Gospodărie modernizată, bogată în utilaj, actualizată în deservire, mai sigură în calitate și eficientă în consum

Apa, alături de aer și sol, este o componentă vitală atât a ființelor vii, cât și a mediului înconjurător. Apa este mai mult decât o condiţie a vieţii, este izvorul existenței, este „sângele albastru” al Pământului. Unde există apă, există şi viață. Unde există apă de calitate, există sănătate. Despre aria de activitate a ÎM „Apă Canal”, principalul furnizor de apă în oraș, am discutat cu Mihail MOSCALICIUC, manager-interimar, dorind să aflăm care sunt formele, metodele, căile de asigurare a populației cu apă potabilă de bună calitate. 

Domnule Moscaliciuc, pe seama serviciului DVS cade o responsabiltate extrem de importantă – asigurarea orășenilor cu apă de calitate înaltă.
– Eu activez în acest domeniu mai bine de 12 ani. Sectorul nu este unul ușor și nici simplu. Apeductul și sistemul de canalizare au o vechime de peste 50 de ani, echipamentul era din cel vechi, cu „stagiu” mare, funcționa greu, neavând randamentul necesar. Populația primea apă pe ore, conform unui grafic, la etajele de sus ale blocurilor multietajate ea nu ajungea. Permanent aveam nemulțumiri, supărări, obiecții ale cetățenilor.
– Această „epocă de piatră”, pare-se, a rămas în istorie…
– Da, odată cu implementarea Proiectului „Reabilitarea și extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă în orașul Drochia”, implementat de ADR Nord.
Acum doi ani, când tot orașul era săpat în lung și în curmeziș?
– A fost efectuat un volum de lucrări pe cât de mare, pe atât de valoros, de important și de necesar, or, sistemele orășenești erau foarte uzate. Apeductul și sistemul de canalizare vechi, cu lungimea, respectiv, de 70 km și peste 45 km, funcționează încă de prin anii ”60.
– Implementarea recentului proiect a redresat situația?
– Evident. Apeductul a fost prelungit prin construcția a 20 km de rețea nouă, acum deservim în total 89 de km de apeduct.
– Rețeaua de canalizare a suportat ceva schimbări?
– Recent, au fost date în exploatare 4,3 km de rețea nouă, construită prin alt proiect – „Construcția rețelelor de canalizare în sectorul nr. 10” (regiunea fabricii de furaje), în valoare de 4,7 mln lei.
– Proiectul a fost finanțat din bugetul local?
– Nu, acest proiect a fost finanțat în cadrul Proiectului Național „Satul European”.
Ce sectoare de bază pentru renovare a inclus Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă”?
– Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a apei în or. Drochia (19,5 km), reabilitarea a 5 sonde arteziene existente, conexiunea la rețea a 1200 de consumatori noi. Lucrări importante au fost efectuate și la stațiile de pompare: SP-2: construcția Stației de pompare, a Stației de tratare a apei potabile, reabilitarea a 2 rezervoare de apă cu V=1000 m3, construcția unui nou rezervor de apă V=150 m3, construcția depozitului pentru păstrarea reactivelor; la SP-3: au fost reabilitate 3 rezervoare de apă (1xV=1000 m3; 2xV=300 m3), construit unul nou V=1000 m3, reparată clădirea SP-3 și instalate pompele și Panoul de automatizare și transmitere a datelor la SCAD.
– Lucrările au durat și au cuprins întreg orașul. Ce valoare a avut proiectul?
– Valoarea lui estimativă a fost de 92,2 mln lei, dintre care 6,5 mln lei a constituit contribuția primăriei Drochia.
– Domnule manager, teoretic situația e cunoscută, am informat cititorii în repetate rânduri. Am fi dorit să relatăm mai concret și în detalii despre lucrul sistemului renovat de alimentare cu apă și cum funcționează utilajul și echipamentul nou.
– Au fost reabilitate 5 sonde de adâncime existente, situate pe malul opus al Lacului orășenesc. Fiecare sondă are teren izolat, este betonată, fântânile sunt închise cu capace. Pompele se află la o adâncime de 230 m, maistrul poate coborî pe o scară la doar 2 metri pentru a deservi utilajul. Funcționalitatea fiecărei sonde, ca și verificarea și prelucrarea datelor înregistrate prin WI-FI, este dirijată de la distanță, de la punctul de comandă aflat la SP-2. Au fost construite și reabilitate aducții (construcție hidrotehnică) ale apei brute separate pentru fiecare sondă până la Stația de Tratare a apei, aflată la SP-2.
– Sănătatea ne este în dependență directă de ceea ce consumăm, fie produse, fie apă.
– Pentru a avea apă calitativă a fost construită Stația de tratare a ei. Apa tratată este înmagazinată în 2 rezervoare de apă existente cu volumul a câte 1000 m³ fiecare, dislocate pe teritoriul SP-2. Funcția ei constă în eliminarea amoniului si îmbogățirea apei cu minerale de calciu și magneziu. Eliminarea amoniului este efectuată pe baza dozării în apa brută a hipocloritului de natriu (supraclorinare).
– Din informația precedentă am aflat, că SP-2 a fost construită de tip containerizat. Aceasta ce înseamnă?
– În interiorul SP-2 sunt montate 2 grupuri de pompare: unul fiind dimensionat pentru pomparea apei în 4 rezervoare de apă aflate pe teritoriul Stației de Pompare-3.
– Iar al doilea?
– Celălalt – spre alimentarea cu apă a Zonei nr.1 de presiune (regiunea Spitatului raional).
Am vizitat ambele stații de pompare, m-am minunat câte acareturi noi aveți în gestiune, cât echipament și utilaj nou! Activitatea angajaților ÎM „Apă-Canal” acum se află pe o nouă treaptă de deservire, fiind „secundată” de un aparataj nou, puternic, modern. A fost nevoie să angajați specialiști noi sau au fost pregătiți și instruiți precedenții?
– Procesul de distribuire a apei a rămas același, experiența acumulată cu anii constituind principiul de bază în munca angajaților. Însă utilajul și echipamentul sunt de ultimă generație și erau necesare cunoștințe noi, astfel, că specialiștii rețelelor de distribuire au fost instruiți suplimentar. La SP-2 se află modulul central, creierul, de acolo este dirijată și administrată funcționalitatea SP-2, SP-3, a Stației de Tratare și a celor 5 sonde arteziene.
– SP-3 ce funcții îi revin?
– Puțin spus importante, ele sunt chiar primordiale – la SP-3 sunt 2 grupuri de pompare: unul este dimensionat pentru alimentarea cu apă a Zonei 2 de presiune (centru orașului, bul. Independenței și str. Șoseaua Sorocii), al doilea – spre Zona 3 de presiune (sectorul fabricii de zahăr). Cantitatea de apă necesară atât pentru Zona 2, cât și pentru Zona 3 este asigurată de câte 1 pompă, altele 3 și, respectiv, 1, stau în rezervă. Consumul de apă este înregistrat de contoarele, instalate la inițierea conductei spre sectorul respectiv. Iar nivelul general al cantității de apă utilizată este înregistrat și vizibil imprimat pe panouri speciale.
– Cunoaștem, că în urma implementării proiectului respectiv orășenii permanent sunt asigurați cu apă potabilă.
– Desigur, lucrările au inclus reabilitarea și construcția a 7 rezervoare cu o capacitate comună de 4450 m3 de apă. Acest fapt ne permite să asigurăm orașul constant cu cantitatea de apă necesară.
– Proiectul a inclus module noi, actuale pentru funcționarea sistemului?
– Toate rezervoarele au sistem de ventilare. A fost modernizat panoul de automatizare, avem un dispecerat ce controlează procesele tehnologice în alimentarea cu apă potabilă și asigură transmiterea datelor la distanță în sistemul SCAD.
– Deseori orășenii aveau obiecții la calitate: ori venea apa de culoare albăstrie sau cu vermișori/larve ori tulbure. Acum apa este de calitate?
– Conform cerințelor Hotărârii Guvernului RM nr. 934 din 15.08.2007, a fost aprobat Programul de monitorizare a calității apei potabile în or. Drochia pentru 2023, coordonat cu Centrul de Sănătate Publică Soroca, care, respectiv, efectuează controlul calității apei potabile la fiecare 3 luni.
– Ce beneficii au obținut locuitorii orașului în urma acestor lucrări extinse și de mare valoare?
– Consumatorii primesc apă de o bună calitate, aprovizionarea este non-stop. Mai mult chiar, în urma construcției și reabilitării rețelelor de distribuție a crescut numărul de consumatori casnici.
– Întreprinderea mai beneficiază de aspecte noi de deservire incluse în ramura dată?
– Eficiența întregului proiect e mare, dar în consecință avem și alte ramificații, nu mai puțin importante pentru populație. În oraș au fost instalate 32 de bucăți de hidranți de incendiu pentru protecția încendiară, dar și instalate 1132 contoare cu transmitere a datelor la distanță.
– Consumatorii s-au ales cu beneficii, ÎM „Apă-Canal” – cu o Rețea de alimentare modernizată. De ce, totuși, prețul la apă este mare, întreabă mulți dintre cititorii noștri?
– În primul rând, orășenii trebuie să știe, că din 2008 până în decembrie 2022 prețul la apă NU a fost majorat, deși costurile la celeleate sevticii au crescut. Avem sectoare vechi, unde apeductul nu a fost reconstruit, renovat sau reparat capital, acolo deseori se înregistrează defecțiuni, scurgeri de apă, pierderi mari. Tehnica și reparatorii uneori nu reușesc să repare într-un loc și sunt solicitați în altul. Cu vreo două săptămâni în urmă numai am reparat o porțiune de țevi deteriorate pe str. M. Varlaam, că peste 3 zile s-a defectat altă secvență pe aceeași stradă, la o distanță nu prea mare. Dar, în general, acum avem în gestiune o gospodărie modernizată, bogată în utilaj, actualizată în deservire, mai sigură în calitate și eficientă în consum. Cât privește prețul actual, majorat nu de mult timp, nici acesta nu acoperă cheltuielile pe care le suportăm. Salariile angajaților noștri nu sunt exorbitante, dar și pe cele existente nu avem cu ce le acoperi regulat. Costurile la energia electrică, deservirea, preparatele pentru tratare, menținerea calității apei și multe alte aspecte ale activității, azi foarte scumpe, formează prețul 1 m3 de apă.
– Domnul Moscaliciuc, ați vorbit mai sus, că echipa care deservește Sistemul de aprovizionare cu apă este una profesionistă, angajații sunt experimentați, bine instruiți. Pe cine ați dori să-i dați drept exemplu de hărnicie, competență, exigență, măiestrie? Adică pe cine Vă bazați în tot procesul acesta complicat de alimentare a orașului cu apă potabilă și de întreținere a rețelelor de canalizare?
– În colectiv sunt 70 de angajați, mulți activi, harnici, profesioniști, avem cu cine ne mândri. Sectorul Apeduct este încredințat lui Andrei Grenic, care activează în acest domeniu de vreo 15 ani, cunoaște bine rețelele din oraș, la lichidarea deteriorărilor ne bazăm pe lăcătușii Alexandru Zapoticinâi, Pavel Popa, Eduard Auzeac, Alexandru Marcu, Ion Rusu, Petru Nicorici (fiul), mașiniștii Vitalie Melnic, Viorel Ochișor, Vladimir Rusu și Arcadie Cociorvă. Nu uităm nici de veteranii noștri Vasile Spoială și Victor Malii.
– În afară de acesta, ce servicii mai activează în cadrul ÎM „Apă-Canal”?
– Activ muncesc și cei 20 de angajați ai Sectorului Canalizație, șefă Slava Slenzac. Este un sector dificil, rețelele în mare parte sunt vechi, dar, fiind gestionat de o doamnă, care-și onorează cu cinste obligațiunile, împreună cu lăcătușii Ruslan Roibu, Iurii Cobâlcenco, Igor Zalozețchi, cu șoferii Petru Nicorici (tata) și Pavel Nicorici (fiul), mașiniștii Stației de epurare Vasile Tcaci, Iurie Prisăcari, Lilea Bejenari, Serghei Gasan, Valentina Josan reacționează promt și se încadrează de urgență în procesul de lichidare a avariilor sau defecțiunilor tehnice. Numai în 2022 ei au desfundat 1563 de blocaje ale rețelelor publice de canalizare.
– Pentru activitatea cotidiană aveți în gestiune și transport specializat, este suficient?
– Andrei Bârtă, maistru-mecanic, Sectorul Transport cu 5 unități auto se îngrijește ca ele să fie reparate la timp, cu revizia tehnică și asigurarea în ordine, gata de muncă pe sectorul indicat, conform comenzilor șefilor de sectoare.
– ÎM „Apă-Canal” vinde orășenilor servicii contra plată, finanțele acumulate fiind foarte necesare pentru viabilitatea instituției.
– Într-adevăr, pentru ca întreprinderea să poată activa stabil avem nevoie de sume fabuloase pentru achitarea consumului de energie electrică, procurarea tehnicii, reparații, combustibil, salarii.
– Consumatorii sunt decenți și onești, asigură regulat plata pentru servicii, își onorează obligațiunile?
– Ar fi ideal dacă ar exista reciprocitate. Dar, deoarece nu se respectă principiul dat, suntem nevoiți să întreținem o echipă specială, care se ocupă de încasarea plăților pentru apa consumată și pentru alte servicii – Sectorul Vânzări în frunte cu Serghei Bârladean. În cadrul echipei trudesc intens 9 controlori, un maistru și Vlad Ursu, operator IT. Marina Rotari, Tatiana Dodiță, Cristina Melnic, Serghei Curiș, Iurii Zaiaț, Valerii Amaftioaie, Eugenia Șalota și Natalia Eftodi, în frunte cu maistrul Eduard Cebotari, demonstrează o atitudine serioasă față de sarcina încredințată – ei sunt conștiincioși, că de munca lor depinde acumularea venitului întreprinderii. În scopul diminuării volumului pierderilor de apă, controlorii au depistat conexiuni ilegale, neautorizate la sistem, au asigurat instalarea contoarelor de apă atât la unele unități economice, cât și în câteva fântâni proprii. Acestea sunt doar o treime din volumul lucrărilor efectuate, o bună parte mai urmează a fi realizată pe parcurs. Pentru acest aport considerabil cuvinte de mulțumire merită Serghei Bârladean și Andrei Grenic, ambii șefi de sectoare, maistrul Eduard Cebotari, dar și toți angajații din Sectorul comercial, inclusiv, controlorii și lăcătușii.
Toate sectoarele pe care le deservesc specialiștii sunt dirijate și coordonate din oficiu. Staful este unul profesionist?
– Ca ÎM „Apă-Canal”, cu un mecanism atât de complicat, să funcționeze normal, fără stagnări și obstacole, fiecare trebuie să-și facă datoria onest și cu tragere de inimă. Anatol Leah, managerul-adjunct, are o experiență de peste trei decenii, cunoaște foarte bine întreg procesul și tot sectorul, intervine la necesitate și soluționează foarte eficient orice chestiune sau problemă, demonstrând un grad înalt de compatibilitate cu fiecare angajat, cu consumatorii sau partenerii. Putem miza și pe profesionalismul altor specialiști: Alina Cereteu, contabilă-șefă, Tatiana Matrohin, economistă, Ludmila Golban, contabilă salarii, Larisa Enachi, secția personal, Irina Babinschi, juristă, Velena Tartacovschi-Bârtă, secretariat. Nu putem să nu spunem și cuvinte de recunoștință în adresa lui Boris Răileanu, șef Sectorul planificare, care se apropie de două decenii de muncă în acest domeniu, a maistrului Arcadie Cuțulab, acum inginer pentru tehnica securității.
Aveți și planuri pentru viitor pentru a asigura întreprinderea cu proiecte de modernizare?
– Primăria, primara Nina Cereteu, Consiliul orășenesc – toți depun eforturi mari pentru a îmbunătăți serviciile prestate populației, respectiv, prin reabilitarea rețelelor de furnizare a apei și de canalizare. Acum, în proces de pregătire se află o idee de proiect pentru modernizarea unei noi secvențe de rețea de canalizare în regiunea Spitalului raional, str. Brâncuș până la str. Ghica Vodă, pentru a fi aplicat la Proiectul Național „Satul European”. La fel, cu puterile proprii, au fost făcute lucrări de reparație la Stația de epurare, au fost procurate 2 pompe noi pentru pomparea apei în sumă de 350 mii lei, de 10 mii lei au fost procurate văni de diferite mărimi etc.. Pentru ajutor și contribuție îi suntem recunoscători atât primarei Ninei Cereteu, cât și echipei sale.
Apa constituie izvorul vieții și al sănătății, secretul longevității omului este apa pe care o consumăm. De aici rezultă și responsabilitatea pe care o are echipa ÎM „Apă-Canal” pentru a asigura orășenii cu un produs calitativ și de durată. Sperăm, ca noi, locuitorii or. Drochia, să consumăm apă de calitate permanent, să nu ne aflăm într-o continuă competiție pentru sănătate și chiar pentru viață.
– Echipa este una responsabilă, fiecare angajat, la sectorul său, realizează, că apa, ca și aerul, asigură viața și sănătatea omului. Așa că datoria ne-o facem pe cinste, că doar și noi cu familiile locuim în aceeași comunitate, suntem consumatori în rând cu toți. Apa este mai mult decât o condiţie a existenței, ea este izvorul vieţii, sângele albastru al Pământului. Dar și consumatorii trebuie să demonstreze o atitudine grijulie față de această bogăție naturală, atât de vitală pentru fiecare în parte și pentru comunitate, în general, să fie economi și onești în consumare și disciplinați la achitarea serviciilor prestate.
-Vă mulțumim pentru informațiile și detaliile relatate.

Valentina CEBOTARI

Distribuie Știrea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *