWILL ne-au primit bucuroși, oferindu-ne în dar încă două seturi. Cu ajutorul USAID Moldova am deschis un Cabinet de robotică și am trezit curiozitatea elevilor. Grație Larisei Pogoneț și Irinei Tighineanu, instructori competenți și responsabili, interesul și imaginația copiilor sunt în ascensiune.
– Recent, în instituțiile de învățământ din țară a fost repartizat un lot de echipament modern. DVS ați beneficiat de dotare pe această cale?
– În cadrul acestui program am primit 10 calculatoare coreene în valoare totală de 175 mii lei.
Le-ați instalat, copiii le-au testat?
– Încă nu. Sala de calculatoare, cea multimedia funționează, de aia nu ne grăbim să le instalăm pe acestea noi, fiindcă trebuie mai întâi să reparăm acoperișul, să nu riscăm.
– Este deteriorat atât de mult?
– Mai suportăm, dar neapărat trebuie schimbat. De mai mult timp avem pregătit un proiect mare cu două compartimente: acopiriș pentru Blocul Central A cu 3 etaje, cu o valoare de 7400000 lei, termoizolare și acoperișul Blocului 1 (ospătăria și sala sportivă), de 4500000 lei, ambele cu dotări. Pachetul de documente este pregătit, așteptăm posibilitatea să le depunem la Proiectul Național „Satul European”. Sperăm să fim auziți, atunci vom soluționa mai multe probleme.
Doamna Aurelia, motivul pentru care am venit la Sofia este unul deosebit. Discipolii instituției DVS se află pe „linia întâi” la performanțele obținute la olimpiadele școlare, raionale, republicane și internaționale. Nume ale elevilor sofieni, însoțite de calificative, au fost auzite la diferit nivel…
– Împreună pentru o educaţie de calitate – spre asta tindem. Și muncim zi de zi pentru performanță. Mulți dintre copii reușesc să se califice pe primele locuri, la raion sau republică. Un rol important în obținerea reușitelor îl joacă nu doar elevii, dar și profesorii, care depun eforturi scontate pentru a-i vedea „pe podiumuri”. Așa că avem cu ce ne mândri, discipolii noștri demonstrează cunoștințe bune și profunde la mai multe discipline. Mândria școlii este Ana Edu, care a înregistrat cele mai multe rezultate: Locul I la biologie (raion), Locul II la istorie, Mențiune la limba engleză, Medalia de bronz la Concursul Internațional „Tânărul cercetător”, Locul II la Concursul „Sus cortina!”, Locul I la Concursul Internațional de poezie la limba franceză, 6 locuri premiante!
– Doar Ana Edu? Alți elevi cu performanțe deosebite mai scriu istoria școlii?
– La Olimpiadele republicane au fost 3 elevi din clasa a IX, anterior fiind apreciați cu Locul I la cele raionale: Andreea Buimestru, limba română, Arina Proca – geografie și ecologie, împreună cu Sorina Istrate (cl. VIII). La raion au mai ocupat locuri de frunte: Valeria Leahu, cl. VIII, Locul III – matematică, și Anastasia Damirov, cl. VII, Mențiune – matematică, Victor Bărbuță – Mențiune limba rusă, Tudor Cibotărică – mențiune științe.
– Discipolii instituției au demonstrat pregătire foarte bună și în alte domenii: pictură, recital, sport etc.
– Xenia Grosu, clasa a II, a beneficiat de Premiul Special în cadrul Salonului „Arte mici”, Sabrina Tighineanu, cl. VIII, – Locul II recital de texte literare cu poezia „Lorelei” de I. Teodoreanu, Maria Bezușco, cl. V, – Locul II, cu poezia lui M. Eminescu „Geniu pustiu”, reprezentând Centrul de creație al copiilor. Victor Bărbuță, cl. IX, a ocupat Locul I la Competiția republicană la dame. Iar Echipa „Moștenitorii” s-a clasat pe locul II la Turneul de jocuri intelectuale, organizat în cadrul Proiectului „Dialogica”, etapa raională.
– Bravo administrația, bravo cadrele didactice, bravo elevii instituției, toți ați ajuns în lumina reflectoarelor pentru reușite și un proces educativ inspirat.
– Stați puțin, că lista de premianți încă mai continuă…
– Adică?
– Campania de promovare a imaginii şcolii este susţinută de parteneriate viabile și eficiente cu alte instituţii-partenere în educaţia de calitate a copiilor, ce ne ajută în procesul instructiv. Proiectul transfrontalier între RM și România este dedicat schimbului de experiență între elevii noștri și cei români la disciplinele matematica și limba română. Sesiunile se desfășoară onlain. Dezvoltăm o colaborare fructuoasă cu Centrul de creație a tinerilor. Iar în colaborare cu Muzeul de Istorie din localitate, director Svetlana Banaru, am participat la Concursul raional STEM/STEAM – „Cercetează. Descoperă. Creează” cu subiectul „Covorul moldovenesc – promotor al valorilor naționale autentice”. IP Gimnaziul „V. Cantemir” a fost reprezentat de Elena Banaru, cl. a VI-a, și Alexandrina Colesnic, cl. a VII-a, ghidați de profesoara Ala Gudima. Dând dovadă de ingeniozitate în cercetare și de elaborare originală a produselor, s-au plasat pe Locul II.
– Anii precedenți ați uimit lumea cu numărul de trofee și locuri ocupate în cadrul Conursului „Filipiada”. Anul acesta ați participat?
– Competiția respectivă a intrat deja în tradiția școlii, or, poetul este sofian. Desigur, copiii noștri s-au încadrat activ în Concursul „Poezia iuliană în a muzicii năframă”. Ansamblul „Mugureii” a ocupat Locul II, Damian Nebojenco – Locul III, Daria Rusu – Locul II, iar Nicoleta Mutruc – Mențiune.
– Sofienii sunt vestiți prin „cântec, joc și voie bună”, iar frumosul, știm cu toții, se altoiește din copilărie.
– Educația muzicală este ridicată la un rang înalt de profesoara Aliona Mutruc, elevii căreia au cules și ei roade la competițiile raionale. Nicoleta Mutruc, de exemplu, a luat Mențiune la Concursul „Ion și Aldea Teodorovici”, Ansamblul „Mugureii” – Mențiune la Concursul „Gerar”, la Concursul „Ploița de stele” Daria Rusu, cl. I, a ocupat Locul II, iar Simona Proca, clasa IV, a revenit cu Mențiune.
– Doamna manager, cunoștințe trainice și profunde copiii obțin la disciplinele pedagogilor cu vocație. Dar nici condițiile moderne pentru studii de calitate nu trebuie scoase de pe orinea de zi.
– Pășim în pas cu viața, modernizăm, reparăm, dotăm, ca elevii să dispună de condiții optime pentru studii, dar și pentru dezvoltare. De corpul didactic am vorbit, este unul înalt profesionist. Și reparația sălii sportive e minunată: au fost schimbate 13 geamuri și instalate 13 becuri puternice, reparate și vopsite podeaua, pereții, pe coridoare am instalat 2 mese de tenis, elevii se antrenează la ele și la recreații, și pe timp urât.
– Investițiile financiare au mai multe origini?
– Colectivul nostru didactic este unit, receptiv și neastâmpărat în sensul frumos al cuvântului. Am luat decizia în comun și am edificat Complexul „Nascătoarea Domnului cu Pruncul”, ce include și fântâna cu havuzul. Mai recent am elaborat Arborele genealogic al satului Sofia. Împreună am decis și am cadonat Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din sat Icoana „Sfintei Sofia” cu cele trei fiice ale sale Vera, Nadejda, Liubovi. Pe toate coridoarele avem picturi tematice „200 de ani ai satului”, „Satul meu, izvor de dor”, panouri informative, colecție de albumuri de promoții, standuri cu cetățeni de valoare etc. Este folosită nu doar pictura, dar și mozaica, basorelieful, florile vii și piatra decorativă, culorile deschise și vesele, ca, de altfel, și în sălile de clase primare. Și toate acestea – nu doar cu ideile, dar și cu contribuția noastră.
– Un adevărat muzeu, creat din dragoste față de sat, de istorie, dar și față de instituție, de copii. Aveți grijă de comoditatea elevilor, a personalului didactic, mobilierul și amenajarea cancelariei, a claselor vorbesc de la sine.
– Desigur, condiții optime și moderne merită și pedagogii noștri, pentru care succesele elevilor lor sunt o testare a propriului profesionalism. Mobilier nou, placate informative, material didactic afișat în ediție modernă și calitativă. Avem o „slăbiciune” aparte pentru colțișoare tematice, peisagiste, amenjate frumos și cu gust, ademenitoare pentru toți. Însă Bijuteria noastră este considerată sala de clasă a Irinei Chiprisean.
– Profesoară de geografie și biologie, cunoscută și în raion. Prin ce uimește cabinetul dânsei?
– Primind finanțare prin AIPA a reușit să-și realizeze visul de a amenaja o clasă modernă. Proiectul „Crearea Centrului de informare prietenos mediului” a fost acceptat de GAL „Valea Cuboltei”, valoarea lui fiind de 98 de mii de lei. Sala de clasă a renovat-o conform tematicii, dar în culori vii, cu mese triunghiulare galbene-verzi, din care sunt amenajate locuri de studii în diverse forme și configurații, dulapuri și polițe cu lucrările elevilor, pe pereți – picturi, geamuri doldora de mușcate înflorite. În pauza dintre ore elevii se relaxează într-un ungheraș verde amenajat pentru odihnă. Iar peretele principal prezintă un elefant enorm cu puiul său, creat cu mult artistism de imaginația și mâna Irinei Chiprisean.
– Probabil, elevilor le place foarte să vină la ore în instituție. Și nu doar la discipline, aici domină o atmosferă caldă și curată, frumoasă și îngrijită.
– Ordinea și curățenia se află în supravegherea personalului tehnic. Ludmila Harcenco este adjuncta pentru gospodarie și mâna dreaptă a administrației în multe privințe. Și lucrătoarele tehnice Angela Grosu, Svetlana Schițco, Zinaida Cibotaru, Eugenia Railean, Rodica Fiștic, Feodosia Rabat se îngrijesc de tot ce ține de ordine și curățenie, iar aceasta se reflectă direct asupra sănătății personalului.
– Doamna Aurelia, în orele cât ne-am aflat în vizită în Gimnaziul Sofia, am concluzionat, că în această instituție pe bune domină o atmosferă prietenoasă tinerilor. Corpul didactic își dedică potențialul, ablitățile, măiestria și talentul procesului de continuă educație a discipolilor. Atmosfera este calmă și liniștită, comportamentul – tacticos. Generația în creștere este educată într-o ambianță sănătoasă și ea va duce mai departe torța aprinsă a cunoștințelor și faima școlii sofiene.
– Noi suntem mândri de numele pe care-l purtăm, de această misiune lăsată moștenire de predecesorii noștri, care au pus o bază trainică în dezvoltarea Școlii Sofiene. Avem sfânta datorie să continuăm tradițiile școlii noastre, or, cadrele didactice sunt și ele absolventele instituției locale, cu o istorie bogată și absolvenți destoinici. Noi ne mândrim cu performanţele deosebite ale elevilor şcolii, muncim asupra posibilităţilor de valorificare a capacităţilor creative şi inovative ale copiilor în vederea creşterii calităţii procesului educaţional.
Mulțumim pentru relatări și Vă felicităm cu bogatul „lot olimpic” sofian de diverse categorii, vârste și grade de premiere.

Valentina CEBOTARI

Distribuie Știrea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *